KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kerepesi úti Sportpark fejlesztése

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

A Kerepesi úti Sportpark fejlesztésének célja, hogy helyet adjon a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (továbbiakban EMG2019 vagy Esemény) központi rendezvényeinek, sportversenyeinek, kulturális és közösségi programjainak. Az Esemény utáni utóhasznosítási időszakban a Kerepesi úti Sportpark fejlesztése eredményeképpen megvalósult létesítmények elsősorban az utánpótlás-nevelést szolgálják majd, valamint a versenysport és szabadidősport fontos helyszínei lehetnek, miközben a környékbeli, városi lakosság számára is kiváló lehetőségeket nyújthatnak a szabadidő eltöltéséhez.

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA
„Kerepesi úti Sportpark fejlesztése”
nyílt, titkos
ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA

a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b)    A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat
c)    A tervpályázat lebonyolítása
−    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
−    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
−    valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK és az ajánlatkérő honlapján (tervezet időpont, de legkésőbb a tervpályázat hirdetményének megjelenésekor):

2017. február 15., szerda

  1. A helyszíni szemle időpontja

2017. február 20., hétfő 14.00

  1. A kérdések feltevésének határideje

2017. február 23., csütörtök 23.59

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

2017. március 2., csütörtök

  1. A pályaművek beérkezésének határideje (az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a pályaműveK beérkezési határidejét a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdée szerint határozta meg, a pályamű benyújtása időpontjának a pályamű 1.9-es pontban meghatározott helyre történő beérkezésének időpontját kell tekinteni!)

2017. április 14.,

péntek 14:00 óra

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2017. május 2,

kedd 16.00 óra

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

2017. június 12-ig

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

2017. július 17-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról. (www.mek.hu), valamint a www.mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Tervpalyazat2017 honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi.
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a tervpályázati dokumentációt pályaművenként legalább egy pályázónak vagy a pályaműben megnevezett társtervezőnek elektronikus úton el kell érnie, melyet a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztrációval kell igazolnia.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció (Ezen az oldalon!).
A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb: 2017. április 14. 14.00

A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő 2017. február 20., hétfő, 14.00 órától helyszíni szemlét tart.

Találkozás:
1087 Budapest, Kerepesi út 17, volt Taurus Gumigyár bejáratánál

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2017. február 23., csütörtök 24.00 óráig

- a titkosság feltételeinek betartásával - az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: Magyarország 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Kerepesi úti Sportpark fejlesztése – kérdések”
Feladóként a „Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)” megjelölést kell feltüntetni.

Ajánlatkérő kéri, hogy papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón: CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) szerkeszthető, word formátumban is benyújtani a kérdéseket. A papíralapú kérdést és az elektronikus adathordozót kérjük egy közös borítékban elhelyezni. Az elektronikus adathordózón a pályázó személyére utaló semminemű adat nem lehet, azaz az elektronikus adathordozónak is meg kell felelnie a titkosság feltételeinek.

A kérdés abban az esetben minősül határidőben megküldöttnek, amennyiben azt pályázó 2017. február 23. napján éjfél előtt postára adja. A határidőn túl postára adott kérdéseket a Bírálóbizottság nem köteles megválaszolni, azonban azokat megválaszolhatja.

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. március 2., csütörtökig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor a Magyar Építész kamara honlapján történő regisztráció során megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok 2017. március 2-től elérhetők lesznek a MÉK honlapján is (ezen az oldalon), illetve az Ajánlatkérő honlapján is: www.mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Tervpalyazat2017.  A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

Kérdések és válaszok letöltése

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (továbbá a bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.


A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. április 14., péntek 14:00 óráig

A beérkezés időpontjának postai úton történő megküldés esetén, illetve futárszolgálat igénybevétele esetén egyaránt a MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt. címre történő beérkezés időpontját kell tekinteni (a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően).
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Feladóként a „Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)””-ot kell beírni a postai feladóvevényre!
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot.
A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni NEM szabad!

A pályamű semmilyen, a szerzők személyére vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

A titkossági szabályt megszegő pályaművet a bírálóbizottság az értékelésből kizárja.


2017.02.14: A Kerepesi úti Sportpark kiírása, és két melléklete módosult, kérjük a Pályázókat töltsék le a kiírást és a mellékleteket újra. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a kérdés-válaszok után is módosulhat a tervpályázati dokumentáció.


2017.04.05: Tájékoztatjuk a tervpályázaton résztvevőket, hogy a tervpályázati kiírás és beadás közötti időben munkaszüneti nappá nyilvánított beadási határidőt (2017. április 14. péntek 14.00) a kiíró utasítása szerint nem halaszthatjuk későbbre, a MÉK Nonprofit Kft a beadási időpontig a beérkező pályaműveket fogadja a beadás helyszínén (Ötpacsirta utca 2.fszt.), ez idő alatt, a munkaszüneti napon is ügyeletet tart.

A beadás módja nem változik, a kiírás szerinti módon, csak postán és futárszolgálattal adhatók be (a titkosságot biztosítva) a pályaművek és a megadott időpontig be kell érkezzenek a MÉKbe: 2017. április 14. péntek 14.00.


Letölthető fájlok:

Pályázati kiírás (2017.02.14)

Módosult mellékletek (2017.02.14)

Mellékletek

Bejárási jegyzőkönyv

Kiegészítő tájékoztatás - Kérdések és válaszok (2017.03.02)

Kiegészítő tájékoztatás - Mellékeltek (2017.03.02)


REGISZTRÁCIÓ


Létrehozás időpontja: 2017-02-12 19:10:26
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-05 22:00:23
Beküldő: Eltér István, Fáy Piros
Megtekintések száma: 19371
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43915