KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat szerint az MTA a martonvásári kutatótömb megvalósításának első lépéseként a fejlesztés előkészítése céljából a kutatótömb tervezésére tervpályázatot ír ki. A tervezendő épület több intézményi osztály számára biztosít kutatóhelyet. Az MTA ATK 2019-ig felépülő, 21. századi igényeknek megfelelő műszerparkkal felszerelt új központi kutatóépületében megvalósuló fejlesztés elemei: fenotipizáló, képalkotó, metabolomikai, proteomikai, genomikai és bioinformatikai platform, laboratóriumok, kutatószobák.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA
„Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése”
nyílt, titkos ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u.2.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA

a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b)    A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat

c)    A tervpályázat lebonyolítása
−    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
−    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
−    valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki a jelen dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
e)    aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

RÉSZVÉTEL KÖRÜLMÉNYEI
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)     amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosult(ak),
c)    amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§ (3) és (5) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján:

 

 

2017. április 21 péntek

 

 

  1. A helyszíni szemle időpontja

 

2017. április 25.,kedd 14.00

 

  1. A kérdések feltevésének határideje

 

2017. május 2.,kedd

 

 

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

 

 

2017. május 9.,kedd

 

  1. A pályaművek beérkezésének határideje

 

2017. június 20.,

kedd 16:00 óra

 

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

 

2017. július 4,

kedd 16.00 óra

 

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

 

 

2017. augusztus 4-ig

 

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

 

2017. szeptember 8-ig

 

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról.

(www.mek.hu)

A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció (Regisztrációhoz kattintson ide!).

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb: 2017. június 20.

A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:

MÉK NONPROFIT KFT.
2017. 04. 18-tól 2017. 06. 20-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

 A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, APÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő    helyszíni szemlét tart: 2017. április 25., kedd, 14.00 órától

Találkozás: a Kastélykert főbejáratánál  

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a dokumentációval és a pályázattal kapcsolatban 2017. május 2., keddig az alábbi e-mail-címen tehetnek fel kérdéseket: palyazatok@mek.hu

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. május 9., keddig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok 2017. május 9-től elérhetők lesznek a MÉK honlapján is (www.mek.hu). A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A kérdések és válaszok letölthető dokumentum.

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. június 20., kedd 16:00 óráig   

A beérkezés időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.


Tisztelt Pályázók!

A kérdés sürgősségére való tekintettel, a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése c. tervpályázat 2017.05.09-n esedékes válaszadási határidő előtt az alábbi kérdésre határidő előtt adjuk meg a választ.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a tervpályázat beadásához szükséges helyszíni bejárást újból biztosítani, erre egy új időpontot kijelölni szíveskedjenek.

A helyszíni bejárást nem tudjuk biztosítani ismételten, de a helyszín előzetes egyeztetés alapján megtekinthető:
az előzetes egyeztetést a Kiíró MTA-ATK
Fodor Csaba telefonos (30-2909150), vagy elektronikus levél (fodor.csaba@agrar.mta.hu) útján biztosítja.
A határidőben beérkezett további kérdésekre 2017.05.09-ig válaszolunk.

Üdvözlettel:
Eltér István


Letölthető dokumentumok:

Teljes tervpáláyzati kiírás

Teljes tervpáláyzati kiírás (ellenjegyezve)

Mellékletek

Kérdések és válaszok

Kiskastély rajzok


Regisztráció

 


Létrehozás időpontja: 2017-04-20 17:28:58
Utolsó módosítás időpontja: 2017-05-08 23:50:54
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 14954
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44015