KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Pályázati hirdetmény a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervére

Az ötletpályázat célja

2020-ban Budapesten kerül megrendezésre az 52. Eucharisztikus Világkongresszus, amely egy nemzetközileg is nagy figyelemnek örvendő rendezvény. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék a normafai helyszínnel a Világ Királynője Engesztelő Kápolna emlékével kapcsolódhat a kongresszus során tervezett eseménysorozathoz.

A szándék egy olyan építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jelként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, szabadtéri oltár létrehozása, amely a kongresszusi eseményen túl az Anna-réten átfutó nyugat-keleti (Máriacell-Csíksomlyó) és az észak-déli (Csesztohova-Mejdugorje) Mária-zarándokutak találkozásában egy induló-érkező pihenőhelyként is alkalmas lehet.

A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok összegyűjtése, amely alapja lehet a látomás emlékéül szolgáló, időszakos használatú szabadtéri miséző-, emlékhely jövőbeli konkrét tervezési programjának, koncepciójának.

Az ötletpályázat tárgya

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervének elkészítése.

Kiírók a pályaművekben építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) javaslatot várnak a meglévő Anna-réti kápolnához kapcsolódóan, mely emlékéül szolgál a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának. Ennek megfelelően az elvárás egy kisméretű, időszakos használatú, szabadtéri miséző-, emlékhely kialakítása, amely akár építményként, akár kisebb tájépítészeti jelként (pl. terepalakulat), vagy képzőművészeti elemként is megjelenhet.

A Pályázó több szempont vizsgálata alapján (hatástanulmány és a téli sportpályák biztonságos használatának megőrzésével) jelölje meg a kiírásban ajánlott területeken (lásd: 1. számú melléklet) vagy akár azokon kívül, de az Anna rét területén belül, a számára legkedvezőbbnek ítélt helyszínt.

A tervezendő funkciónak helyet adhat az Anna-réten meglévő kis kápolnától 60-70 méterre, északra található kör alakban elhelyezkedő hat fából álló facsoport által határolt terület, valamint annak közvetlen környezete is. A helyszín kiválasztása során fontos szempont, hogy az alkotás ne akadályozza a hegyoldalon a téli sportolási lehetőségeket.

A kápolna megépítése céljából korábban gyűjtött építőkövek felhasználása lehetséges, azonban nem elvárás. Az építőkövek (26 db) a meglévő kápolna környezetében és a hatos gesztenyefacsoport ölelésében találhatóak.

A miséző-, emlékhely koncepciójának kialakítása során fontos szempont a szakralitásnak megfelelő egyszerű és őszinte megoldás keresése. A megoldást egyaránt jellemezze a hittel áthatott befogadás, nyitottság és a mértéktartó visszahúzódás, alázatosság.

A terv gondolatisága és eredménye őrizze magában azt a tiszta szerkesztési módot, amely tükrözi a környezetét érintetlenül hagyó és a természetet tiszteletben tartó kapcsolatot. A tájba illeszkedő formavilág és természetközeli anyaghasználat alkalmazása a helyszínt tekintve alapvető elvárás.

A pályázat lebonyolítása Az ötletpályázat eljárásának típusa, formája

A tervpályázati eljárás fajtája:              ÖTLETPÁLYÁZAT

A tervpályázati eljárás modellje:          NYÍLT ELJÁRÁS

A tervpályázat:                                    TITKOS

A tervpályázat kiírása és lebonyolítása:

  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
  • a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (a továbbiakban: Korm. rend.) és
  • jelen ötletpályázati kiírás előírásai

szerint történik.

Az ötletpályázat kiírói

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hivatala

Képviselője:                                     Süllei László általános érseki helynök

Címe:                                                1014 Budapest, Uri utca 62.

Postacím:                                          1250 Budapest, 1. Pf. 1.

és

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Képviselője:                                     Pokorni Zoltán polgármester

Címe:                                                1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Postacím:                                          1535 Budapest, Pf. 925.

Az ötletpályázat lebonyolítói

Képviselő:                                        Hathy Zsuzsanna Judit, főépítész

                                                         Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Címe:                                                1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Postacím:                                          1535 Budapest, Pf. 925.

és

Képviselő:                                        Sandner Zoltán, építészmérnök, építési előadó

                                                         Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal

Címe:                                                1014 Budapest, Uri utca 62.

Postacím:                                          1535 Budapest, Pf. 925.

 

Kapcsolattartó

Név: Vargáné Pató Georgina

Telefon: +36 70 9533053

e-mail: palyazat.annaret@hegyvidek.hu

 

Az ötletpályázat időtáblázata

  • 2018. október 3. szerda                       A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete
  • 2018. október 8. 10:00 hétfő               Helyszíni szemle (találkozás a Normafa síház előtt.)
  • 2018. október 12. péntek                    A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje
  • 2018. október 19. péntek                    A kérdésekre adott válaszok határideje
  • 2019. január 15. 16:00 kedd                A pályaművek beérkezésének határideje
  • 2019. február 15-ig péntek                  Az Ötletpályázat eredményének kihirdetése és a díjak átadása (később meghirdetett időpontban)
  • 2019. február 22. 12:00-ig péntek       Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása (kizárólag személyesen)

Amennyiben az időpontoknál csak nap (dátum) szerepel, akkor az aznap 23 óra 59 percet jelent.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy és alkotói csoport. Egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt a pályázaton. A pályázaton való részvétel díjmentes.

Az ötletpályázati dokumentáció elérése

A pályázat elektronikus elérése: https://www.hegyvidek.hu/annaret-palyazat

A pályaművek benyújtása

A pályaműveket papíralapon A/3 méretben és digitális formátumban kell benyújtani,
„A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények” bekezdésében részletezett formában.

A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet, a titkosság biztosítása érdekében.

Díjazás

A beérkezett pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

A díj legmagasabb összege bruttó 2.500.000,- Ft.

A legalacsonyabb megvétel összege bruttó 300.000,- Ft lehet, a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke szerint.

Bírálóbizottság

Szavazásra jogosultak:

Elnök         Süllei László                         Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke

Társelnök   Hathy Zsuzsanna Judit         főépítész

                                                                Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri

                                                                Hivatal

Tagok         Eltér István                          építész, a Magyar Építész Kamara elnökségi tag

Dr. Finta József DLA h.c.     Ybl Miklós- és Kossuth-díjas építész, akadémikus

Bodonyi Csaba DLA             Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus

Vincze Attila                        táj- és kertépítész, vezető tervező

Baranyainé Kontsek Ildikó   Keresztény Múzeum, igazgató

Sandner Zoltán                     Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal, Építészmérnök, építési előadója

Salamin Ferenc                     Ybl Miklós és Kós Károly-díjas építész, akadémikus

Dr. Salamin András              Budapest-Zugligeti Egyesület elnöke

Balázs Attila                         Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány elnöke

Szavazásra nem jogosultak:

Jogi szakértő:

dr. Zsilinszky Tibor              ügyvéd

                                             Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Szakértők:

Szabó-Kalmár Éva               Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezető

                                             Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri

                                             Hivatal

Szabó Krisztina                    kommunikációs vezető

                                             Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri

                                             Hivatal

Rimóczi János                      Városfejlesztési Iroda irodavezető

                                             Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri

                                             Hivatal

Mikó Gergely                       Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény vezetője

dr. Herczeg Ágnes                táj- és kertépítész, vezető tervező

Bizottsági titkár:

Vargáné Pató Georgina        tervtanácsi titkár

                                             Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri

                                             Hivatal

Letölthető dokumentumok:


Létrehozás időpontja: 2018-10-04 06:06:29
Utolsó módosítás időpontja: 2019-01-09 10:39:42
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 13309
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44918