KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK - Elnökségi ülés - Emlékeztető - 2010.01.08

Magyar Építészek Háza 2010. január 08. 9.30

Jelen vannak
Noll Tamás elnök
Ertsey Attila alelnök
Hajnóczi Péter dr. alelnök
Makovényi Ferenc dr. alelnök
Csontos Csaba elnökségi tag
Dulácska Zsolt elnökségi tag
Kalo Emese elnökségi tag
Körmendy János elnökségi tag
Kováts András elnökségi tag

Kampis Miklós FB elnök
Szalay Tihamér EB elnök
O.Ecker Judit Belsőépítész tagozat elnök
Czétényi Piroska dr. Műemlékvédelmi tagozat elnök
Schuchman Péter Táj- és kertépítész tagozat elnök
Liszkay Krisztina Területi- és településrendezési tagozat elnök
Tatai Mária főtitkár

Barsiné Pataky Etelka MMK elnök
Eltér István MÉK ex-elnök

Mellékletek
Meghívó – napirend
Jelenléti ív
Titkárság munkaszervezése

Napirend előtt

Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnök Kamara elnöke viszonozta Noll Tamás bemutatkozó látogatását. Beszédében kiemelte, hogy a MMK elnöksége nagyon pozitívnak ítélte meg a MÉK bemutatott új programját, amely új lendületet adhat a két kamara együttműködésének.
Kiemelt területek:     - jogszabályok korszerűsítése
- továbbképzés,
            - Kis és középvállalatok helyzete,
            - Közbeszerzés
            - Oktatás

1.0 Elnöki tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről  2009.12.11. – 2010. 01. 08.
A jelenlevők a kiküldött napirendet elfogadták.

1.1.    MÉK – MÉSZ közös kiselnökségi ülés - 12. 14.
NT, EA, HP illetve Kálmán Ernő, Hegedűs Péter, Mikó László részvételével lefolytatott egyeztetésen felek a kölcsönös, egymás érdekeit figyelembe vevő együttműködésben állapodtak meg. A kamara elsősorban a szakmához jutás feltételeivel, a szakmagyakorlás körülményeivel, a szakmapolitikával foglakozik, míg a MÉSZ elsősorban a kulturális ügyekkel, kiállítások, konferenciák rendezésével foglalkozik. Közös MÉK – MÉSZ bizottság fog működni a külügy területén, ahol a MÉK elsősorban az ACE, a MÉSZ, és az EFAP kapcsolatokat intézi. A V4 csoportban mind a két szervezet részt vesz. MÉSZ az oktatási bizottságba, a továbbképzési bizottságba, a tervpályázati bizottságba küld egy-egy tagot. A későbbiekben a felek áttekintik egy közösen működtetett háttériroda létrehozásának a feltételeit.

1.2.    MÉK-MÉSZ – EU képviselői, parlamenti képviselői egyeztetés – 12. 14.
NT, Rácz Jolán, Tétényi Éva, Kálmán Ernő illetve dr. Deutsch Tamás EU parlamenti képviselő (EPP frakció), a Regionális Fejlesztési Bizottság Tagja, László Tamás és Nagy Sándor országgyűlési képviselők részvételével megtartott egyeztetésen felek megismerték egymás működési területeit és  kölcsönösen kifejezték együttműködési szándékukat. A következő lépésben a felek kialakítják a rendszeres kapcsolattartás és az információcsere formáját.
1.3.    Ybl Miklós Díj – díjbíráló bizottsági ülés - 12. 15.
A bizottság tagja a MÉK mindenkori elnöke, illetve kinevezése révén Eltér István ex-elnök. A bizottság a beadott 21 életmű áttekintésével megkezdte a bírálati munkát.

1.4.    Szakmai egyeztetés a kamara és a tervező stúdiók együttműködéséről a Finta Stúdióval - 12. 17.
Az elnökség a Minőségbiztosítási bizottság működését a vezető tervező cégek segítségével kívánja biztosítani. Elsőként a Finta stúdióval került sor szakmai egyeztetésre. A stúdió felajánlotta segítségét a kamara szakmai programjainak a kidolgozásához.

1.5.    Bemutatkozó látogatás a BME Építészmérnöki kar vezetőinél  - 12. 18.
NT, EA, HP, MF illetve dr. Becker Gábor, Varga Tamás, Cságoly Ferenc, Pálfy Sándor részvételével áttekintetésre került a kamara készülő programja és az együttműködés lehetőségei. A kamara célja, hogy az egyetemek és a kamara között szakmai együttműködés valósuljon meg. Mind a két fél kifejezte szándékát az együttműködésre.

1.6. Műemlékvédelmi mustra – Kiállítás a KÖH 2009 évi munkájáról - 12. 19.

1.7.    Kapcsolatfelvétel a Magyar Gasztronómiai Egyesülettel - 12. 22.
Molnár B. Tamás elnökkel a MÉK és a MGE együttműködésének kialakítása a konyha-szabványok felülvizsgálatára.

1.8. Budapesti Építész Kamara évnyitó elnökségi ülés – 01. 05.
A BÉK elnökség meghívására munkaindító megbeszélésre került sor, amelyen áttekintésre kerültek a formálódó programok és az együttműködési területek. Kiemelt terület a szolgáltatások erősítése, a szerződésrendszer továbbfejlesztése és bevezetése.

1.9. Egyeztetés az Építészek Házába történő intelligens elektronikus zárcilinderek felszereléséről – 01.06.

1.10. Külügyi munkabizottság alakuló ülés – 01. 06.
MÉK - MÉSZ közös munkabizottság alakult. A bizottság meghatározta a tagok képviseleti körét és munkáját. Elkészült az éves munkaterv és költségvetés tervezet.

1.11. Táj- és kertépítész tagozati ülés – 01. 07.
Tájékoztató az elnökség munkatervéről és a tagozati munkáról.


2.0. Átadás – átvétel
Eltér István jelképesen átadta az Építészek Háza kulcsait, a kamara pecsétjét és az elmúlt időszak beruházásait és eszközbeszerzéseit tartalmazó kimutatást.
Pénzügyi átadás előzetesen lezárult. A Kft végleges mérlege január 13.-ra készül el, ekkor lehet pontosan látni a kft gazdálkodásának eredményét. A kft gazdasági eredménye visszahat a MÉK gazdasági eredményességére. A MÉK gazdálkodása várhatóan pozitív lesz, de a GVH által kiszabott és I. fokon megítélt ötmillió Ft-os birság várható behajtása veszteségessé tenné a gazdálkodást, amennyiben a kamara minden fennálló kötelezettségét kifizeti.
NT elnök a gazdálkodás eredményességének biztosítása érdekében felfüggesztette a 2009. második félévre eső elnökségi, etikai bizottsági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának a kifizetését. NT álláspontja szerint a birság kiszabásáért a három bizottságnak kell a felelősséget viselni.
A végleges pénzügyi elszámolás ismeretében a következő elnökségi ülésre NT határozati javaslatot fog készíteni a tiszteletdíjak kifizethetőségére vagy visszatartására.
A gazdálkodást rendkívül megnehezíti, hogy 2009. végén közel huszonnégy-millió Ft kintlévősége volt a kamarának.

3.0. Felügyelő Bizottság tájékoztató
Január 15-én lesz a bizottság ülése, melyen megvitatásra kerül a bizottság munkaterve és költségvetése. A 2009. év II. félévének Felügyelő bizottsági beszámolóját elkészíti Marosi Miklós és Kmetykó János. A MÉK átadás-átvételét is ők ketten fogják áttekinteni.

4.0. Etikai Bizottság tájékoztató
A bizottság továbbra is szorosan tartja a kapcsolatot a területi kamarák etikai bizottságaival. Az etikai eljárást egyszerűsíteni szeretnék. A vizsgálóbiztosi szerepkör ellehetetleníti szinte az eljárást. Az etikai eljárást ki kellene venni a törvényből.

5.0. Munkabizottságok
A munkabizottságok vezetői részletesen beszámoltak az eddig elvégzett előkészítő munkáról.

5.1. Külügyi mb. – Noll Tamás
A bizottság január 6.-án megtartotta alakuló ülését. A bizottság elsődleges célja a jó külföldi gyakorlatok megismerése és hazai bemutatása.

5.2. Oktatási mb. – dr. Makovényi Ferenc
A bizottság 2 részből áll: oktatási intézmények vezetőiből és az oktatáshoz kapcsolódó személyekből. A cél az információ áramlás és véleménycsere.

5.3. Diploma-azonosító bizottság – dr. Hajnóczi Péter
A bizottság a vonatkozó kormányrendelet által jött létre és az alapján dolgozik.

5.4. Jogosultsági vizsgabizottság – dr. Hajnóczi Péter
A jogosultsági vizsgabizottság munkáját jogszabály írja elő. Az előző évi tevékenységéről a bizottságnak a szakminiszter számára kell küldenie beszámolót.

5.4. Továbbképzési mb. – Dulácska Zsolt
A bizottság tagjai és működése nagy részben a korábbiakkal megegyező lenne. A MÉK honlap továbbképzési táblázatának helyét a későbbiekben egy erre a célra írt szoftver venné át. A kamara a honlapján nyújthatná az online kötelező továbbképzést ingyenesen a tagok számára. A továbbképzési rendelet módosításra szorul.

5.5. Szakmapolitikai mb – Ertsey Attila
A bizottság célja a fenntarthatóság bevonása a szabályozásba és az oktatásba.

5.6. Jogi mb. – Körmendy János
A bizottság aktuális jogszabály véleményezéssel foglalkozik, illetve előzetes javaslatokat készít.
A Jogi bizottság 1-1 tagja adott bizottságokhoz is hozzá lesz rendelve.

5.7. Tervpályázati mb. – Kalo Emese
A Tervpályázati bizottság titkára Tatai Mária lesz. A bizottságnak állandó jogi szakértőre is szüksége lesz.
A MÉK Koordinációs és Logisztikai Kft tervpályázatokat fog lebonyolítani.

5.8. Versenyfelügyeleti mb. – Kováts András
A Közbeszerzési törvény keretei között a minőségen alapuló kiválasztási eljárás kidolgozása és a közbeszerzési kiírások figyelése lesz a bizottság fő feladata. A közbeszerzési kiírások egy külön rovatba fognak felkerülni a MÉK honlapjára.

5.9. Díjszámítási és szolgáltatási mb. – Dulácska Zsolt
A 2009. évben elkészült díjszámítási füzetek jelenleg a Gazdasági Versenyhivatalnál vannak kontrollon. Vannak pontok, melyeket a Magyar Mérnöki Kamarával kell egyeztetni.

5.10. Minőségbiztosítási mb. – Csontos Csaba
A bizottság többek között a szabványokkal foglalkozna. Jelenleg a műszaki ellenőrnek magasabb a rangja a jogszabályok alapján, mint az építésznek. A bizottság január 8-án délután tartja alakuló ülését.

Az elnökség felkérte a bizottságok vezetőit, hogy január 21.-ig alakítsák meg a bizottságokat, és a véglegesített programokat a titkárságnak küldjék meg.
NT kéri, hogy a bizottságok alakuló üléseire kapjon meghívást.

6. Állásfoglalás a Debreceni Egyetem Műszaki Karának megkeresésével kapcsolatban

1/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy egyetért a Debreceni Egyetem Műszaki Kara számára készített levéltervezettel.

7. Tervtanácsi és bíráló bizottsági tagok jelölése

7.1. Műemléki tervtanácsi tag jelölés

2/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Műemléki Tervtanácsba Kóris János építészt jelöli.

7.2. „Az év akadálymentes épülete” nívódíj pályázat Bíráló Bizottságába tagok jelölése

3/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Év akadálymentes épülete pályázat Bíráló Bizottságába Polinszky Tibor és Pandula András építészeket jelöli.

7.3. „Helyi Építészeti Örökség 2010” pályázat Bíráló Bizottságába tag jelölése

4/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Helyi Építészeti Örökség 2010. pályázat Bíráló Bizottságába Sebestyén József építészt jelöli.

8. MÉK képviselet a MMK Kkv munkabizottságban

5/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy O. Ecker Juditot jelöli a Magyar Mérnöki Kamara KKV Munkabizottságában való részvételre.

9. Elnökségi döntés a 2010 évi tagdíjról

6/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK 2009. november 20-i küldöttgyűlése a 2010. évi tagdíj inflációnak megfelelően 48 ezer forintra történő megemelését nem fogadta el, ezért a MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy 2010. évben 44 ezer forintos tagdíjjal számolva készíti el a költségvetést.

10. Titkárság munkájának a szervezése

NT ismertette a titkársági munka átszervezésére vonatkozó javaslatát.
A MÉK titkárság tevékenysége és a Kft tevékenysége határozottan szétválasztásra kerülne. A MÉK titkárság kifejezetten a kamara adminisztrációs ügyeit intézné, a Kft biztosítaná a logisztikát, az informatikai rendszereket és a média – közlöny, honlap, stb – szerkesztését, kiadását. Továbbá a pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadást és a vállalkozást, illetve az ezzel összefüggő területek ügyintézését. A titkárság javasolt munkaszervezését a melléklet tartalmazza.
Az elnökség egyértelműen támogatta az átszervezést.

10.1. Határozathozatal Tatai Mária főtitkári munkaviszonyának megszüntetéséről.

7/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangú határozattal felkéri Noll Tamás elnököt, hogy Tatai Mária főtitkári munkaviszonyát legkésőbb január 15.-i határidővel szüntesse meg.

10.2. Határozathozatal a főtitkári teendők ideiglenes ellátására
8/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangú határozattal felkéri Noll Tamás elnököt, hogy a főtitkári munkakör ideiglenes ellátására dr. Enczi Jánost kérje fel.

10.3. Határozathozatal a MÉK Koordinációs és Logisztikai közhasznú Kft ügyvezetői tisztségének betöltéséről.
9/2010. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangú határozattal felkéri Noll Tamás elnököt, hogy a MÉK Koordinációs és Logisztikai Kft ügyvezető igazgatói teendőinek ellátására Eltér Istvánt kérje fel, egyidejűleg Földszin Rheát mentse fel az ügyvezetői tisztségből.

Következő Elnökségi ülés
Az elnökség 2010. január 22.-én pénteken 9.30 –kor tartja a következő ülését.
Ez egyben a Meghívó.

Az ülés befejezve 13.15

Az emlékeztetőt összeállította:

Tatai Mária főtitkár
Az emlékeztetőt ellenjegyezte:
Noll Tamás elnök
 


Létrehozás időpontja: 2010-01-26 21:55:26
Utolsó módosítás időpontja: 2010-01-26 21:55:26

Megtekintések száma: 25984
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=1789