KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK Küldöttgyűlés - 2016. május 27. - elnökségi döntés

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2016. május 27-én küldöttgyűlést tart a FUGA Budapesti Építészeti központban.

Felhívjuk a figyelmet, a javaslatok és előterjesztések benyújtásának határidejére! 

  ESEMÉNY HATÁRIDŐ ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA
1. közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja    (figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)
küldöttgyűlést megelőző 45. nap      2016. április 12. (kedd) 3.3.5  b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat. 
2. TET (javaslatok, vélemények) 2016. április 21-22. (péntek-szombat) 3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.
3. javaslatok megküldése a napirendhez küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2016. április 27. (szerda) 3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.
4. módosító javaslatok megtétele küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2016. árpilis 27. (szerda) 3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)
5. közzététel 2.
indítványok közzététele
küldöttgyűlést megelőző 28. nap       2016. április 29. (péntek) 3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.
6. csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége,  küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)
küldöttgyűlést megelőző 20. nap       2016. május 6. (péntek) 3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani. 
7. postázás küldöttek, területi kamarák részére küldöttgyűlést megelőző 15. nap      2016. május 12. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
8. közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek 
küldöttgyűlést megelőző 15. nap        2016. május 12. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
9. papír alapú anyag kérése                         (a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán) küldöttgyűlést megelőző 10. nap                 2016. május 17. (kedd) 3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.
10. napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás, levezető elnök ismerteti)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2016. május 25. (szerda) 3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.
11. rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás /  2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat, rendkívüli, sürgősségi eljárás)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2016. május 25. (szerda) 3.3.10 g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.
12. küldöttgyűlés 2016. május 27. (péntek)      
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ
 

Létrehozás időpontja: 2016-04-11 11:58:19
Utolsó módosítás időpontja: 2016-04-11 13:57:04
Cimkék: küldöttgyűlés; Beküldő: Dr. Hajnóczi Péter
Megtekintések száma: 13447
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43396