KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Minden építés alapja 2018 – Betonpályázat tervezőknek és hallgatóknak

Ismét keressük az év legszínvonalasabb beton megoldásait!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett pályázatot továbbra is nagy érdeklődés övezi. A beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy tervezőknek, hallgatóknak egységes keretben, de külön kategóriákban ismét meghirdessék a „Minden építés alapja” pályázatot. A felhívásra elsősorban olyan építésztervezők, építészek projektjeit, valamint egyetemi hallgatók elképzeléseit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt, továbbá a hallgatók olyan munkákat mutatnak be, melyek a betonhoz és alapanyagaihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak. A beérkezett munkákat független zsűri értékeli.

Ismerje meg a tavalyi pályázat nyerteseit beszámolónkból, amelyet ezen a linken tekinthet meg!

Pályázati kiírás

A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak támogatásával 2018. évben országos pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet betonból tervezett, megvalósult, vagy építés alatt álló köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek, kreatív megoldások építész tervezői, valamint a beton szerkezeti és kreatív alkalmazására, illetve előállításához szükséges anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó elképzeléseket beküldő egyetemi hallgatók számára. A hallgatói pályázaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, valamint a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar hallgatói vehetnek részt.

Pályázni 3 kategóriában lehet:

 • Betonépítészet tervezőknek
 • Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak
 • Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak
 1. A Pályázat célja

A beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a világon. Mint széles körben alkalmazott építőanyag, annak alkalmazása, illetve alapanyagainak előállítása olyan megoldásokat igényel, amelyek alapján a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát termékké válik. Az elmúlt években Magyarországon is végbemenő építészeti, anyaghasználati változások során a beton funkcionális és esztétikai térnyerése megtörtént, a beton hazai reneszánszát éljük.

E sokoldalúságból kiemelve Kiíró azon tervezőket és hallgatókat szándékozik díjazni, akik a betont nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek például a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok, kültéri elemek.

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával, illetve a közvéleménnyel azon megoldásokat, amelyeknek tervezése és megvalósítása során az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, továbbá bemutatni azokat a technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak.

 1. A részvétel feltételei

2.1.   Pályázni olyan építész tervezői megvalósuló (befejezett vagy építés alatt álló) projektekkel, illetve hallgatói munkákkal, elképzelésekkel lehet, ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, a tervezés során pedig nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében használják, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Továbbá olyan hallgatói munkákkal, melyek saját eredményekre alapozva mutatatnak be egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést az alábbi betonhoz kapcsolódó területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:

 • építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
 • építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
 • környezetbarát technológiák, anyagok,
 • hulladékhasznosítás,
 • környezeti hatás.

2.2.   Ki(k) indulhat(nak) a pályázaton?

 • Olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)), aki(k) a pályázat tárgyát képező projekt tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
 • A pályázni kívánt projekt engedélyezésekor rendelkezett/rendelkeztek a tervezéshez szükséges érvényes tervezői jogosultsággal.
 • Olyan, az Egyetemen jelenleg aktív (vagy az elmúlt évben) hallgatói jogviszonnyal rendelkező belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k). A pályázni kívánt projekt lehet szakdolgozat, TDK, vagy erre a pályázatra készített pályamű is.
 • Kötelezően elfogadja(ák) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

2.3.   A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4.   Amennyiben a pályáztatott projektben mások (pl. társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

2.5.   Nem lehet pályázó az a személy, aki

 • A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz.
 • A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
 • Az előző években kiírt pályázatok valamelyikében a pályázott munkája díjazásban részesült. Új pályamunka, illetve nem díjazott pályamunka ismételten benyújtható.
 1. Díjazás

3.1.   A „Minden építés alapja” 2018 pályázat nettó 1.000.000 Ft összdíjazású, amely összeg a meghirdetett kategóriák első három helyezettje, továbbá tárgyjutalomban részesülő pályázók között kerül megosztásra (Ft):

  I. díj II. díj III. díj
Betonépítészet tervezőknek 300.000.- 200.000.- 100.000.-
Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak 60.000.- 50.000.- 40.000.-
Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak 60.000.- 50.000.- 40.000.-

A beérkezett anyagok alapján, a Bíráló Bizottság javaslatára, a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja!

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

3.2.   A Díjat a pályázó építész tervező, hallgató kapja.

3.3.   A Kiíró átvállalja a pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesíti.

3.4.   A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.

 1. A Bíráló Bizottság tagjai

A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:

Dr. Markó Balázs DLA, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, okleveles építészmérnök, a Bíráló Bizottság elnöke

Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök

Dr. Gável Viktória, a Cemkut Kft. kutatómérnöke, Tanúsítási Iroda vezető

Marosi Miklós, stúdióvezető és vezető tervező a KÖZTI Középülettervező Zrt-nél

Pálfy Sándor DLA, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének vezetője

A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

 1. Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.  A pályázati anyagot a www.beton.hu/palyazat oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével, és az 5.2.-5.3. pontokban részletezett dokumentumokkal kell benyújtani.

5.1.   Jelentkezési lap: Megnyitás >>

5.2.   A pályázati anyag követelményei, benyújtása

A pályamunkát (tervezőknél az engedélyezett építési engedélyezési tervdokumentáció releváns részeit) elektronikusan, pdf formátumban kell benyújtani. A beadott anyagból egyértelműen ki kell derüljön a beton alkalmazásának célja, módja, műszaki paraméterei, vagy pedig a vizsgált probléma/jelenség/technológia, a saját eredmények és azok értékelése, illetve javaslatok. A File-ok nevének egyértelműen tartalmazniuk kell a pályázó nevét és az egyes File-ok tartalmát (pl.: „xy_Pályamunka”). 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Motivációs levél (A levélben kérjük mutassa(ák) be, milyen különleges követelmények, esztétika, műszaki megoldások miatt alkalmazta(ák) a betont, illetve azt is, hogy milyen probléma, jelenség megismerésére, megoldására irányult a vizsgálat.)
 • Pályamunka, műszaki leírás releváns fejezetei
 • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok releváns részei, ha rendelkezésre áll ilyen
 • Külső határoló falazat esetén energetikai számítás, vagy energetikai tanúsítvány
 • A megvalósulást, elképzelést igazoló minimum 10 darab (legalább 300 dpi) felbontású fénykép

5.3.   Nyilatkozatok, engedélyek

 • Tervezőknél építtetői nyilatkozat, használatba vételi engedély, vagy ennek hiányában a pályázó építész és a felelős műszaki vezető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az építmény a tervek alapján valósult meg. A nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, digitális formában kell a pályázati anyaghoz csatolni.

5.4.   A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázat benyújtható az on-line jelentkezési űrlap beküldésével és a pályázati dokumentáció óriás file küldő szolgáltatáson keresztül a palyazat@cembeton.hu e-mail címre küldésével.

Beadási határidő: 2018. június 30. 24:00

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

 1. Értékelés folyamata, eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság amennyiben úgy ítéli meg az általa kiválasztott műveket a helyszínen megtekintheti.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a tárgyév őszén rendezendő „Beton Fesztivál” keretén belül kerül sor (további információ a www.beton.hu honlapon érhető el), melyen a pályázó, vagy képviselője a Kiíró részvételi díj átvállalásával vesz részt. A díjazottak személye az eredményhirdetés során kerül először nyilvánosságra.

A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott természetes személy, vagy írásos meghatalmazottja jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni.

A Kiíró a díjak átadásának időpontjáról, a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mail és/vagy levelezési címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. Ebben az esetben a Kiíró a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik.

 1. Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések

A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a beadott pályamű egyes részeit a díjazástól függetlenül, a Kiíró a pályázó nevének feltüntetésével népszerűsítési céllal felhasználhassa.

A Kiíró a pályázati anyagok népszerűsítési célokra történő korlátozásmentes felhasználása érdekében, a pályázati anyagok tartalmi és formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A Pályázó a pályázaton való részvételével nyilatkozik, hogy a jelen pályázat szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő esetleges jogkövetkezményt a pályázó köteles viselni.


Létrehozás időpontja: 2018-04-25 20:13:46
Utolsó módosítás időpontja: 2018-04-25 20:17:13
Cimkék: Beton pályázat, 2018; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 7388
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44686

PDKS http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com PDKS https://haberler07.com casino siteleri