KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Összefoglaló a MÉK Küldöttgyűléséről - 2012.05.18

Május 18-án, pénteken lezajlott a MÉK 2012. évi küldöttgyűlése Budapesten, az Újvárosháza dísztermében. A tíz órai kezdésre nem érkezett meg a küldöttek fele, ami a határozat képességhez feltétlenül szükséges lett volna, így csak egy második regisztrációt követően kezdődött meg az ülés.

A küldötteket és a vendégeket – Barsiné, Pataky Etelkát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét és a Belügyminisztériumból Magyar Mária főosztályvezetőt – Noll Tamás elnök úr köszöntötte, s egyben emlékeztetett arra, hogy a 15 éves MÉK kisebb jubileumot is ünnepel. Ez az ünnep azonban nem felhőtlen, hiszen a szakmát alapvetően megrázó és egzisztenciálisan ellehetetlenítő gazdasági körülményekkel nagyon nehéz megküzdeni. Mit lehet tenni ebben a helyzetben, merre keresheti a kiutat a közel 9 000 főt számláló Kamara?

Bevezető előadásában Noll Tamás négy alapvető területet emelt ki, mint lehetséges irányokat:

1. A szakmához jutás feltételeit,
többek között az építészet különböző szintű oktatás fontosságát, a Nemzeti Alaptantervbe való beemelését, valamint az egységesebb kreditpont alapú vizsgakövetelmények és a továbbképzések rendszerét.

2. A szakmagyakorlás feltételeinek alakítását,
kiemelve a jogbiztonság megteremtését, a jogszabályi környezet egyszerűsítését, a szakmai munka színvonalának emelését és a minőségen alapuló szakmai kiválasztást.

3. A szakmapolitikát az épített és táji környezet minőségéért, az építészek érdekvédelméért,
hangsúlyozva az életminőség és a fenntarthatóság összefüggéseit az épített és a táji környezet minőségével, illetve az építészek szerepének fontosságát a teljes tervezési és kivitelezési folyamatban.

4. Az építészet és kultúra kapcsolatát,
amelynek a MÉK-MÉSZ közötti munkamegosztás és együttműködés az alapja. Ez a közös konferenciák szervezését éppen úgy jelenti, mint a szakmai bizottságokban való együtt gondolkodást.

Noll Tamás az elmúlt év legfontosabb eredményeit ismertetve többek között szólt a MÉK és a MÉK Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, amely az elmúlt évekből örökölt veszteségeket felszámolta, és a tervezett költségvetés és a szigorú gazdálkodás eredményeként nyereségesen működött. Megemlítette az elnökség munkaszervezetének működését, a jól körülírható, behatárolható hatáskörök kialakítását. Az elmúlt évhez köthető a bonyolult Alapszabály egyszerűsítése, valamint az erőteljesebb szakmai érdekképviselet érdekében az eddig elmaradt, szakmagyakorlást érintő szakmai viták lefolytatása is.
De említés történt azokról a kudarcokról is, amelyekkel a hazai építészet az elmúlt évben kénytelen volt szembenézni. Az Elnök úr kiemelte a tervpályázatok számának drasztikus csökkenését és a felemásra sikeredett Közbeszerzési Törvényt – amely lehetővé teszi a tervpályáztatás kiváltását –, de ide tartozik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat is, amely alapján az építészek egy rövid időre elveszítették jogosultságukat a tűzvédelmi tervfejezet önálló készítésére. Ezt a jogszabályt az év végére sikerült megváltoztatni, és a hamarosan megalakuló új kamarai Tűzvédelmi Tagozat lehetőséget adhat a mérnöki szemléletű tűzvédelmi tervezésre. Itt érdemes megemlíteni, hogy egy további tagozattal is bővül a MÉK, az Épület Energetikai Tagozattal, így a MÉK keretein belül ez évtől hat kamarai tagozat működik.
Bár jó néhány kiemelt projekt beindul ebben az évben, a közeljövőben nem várható a tervezési feladatok számának jelentős emelkedése – fogalmazta meg véleményét Noll Tamás. Ebben a helyzetben a kiutat olyan állami létesítmény-gazdálkodási programok elindítása jelentheti, amelyek a már meglévő épületek állapotfelmérésére és felújítására irányulnak: egészségügyi intézmények, oktatási létesítmények éppen úgy szerepelhetnek a tervezési feladatokat adó munkák között, mint a szociális bérlakások építésének elindulása vagy az örökségvédelemhez tartozó projektek.
A továbbiakban említés történt a minőségi épített környezetet fontosnak tartó vidékstratégia kialakításáról, a kamarai kommunikáció megújításáról, illetve a MÉK bővülő stratégiai partnereiről és növekvő nemzetközi tekintélyéről is.

Barsiné, Pataky Etelka szólt a két kamara közötti együttműködésről, illetve a választott bíróságok működtetésének fontosságáról – amelyhez az alapokat a két kamara már közösen kidolgozta –, illetve a cégnyilvántartás jól működő és számunkra is részben átvehető németországi és ausztriai gyakorlatáról.

Magyar Mária főosztályvezető bemutatta a kamarákkal és az azokon kívüli szakmai szerveződésekkel együttműködésben létrejött Országos Építésügyi Fórumot, amelynek legfőbb feladata azoknak a szakmát érintő jogszabályoknak és tervezeteknek a kidolgozása, amelyeket az alaptörvények és a sarkalatos törvények szabályoznak. Említette többek között az önkormányzati törvényt, az OTÉK felülvizsgálatát, az Építési Törvény szabályozásának, továbbá a belsőépítészek és tájtervezők tervezési jogosultságának a kidolgozását. Felhívta a figyelmet az építési eljárásokat alapvetően érintő elektronikus ügyintézési rendszerre, amelyet 2013. január 1-től vezetnek be, és amelyre a felkészülést már most érdemes elkezdenie minden építésznek és tervezőirodának.

A küldöttgyűlésen felszólalt Szalay Tihamér, a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának elnöke, míg Kampis Miklós elnök úr a MÉK Felügyelő Bizottságának beszámolóját olvasta fel, majd a küldöttek köszöntötték a MÉK újonnan választott alelnökét, Mónus Jánost.

A Küldöttgyűlés elfogadta a MÉK valamennyi előterjesztett határozati javaslatát, így

1., a MÉK Elnökének az Elnökség 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját
2., a MÉK 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót
3., a MÉK Nonprofit Kft. működéséről és 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót
4., a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2011. évi beszámolóját
5., a MÉK Felügyelő Bizottságának 2011. évi beszámolóját
6., a MÉK  2012 évi költségvetés-tervezetét és 2012 évi programját
7., a 2013 évi tagdíj új összegét 46.000 forintban megállapított
8., a MÉK Alapszabályának módosítását
9. a MÉK pénzügyi szabályzatának módosítását
10. az Energetikai- és Tűzvédelmi tagozat létrehozásról szóló határozat

További információk, kapcsolódó linkek:
Noll Tamás nyitóelőadása
Magyar Mária főosztályvezető előadása, BM Építésügyi Főosztály
 


Létrehozás időpontja: 2012-05-29 14:33:50
Utolsó módosítás időpontja: 2012-06-12 16:16:22

Megtekintések száma: 19476
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=3679