KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A Magyar Építész Kamarai továbbképzésről, 2014-es változások

A legfontosabb aktuális tudnivalók a Magyar Építész Kamarai továbbképzésről, 2014. évi MÉK szakmai állásfoglalások, határozat
MÉK elnökségi szakmai állásfoglalás - 1/2014. (01. 17.)

A MÉK elnöksége a továbbképzési rendszer átalakításával kapcsolatosan az alábbi szakmai
állásfoglalást adja ki:

1. A kötelező továbbképzés tematikája az új rendelet szerint 2014. jan. 1-től
megváltozott, a korábbi továbbképzési pályázaton kiadott akkreditáció birtokában kötelező
továbbképzést folytatni a kamarai akkreditációval ellentétben a jogszabály szerint csak 2013. dec. 31-
ig lehetett.

2. A 2014. jan. 1. előtt teljesített kötelező továbbképzéseket a MÉK
elnöksége érvényes kötelező továbbképzésnek tekinti az új rendszerben is.

3. A korábbi, 2007. jan. 1. - 2013. dec. 31. között megszerzett szabadon
választható továbbképzési pontokat érvényesnek tekinti, azok beszámíthatóak lesznek a "szakmai
továbbképzés" terezett rendszerében is. A szakmagyakorló továbbképzésben megszerzett ismeretei a
jogszabály logikája szerint 5 év alatt avulnak el, nem a rendeletváltozás hatálybalépési dátumával.

4. A szakmagyakorlók egyénileg végzett továbbképzési teljesítményei
(önképzés), melyek 2014. jan. 1. előtt a régi rendelet hatálya alatt történtek, ezért a régi rendelet
szerinti "továbbképzési pontok" a szakmagyakorlókat megilletik. Ezeket a pontokat a MÉK a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerint felállítandó Továbbképzési Bizottsága kérelemre megállapítja, az
igazolásokat kiadja.

5. A jelenleg "szabadon választható továbbképzés" kategóriában érvényes
továbbképzési akkreditációval rendelkező képzések folytathatóak, a MÉK célja az, hogy az azokra
korábban a MÉK Továbbképzési Szakbizottsága által megállapított továbbképzési pontok érvényesek
maradnak a "szakmai továbbképzés" megújítandó rendszerében is.

http://archiv.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41714&Itemid=876/2014. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a szakmai továbbképzésekkel
kapcsolatos kérelmeket a MÉK befogadja, és tájékoztatja a kérelmezőket az esemény várható
pontértékéről.

http://archiv.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41713&Itemid=87


3/2014. (02.06.) sz.MÉK Elnökségi szakmai állásfoglalás
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet egyes kérdéseiről

1. A MÉK Elnöksége a korábbi, 103/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben előírt „20 pontos” szabadon
választható rendszert kívánja tovább működtetni szakmai továbbképzésként, amelyről szabályzatot
alkot.

2. A MÉK Elnöksége az 1-es és 2-es számú mellékelt iratmintát ajánlja a 2014. január 1-től június 30-
ig terjedő időszakban azon esetekben, ahol a szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének
valamelyikét nem teljesítette. Ebben az esetben a MEKON-on a „lejárt” időpontot 2014. december 31-
re kell módosítani.

3. Az építésügyi igazgatási szakértőknek minden vizsgálat nélkül kerüljön módosításra a lejárat
dátuma 2014. július 1-ig.

4. Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító 2014. január 1-től csak kötelező
továbbképzést kell, hogy teljesítsen illetve igazoljon.

http://archiv.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41727&Itemid=87


Magyar Közlöny, 2013. dec. 30.:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
6. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.)
(2) Az R2. 47. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 34. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét megelőzően
megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik. Az a
szakmagyakorló, akinek a továbbképzési kötelezettségét 2014. június 30-ig kell teljesítenie,
továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.”
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1–5. § és a 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
8. § E rendelet 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszere”

2. Az R. 1. melléklet első mondatában, a „jogosultsági követelmények” szövegrész helyébe a
„beszámoló követelményei” szöveg lép.
 
Létrehozás időpontja: 2014-03-04 22:19:55
Utolsó módosítás időpontja: 2014-03-16 19:28:46

Megtekintések száma: 16554
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41765

PDKS http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com PDKS casino siteleri deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler