KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Országos küldöttgyűlést tartott szombaton a mérnöki kamara

Hagyományos helyszínén, a Budapesti Műszaki Egyetem központi épületének dísztermében tartotta országos küldöttgyűlését május 16-án, 10 órától a 32 ezer műszaki szakembert jogosító Magyar Mérnöki Kamara. Az MMK legfőbb szerve az országos küldöttgyűlés, amelyet a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotnak.

A küldöttgyűlés délelőtt ünnepi ülése során átadták a kamara alkotói elismeréseit, a Zielinski Szilárd-díjakat, illetve az Év Mérnöke Aranygyűrű díjakat, valamint a tiszteletbeli tagsági okleveleket. A délelőtti ülésen rövid előadást tartott a Műegyetem beiktatás előtt álló új rektora, dr. Józsa János professzor, majd délután a küldöttek munkaülésen szavaztak a testületi és pénzügyi beszámolókról, illetve – az országos elnökség és a felügyelőbizottság egy-egy tagja tekintetében – tisztújításra is sor került.

A Magyar Mérnöki Kamara

Az elmúlt évtizedekben a magyar mérnökség – tervező, szakértő, kivitelező, valamint műszaki ellenőri feladatokat ellátó műszaki szakemberek – erős szakmai önkormányzatát építettük fel. A kamara független szakmai köztestület, amely saját önigazgatással, stabil gazdálkodással rendelkezik. Mindez továbblépésre kötelez bennünket.

Kiemelt feladatunk, hogy értéket és korszerű ismereteket adó képzéseket biztosítsunk kollegáinknak, átadjuk tudásunkat fiataljainknak, és érdekelté tegyük őket a saját szakmai önkormányzatuk alakításában. Kiépítettük a magas szintű, távoktatásra is épülő, ipari partnereink közreműködésével korszerű szakmai ismereteket adó továbbképzési - és modern vizsgarendszerünket. Kamaránk országosan elismert, magas szintű képviselettel rendelkezik a kiemelt prioritásnak számító duális képzés országos tanácsában.

A mérnökök kamarájához illően a közhiteles nyilvántartás szolgáltatására alkalmas és sok feladat ellátását támogató integrált információs rendszerrel rendelkezünk, amely elektronikus úton bárhonnan elérhető.

Múlt évi küldöttgyűlésünk után és az új kormány megalakulását követően kamaránk törvényességi felügyelete és az építésügyi igazgatás a Miniszterelnökséghez került. A mérnöki szolgáltatások szempontjából más tárcák is kiemelkedően fontos irányító és szabályozó tevékenységet végeznek. Ezért már tavaly év közepén megkezdtük az intenzív kapcsolatos kiépítését és a szakmai egyeztetéseket az érintett minisztériumokkal, főhatóságokkal, országgyűlési bizottságokkal, a szakmai egyeztetéseket. Tárgyalásaink eredményeként együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Miniszterelnökséggel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó előnyösebb jogszabályi környezet kialakításának, a tervezetek előkészítésének, véleményezésének. Részt vettünk az Európai Unió 2014-2020 között fejlesztési időszakának hazai operatív programjai előkészítésében, a szabályozás véleményezésében, delegáltjaink dolgoznak a már működő monitoring bizottságokban. Sikerként könyvelhetjük el, hogy fontos szakmai javaslataink épültek be az új közbeszerzés törvény tervezetébe és részt veszünk a minőségi mérnöki szolgáltatások lehetőségeit bővítő végrehajtási szabályozás előkészítésében is. Kiemelendő, e körben például a tenderterv alapján történő kiírásnak, az építési tárgyú mérnöki szolgáltatások esetén kizárólag a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának, vagy a referenciák tekintetében a műszaki egyenértékűségnek a szabályozásba kerülése. Intenzíven közreműködünk az építésügy szabályozásának megújítására irányuló un. 1032-es kormányhatározat Miniszterelnökség által koordinált munkacsoportjainak tevékenységében. Fontos feladatunk, hogy részt vegyünk az energiahatékonyság növelésére irányuló törekvésekben, az energia előállítás és felhasználás korszerűsítésében.

A területi kamarák alapvető feladatokat látnak el tagjaink hétköznapi tevékenységéhez szükséges köztestületi, hatósági szolgáltatások biztosításában, a mérnökség kollektív tudatának és érzésének erősítésében, helyi, területi gazdasági, igazgatási kapcsolatok megteremtésében. Az országos kamara szakmai tagozatai, a területi kamarák szakcsoportjai a mérnöki szaktudás és alkotóképesség bázisaiként működnek.

Fontos számunkra, hogy mindezek a törekvések és eredmények a szélesebb szakmai közösség és az érdeklődő közönség számára is láthatók, érthetők és értékelhetők legyenek. Erre törekszünk a Mérnök Újság magjelentetésével, szakmai és közérdeklődésű információkat adó Honlapunkkal.

Úgy véljük, az országos média ebben – mérnöktársadalmunknak a szolgáltatásait igénybe vevő sokkal szélesebb közösség számára való bemutatásában – fontos szolgálatot teljesíthet.


Létrehozás időpontja: 2015-05-19 12:45:43
Utolsó módosítás időpontja: 2015-05-19 12:45:43
Cimkék: küldöttgyűlés; Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 8983
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42821