Aktuális

Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület szakvélemény kivonatai (2018-2022 március)

1/2018. (01.31.) DaDeT szakvélemény Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület ügyrendjéről

A Diploma-azonosító Szakértői Testület az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 2018. január 01-én életbe léptetett módosítása megszűntette.

4/2018. (01.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján megalakul a Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testületet ( továbbiakban: Testület, rövidítve: DaDeT).

A Testület célja a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához vélemény nyilvánítása a területi építész kamarák titkárai részére.

A Testület feladata továbbá a Magyar Építész Kamara Alapszabálya 2.3.2 f) pontja szerinti kreditérték szabályzat tervezetének elkészítése, valamint szakképzettségek szakirányúsága szempontjából megvizsgált és elfogadásra került oklevelek gyűjteményének véglegesítése a miniszteri közzététel érdekében.

A Testület tagjai: dr. Hajnóczi Péter, dr. Bachmann Bálint DLA, O. Ecker Judit, dr. Makovényi Ferenc, dr. M. Szilágyi Kinga.

A Testület az elnök által ismertetett és javasolt ügyrendet egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta.


2 /2018. (01. 31.) DaDeT általános érvényű szakvélemény HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE, lsd. 1/2022. (12.14.) DaSzT általános érvényű szakvélemény

A mesterfokozatú (Msc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésekben szerzett:
a.) okleveles tervező építészmérnök,
b.) okleveles építész,
c.) okleveles építésztervező művész
d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,
e.) okleveles urbanista építészmérnök,
f.) okleveles építőművész
g.) okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnök
diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013.(VII.11.) Kormány Rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával. Az okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány Rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1. számú mellékletében nevesített "okleveles építésztervező művész" diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változatok (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott. Ez a szakvélemény hatályon kívül helyezi a 2/2017. (03.01.) számú DaSzT határozatot.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.

3 /2018. (02. 14.) DaDeT szakvélemény (48/2018)

XY építész vezető tervező 1981. július 18-i Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Kar magasépítési üzemmérnöki végzettsége, vagyis építészmérnöki (2002.01.12. igazolás) és az 1994. május 31-én kelt É-2047/1994 számú Vezető tervezői jogosultság megállapításáról szóló minisztériumi minősítés (határozat) és a becsatolt építész tervezési gyakorlat figyelembe vételével végzettsége összességében a főépítészi kinevezéshez, illetve munkakör betöltéséhez a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (4) ca) pontjában előírt szakképzettséggel egyenértékűnek minősíthető.

Szavazás: 4 igen a Testület a fenti szakvéleményt elfogadta.

Kivonat a 2018. március 6-i DaDeT szakvéleményből (76/2018)

XY Magyar Iparművészeti Főiskola Formatervező Tanszékén fémipari és bútor szakirányú ipari formatervező (1994/95) valamint Mester fokozatú ipari formatervező (1996/97) végzettsége alapján, és a Metropolitan Egyetem (METU) Belsőépítészeti szakirányú Továbbképzési Szakán szerzett Belsőépítész környezettervező művész oklevelének kézhez vétele és bemutatása után részére a belsőépítészeti tervezési területen (BÉ) jogosultság kiadható.

Lásd még a hasonló esetre vonatkozó 9/2017. (06.01.) és 17/2017. (08.28.) számú DaSzT határozatokat is.

Kivonat a 2018. május 17-i DaDeT szakvéleményből (123/2018)

A Master’s programme in Sustainable Urban Planning and Design nevű MA képzésen (Stockholm) szerezhető Master of Science with a Major in the Built Environment specialized in Sustainable Urban Planning and Design című diploma nem szerepel az EU által elfogadott építészmérnöki diplomák között. A képzés tanterve alapján megállapítható, hogy a kiadott diplomával építészeti tervezési szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. A BSc alapdiploma függvényében (amennyiben az építészeti, vagy urbanisztikai képzésről szól) az Msc diploma megszerzésével településtervezési szakmagyakorlási jogosultság adható az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb (szakmai gyakorlati) követelmények teljesülése esetén.

Kivonat a 2018. május 18-i DaDeT szakvéleményből (122/2018)

A BME Építészmérnöki Kar BSc diplomával az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. XY egyéb elvégzett képzései (BME rehabilitációs környezettervező szakmérnök, BME gépészmérnöki végzettség, francia képzés) nem minősülnek az alapképzésre épülő MSc képzésnek, a BME rehabilitációs környezettervező szakmérnöki képzés kiegészítő képzés, amely nem minősül MSc képzésnek, annak ellenére, hogy az angol változaton – szerintünk tévesen – szerepel az MSc elnevezés. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2018. május 18-i DaDeT szakvéleményből (124/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján alapképzésnek (BSc) minősülő Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Karon kapott magasépítő üzemmérnök diplomával építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. Egyéb kiegészítő képzés keretében elvégzett – szaküzemmérnök és szakmérnök – képesítések nem minősülek MSc szintű végzettségnek. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség. Az „É” jelű építészeti tervezési tevékenység végzéséhez az MSc szintű szakirányú diploma más módon nem biztosítható.

Kivonat a 2018. május 29-i DaDeT szakvéleményből (135/2018)

XY építészmérnök és ”Tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök” diplomájának képzettségi szintjei együttesen sem tekinthető azonosnak az „egyetemi okleveles” vagyis az MSc végzettségi szinttel. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint az „épületek tartószerkezeti tervezés” részszakterülethez okleveles szerkezetépítő vagy azzal egyenértékű végzettség kell. Nevezett végzettségei együtt sem egyenértékűek a szükséges végzettséggel

Kivonat a 2018. május 31-i DaDeT szakvéleményből (50/2018)

XY településmérnöki, okleveles gazdasági agrármérnöki végzettségét és felsőfokú urbanista szakképzettségét egyenértékűsíteni lehetne a jogszabályban előírt okleveles településmérnök végzettséggel, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TT jelű településtervezési jogosultsághoz előírt 5 éves szakmai gyakorlati idő nem teljesül oly szempontból, hogy a benyújtott iratok szerint projektmenedzseri, projektkoordinátori, továbbá kérelmező munkahelyi feladatai a településtervezés területén nem értelmezhető teljeskörűen. Gyakorlata terület- és településfejlesztés terén nagy, de a "településrendezési tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátása, szorosan együttműködve a települési főépítésszel" illetve önkormányzati közreműködése településrendezési tervezésben, nem pótolja az 5-ből előírt 3 éves tervezési gyakorlatot.

Kivonat a 2018. május 31-i DaDeT szakvéleményből (136/2018)

A műszaki főiskolák magasépítési szakán szerzett "okleveles üzemmérnöki", illetve magasépítő üzemmérnöki végzettségek, továbbá az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Magasépítési Intézet, Városgazdasági szak üzemmérnöki diplomája a MV-É jelű felelős műszaki vezetői, és a ME-É jelű építési műszaki ellenőri tevékenység folytatásának szempontjából egyenértékűek a jogszabály szerinti építészmérnök végzettséggel.

Jelen szakvélemény a későbbi ügyekben is általános érvényűen figyelembe vehető.

Kivonat a 2018. június 4-i DaDeT szakvéleményből (95/2018)

XY Szlovák Műszaki Egyetemen „pozemné stavby a architektúra” megnevezésű külföldi képzése egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető okleveles építészmérnök képzéssel, amely az építészeti tervezési jogosultság megszerzésének egyik feltétele (a szakmai gyakorlat teljesítése mellett) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Kivonat a 2018. június 4-i DaDeT szakvéleményből (133/2018)

XY Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Vegyészmérnöki Karán környezetvédelmi szakmérnöki szakon szerzett képesítései nem teszik lehetővé az építész kamaránál a SZÉS 4 jogosultság megszerzését – a következő szakvéleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, építmények épületfizikai szakértői részszakterületen SZÉS 4 jogosultság az építész kamarák részéről csak okleveles építészmérnök képesítés esetén adható.

(Kivonat a szakvéleményre érkezett válaszra adott tájékoztatásból 2018. június 6.:

Az építész kamara „SZÉS 4” jogosultságot okl. építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettség (és a szakmai gyakorlati idő igazolása) esetén adhat. Besorolásra nem alkalmas szakképzettség csak abban az esetben egyenértékű az okleveles építészmérnök képzéssel, amennyiben a teljes képzésekre (5 évre) vonatkozó kredittáblázatok tantárgyak és ahhoz tartozó kreditértékek tekintetében csak kis eltérést mutatnak. A testület áttekintette a tanult tantárgyakat és mivel az okl. építészképzés alapvető tantárgyait nem, a „kiegészítő” tárgyakat pedig olyan csekély mértékben tartalmazza, hogy egyenértékűséget megállapítani nem lehet.)

Kivonat a 2018. június 29-i DaDeT szakvéleményből (159/2018)

XY Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán szerzett magasépítő üzemmérnöki, valamint a BME műemlékvédelmi szakmérnöki képesítései és szakmai gyakorlata – építésfelügyelő és műemlék felügyelő hatósági munkaköre, valamint műszaki ellenőri jogosultsága és műemlékek terén szerzett gyakorlata – alapján részére műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság adható.

(Képzettsége a MV-É-M jogosultság megszerzése szempontjából egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel.)

Kivonat a 2018. szeptember 11-i DaDeT szakvéleményből (196/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint településtervezési szakterületen jogosultság okleveles településmérnök képesítés és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén adható. Okleveles geográfus képzésre (BSc és MSc) alapozott felsőfokú urbanista (szakmérnöki) képzés elvégzése alkalmas a látókör szélesítésére, de nem megfelelő TT szakmagyakorlási jogosultság képzési követelményeként. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében településmérnöki MSc képzés elvégzését, amely képzés önmagában megfelel a TT jogosultság képesítési követelményeként.

Kivonat a 2018. október 1-i DaDeT szakvéleményből (210/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények szerint műemlékvédelmi részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság okleveles építészmérnök képesítés és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén adható. A BSc szintű építészmérnök és építőmester szakmérnök képesítések a MV-É-M szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének tekintetében nem egyenértékű az okleveles építészmérnök képesítéssel, így a jelzett jogosultság a megadott képestésre nem adható ki. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében építészmérnöki MSc képzés elvégzését.

Kivonat a 2018. október 8-i DaDeT szakvéleményből (213/2018)

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés cb) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítész feladatkör betöltéséhez települési mesterszakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. A BSc szintű településmérnöki képzettség és az azt kiegészítő urbanista felsőfokú szakképzettség nem biztosítja az MSc szintet, így nem egyenértékű az okleveles településmérnök képesítéssel, tehát települési főépítész munkakör betöltése szempontjából a megszerezni kívánt képesítés nem felel meg a jogszabályi előírásnak. Javasoljuk a települési főépítész munkakör betöltéséhez szükséges településmérnöki MSc képzés elvégzését.

Kivonat a 2018. október 18-i DaDeT szakvéleményből (217/2018)

XY Dániában a Lillebælt Szakmai Felsőoktatási Akadémián építészeti technológiai és építésvezetési alapképzési szakon szerzett oklevelének elismerésével végzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e felelős műszaki vezetői (MV) és műszaki ellenőri (ME) jogosultság igényléséhez szükséges BSc szintű építészmérnök végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

Az oklevél hiteles fordításában szereplő építéstechnológiai és építésvezetési 3,5 éves képzés 210 ECTS kreditpont értékű tantárgyból áll, amely megfelelő alapot jelent az MSc szintre való belépéshez.

Az építészeti technológiai és építésvezetési alapképzési szakon szerzett oklevél alapfokú (BSc) végzettségi szintnek felel meg, amely a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultság megszerzése tekintetében egyenértékűnek tekinthető az építészmérnök végzettséggel.

Kivonat a 2018. december 18-i DaDeT szakvéleményből (242/2018)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak és a 4/2014. (09.10.) DaSzT határozat elviekben összecseng. A Korm. rendelet vonatkozó „eltérő” rendelkezése ad lehetőséget arra, hogy nem csak településmérnöki végzettséggel kapható az ”SZTT” jelű településrendezési szakértői tevékenység. Tehát a ”TT/1” jelű vezető tervezői címmel rendelkező településtervezőnek a településrendezési szakértői jogosultság a kérelemben meghatározott (okleveles építőmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök) végzettség mellett kiadható.

Kivonat a 2019. január 9-i DaDeT szakvéleményből (10/2019)

XY Edinburghi Egyetemen szerzett „tájépítész mesterszak” megnevezésű oklevelének hiteles fordítása, valamint a felvett kurzusok alapján megállapítom, hogy a hivatkozott külföldi képzés az oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú művészeti (MA) képzésnek felel meg, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető tájépítész, kertművész (MA) mesterszakos képzéssel. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. tájépítész és kertművész (MA) megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. február 7-i DaDeT szakvéleményből (29/2019)

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karon 2015. júniusában megszerzett földmérő mérnök végzettség nem egyenértékű a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a) alpontjában meghatározott egyik végzettséggel sem.

Kivonat a 2019. március 7-i DaDeT szakvéleményből (57/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében a BÉ jogosultság estén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Formatervező Szak, okleveles formatervező művész képesítés esetén nem áll fenn. A megküldött leckekönyv alapján megállapítható, hogy a belsőépítészethez elengedhetetlenül szükséges építészeti tárgyak teljesen hiányoznak a képzésből. Javasoljuk a szakmagyakorlási jogosultság megszerzése érdekében a Metropolitan Egyetem szakirányú szakmérnöki (3 szemeszteres) képzésének elvégzését, amely kiegészítéssel a BÉ jogosultság megszerzésének nem lesz akadálya.

Kivonat a 2019. március 28-i DaDeT szakvéleményből (81/2019)

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés ca) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítész feladatkör betöltéséhez építész mesterszakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. A BSc szintű építészmérnöki képzettség és az azt kiegészítő felsőfokú szakmérnöki képzettség egyenértékű az okleveles építészmérnök képesítéssel, tehát települési főépítész munkakör betöltése szempontjából XY képesítése megfelel a jogszabályi előírásnak. Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy XY a Magyar Építész Kamara névjegyzéki nyilvántartása szerint É jelű tervezési jogosultsággal rendelkezik, amelynek képesítési feltétele az okleveles építészmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség. 

Kivonat a 2019. április 1-i DaDeT szakvéleményből (65/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján alapfokozatú (BSc) diplomával építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. XY Szent István Egyetemen alapfokozatú (10 féléves) építészmérnök végzettségének az oklevélen szereplő 10 féléves képzését a levelező tagozat hosszabb képzési ideje magyarázza. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2019. április 8-i DaDeT szakvéleményből (79/2019)

Megvizsgálva XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán szerzett alapfokozatú építészmérnök, valamint Spanyolországban a Granadai Egyetemen a várostervezési mesterszakos végzettségének diplomaelismerési kérelmét, a beadvány spanyol és angol nyelvű mellékleteit, az alábbiakat állapítottam meg. Az Universidad de Granada urbanisztika képzésre való belépés feltétele az Európai Felsőoktatási Térség tagországából származó diploma megléte, amely az adott országban is mesterképzésre való belépésre jogosít. XY alapdiplomáját a SZIE YMÉK építészmérnök szakán szerezte, amely Magyarországon szakirányú mesterképzésre való belépésre jogosító végzettség, ezzel a granadai képzésre való belépés feltételét a kérelmező teljesítette.

A granadai képzés végzettség szempontjából a spanyol képzési keretrendszer (MECES) 3 szintjének, az Európai Képzési Keretrendszer (EQF) 7 szintjének felel meg, amely mester szintnek tekinthető. A négy féléves és 90 ECTS kredites képzés tehát mesterképzésnek minősül. A SZIE YMÉK alapképzése (4 év) és a Universidad de Granada mesterképzése (2 év) összesen több, mint az építész végzettség elismeréséhez szükséges 5 év és a szükséges 300 kreditpontot is kiadják együttesen. A fentiek alapján összegezve megállapítható, hogy Nagy Enikő oklevelének végzettségi szintje mester szintű, és a szakképesítés szempontjából – tekintve az építészmérnöki képzési területen belül a granadai képzés tantervének urbanisztikai hangsúlyát – az okleveles urbanista építészmérnök megnevezés javasolt.

Kivonat a 2019. április 18-i DaDeT szakvéleményből (90/2019)

Hivatkozva a 3/2015. (02.03.) és a 8/2015. (03.25.) DaSzT határozatokra, valamint arra, hogy a határozatban szereplő végzettséghez képest a képzésben jelentős változás nem történt az 1989-es évre vonatkozóan, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Magasépítési és Városgazdálkodási Intézet Városgazdasági Szakán szerzett okleveles üzemmérnöki diploma a műszaki ellenőri és a műszaki vezetői jogosultság tekintetében az építészmérnöki végzettséggel egyenértékűnek tekinthető. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében az általános építmények építési műszaki ellenőr magasépítési szakterületen (ME-É) és az felelős műszaki vezető építési szakterületen (MV-É) jogosultság esetén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény XY diplomájának egyenértékűsítését követően fennáll. A megküldött leckekönyv másolat alapján is megállapítható, hogy a hivatkozott jogosultságokhoz elengedhetetlenül szükséges tárgyak a képzésben megfelelő súllyal szerepeltek.

Kivonat a 2019. április 29-i DaDeT szakvéleményből (87/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon műszaki menedzser szakképzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e az építésigazgatási ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 15. pontja határozza meg az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket a következők szerint:

„aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.”

Áttekintve fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat és a hozzá tartozó kreditpontokat, megállapítható, hogy az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek a képzésben megfelelő súllyal szerepeltek. Az építésigazgatási munkakör betöltéséhez szükséges végzettsége közül a bemutatott műszaki menedzseri oklevél alapján XY végzettsége a főiskola szintű magasépítő üzemmérnök végzettséggel egyenértékűnek tekinthető.

Kivonat a 2019. május 9-i DaDeT szakvéleményből (89/2019)

A benyújtott külföldi oklevél fordítása, valamint a felvett kurzusok alapján megállapítom, hogy a BME alapfokozatú képzésre épülő, a Bristoli Nyugat-Angliai Egyetem várostervezés postgraduális képzése az oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető településmérnök mesterszakos diplomával. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. településmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. május 13-i DaDeT szakvéleményből (96/2019)

A benyújtott külföldi oklevél fordítása alapján megállapítom, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán szerzett építészmérnök alapfokozatú képzésre épülő, Katalán Műszaki Egyetemen szerzett építész mesterszakos képzésen szerzett oklevél végzettségi szintje tekintetében mesterfokozatú, amely egyenértékűnek tekinthető a hazai oktatási rendszerben szerezhető építészmérnök mesterszakos diplomával. Tájékoztatásul jelzem, hogy a képzési hely szerepel a vonatkozó EU direktívában a vizsgálat nélkül elfogadandó képzések között.  Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában az okl. építészmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. június 6-i DaDeT szakvéleményből (120/2019)

A benyújtott végzettséget igazoló dokumentumok átvizsgálásával megállapítom, hogy a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium), Műemlékek és műemléki együttesek védelme szakirányú képzés a hazai oktatási rendszerben szerezhető műemlékvédelmi szakmérnök szakképzettséggel tekinthető egyenértékűnek, ugyanis Magyarországon műemlékek és a műemléki együttesek védelmére szakosodó MSc képzés nem létezik. Ennek megfelelően XY szakképesítése vonatkozásában a műemléki szakmérnök megnevezést javaslom.

Kivonat a 2019. június 28-i DaDeT szakvéleményből (129/2019)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények alapján főiskolai fokozatú, BSc diplomával (Szent István Egyetem építészmérnök szakán szerzett főiskolai fokozatú építészmérnök szakképzettséggel) építész tervező szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető. A hivatkozott rendelet szerint az építészeti tervezési jogosultság megszerzéséhez mesterfokozatú képzésben szerzett építész szakképzettségre (MSc diplomára) van szükség.

Kivonat a 2019. szeptember 9-i DaDeT szakvéleményből (154/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett méltányossági kérelemre – miszerint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építészmérnöki szakán építészmérnök valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főiskolai épületszigetelő szakmérnök kiegészítő képesítése megfelelő alapot teremtenek-e szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület épületszerkezeti szakértői részszakterületi (SZÉS2) jogosultság megszerzésére  ̶  a következő véleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletében a SZÉS2 jogosultság estén feltételt jelentő képesítési minimum követelmény az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építészmérnöki szakán építészmérnök valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főiskolai épületszigetelő szakmérnök kiegészítő képesítése esetén nem áll fenn. A Magyar Építész Kamara Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülete kormányrendeletben foglaltaktól eltérő döntésre javaslatot nem adhat, a szakmagyakorlási jogosultságot engedélyező területi építész kamarák a jogszabályoktól eltérő méltányosságot nem gyakorolhatnak.  

Kivonat a 2019. szeptember 18-i DaDeT szakvéleményből (157/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint okleveles (terület- és településfejlesztő) geográfus végzettsége (MSc) egyenértékűnek tekinthetők-e a területrendezési tervezési (TR) jogosultság igényléséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III.25.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények szerint területrendezési tervezési jogosultság egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség (nem szakirányú) és kétéves, felsőoktatási szakirányú képzéssel vagy a korm. rendeletben meghatározott részlegesen szakirányú végzettséggel szerezhető a meghatározott szakmai gyakorlat teljesítése esetén. Az okleveles geográfus végzettség - független a szakiránytól - nem részleges szakirányú végzettség, ugyanis a kormányrendeletben nem szerepel a képesítési követelmények között és nem is tekinthető egyenértékűnek azokkal. Okleveles geográfus végzettség önmagában nem megfelelő TR szakmagyakorlási jogosultság képzési követelményeként, a jogosultság megszerzéséhez szükség van a korm. rendelet 1. mellékletében megadott szakirányú továbbképzések valamelyikének elvégzésére. A területrendezési tervezési tevékenység komplex földrajzi, fejlesztési, tervezési, jogi, gazdálkodási ismereteket feltételez, amelyek teljeskörűen a geográfus végzettséggel nem szerezhetők meg. A megadott szakirányú továbbképzések azért széleskörűek, mert a nem szakirányú bemeneti egyetemi végzettségektől függően más-más szakirányú továbbképzés alkalmas arra, hogy a hiányzó ismereteket pótolja és a szakmai látókört szélesítse.

Kivonat a 2019. december 19-i DaDeT szakvéleményből (186/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán szerzett okleveles faipari mérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e a BÉ tervezői jogosultság igényléséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom. 

A benyújtott egyéni képzési dokumentumokból megállapítható, hogy a fent nevezett diplomája MSc szintű, valamint É2 jelű tervezői és MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Továbbá a kérelmezőnek sok éves belsőépítészeti tervezési területen szerzett szakmai gyakorlata van. A bizottság hivatkozva a mesterszintű diplomára, a szerzett jogként meglevő É2 jogosultságra, valamint az ismert belsőépítészeti szakmai gyakorlatra a BÉ jogosultság megszerzéséhez XY végzettségét megfelelőnek tekinti.

Kivonat a 2020. január 9-i DaDeT szakvéleményből (183/2019)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint a Magyar Iparművészeti Főiskola Tervezőképző Intézetében szerzett főiskolai, valamint ugyanezen főiskola Mesterképző Intézetében egyetemi szakképzettség egyenértékűnek tekinthetők-e az építésfelügyeleti ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel –a következő szakvéleményt adom.

A bizottság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva - áttekintette a fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat és megállapította, hogy XY végzettsége kizárólag az építésfelügyeleti ügyintézői munkakör betöltése szempontjából - szakirányú gyakorlatot feltételezve - egyenértékűnek tekinthető a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségekkel. Alapvető fontosságúnak tartom azonban a munkakör betöltése előtt XY szakmai gyakorlatának - az építésfelügyeleti hatósági munkához szükséges ismeretek meglétének - célirányos vizsgálatát.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (20/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY magasépítési technikumi végzettsége, valamint a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán tájgazdálkodási mérnök BSc szintű szakképzettsége egyenértékűnek tekinthetők-e az építéshatósági ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő szakvéleményt adom.

A bizottság - az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva áttekintette a fent nevezett egyéni képzési dokumentumait, oklevelét, a teljesített tantárgyakat, a szakmai gyakorlatot és megállapította, hogy a kérelmező végzettsége kizárólag az építéshatósági ügyintézői munkakör betöltése szempontjából – figyelembe véve a közigazgatási és építésügyi szakvizsgával való rendelkezést és az építéshatósági feladatkörben szerzett jelentős szakmai gyakorlatot – egyenértékűnek tekinthető a szükséges végzettségekkel.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (28/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – XY Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar építészmérnöki szakán szerzett építészmérnök és az Universitat Poitecnica De Valencia egyetemen az építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén szerzett mesterfokozatú diplomája egyenértékűsége tárgyában – a következő szakvéleményt adom.

A fent nevezett egyéni képzési dokumentumai, oklevelei, a szakmai gyakorlatot bemutató portfoliója, valamint a személyes meghallgatás alapján a bizottság megállapította, hogy a spanyol „mesterfokozat az építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén” 2010-ben szerzett képzettsége a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műemlékvédelmi szakirányú továbbképzési szakán szerezhető műemlékvédelmi szakmérnöki képzettséggel tekinthető egyenértékűnek. Az egyenértékűsítés alapjául szolgáló műemléki szakmérnök képzettség Magyarországon nem biztosít MSc szintű végzettséget.

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (24/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint XY a Kolozsvári Műegyetem Építészeti Fakultánson szerzett oklevele egyenértékűnek tekinthetők-e a kerületi főépítész munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel – a következő véleményt adom.

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (VII.11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmények szerint a kerületi főépítész feladatkör betöltéséhez építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. (Az okleveles településmérnöki végzettség képesítési követelmény a térségi, megyei és a települési (de nem fővárosi és nem kerületi) főépítész esetén áll fenn.) A bizottság áttekintette XY „diploma de inginer in profilul constructi” elnevezésű oklevelét és hallgatott tárgyait („mérnöki” tárgyakban van minimális átfedés, „építész” és „településmérnöki” tárgyakban egyáltalán nincs), amely alapján megállapította, hogy fent nevezett végzettsége nem tekinthető egyenértékűnek sem az okleveles építészmérnök, sem az okl. településmérnök végzettségekkel.

A kerületi főépítészi feleadatkör képesítési követelménye MSc szintű építészmérnöki végzettséggel biztosítható, szakmérnöki képzés elvégzésével nem lehet eleget tenni a jogszabályi elvárásoknak. 

Kivonat a 2020. február 4-i DaDeT szakvéleményből (28/2020)

X. Y. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai kar építészmérnök szakának elvégzését követően az Universitat Poitecnica De Valencia egyetemen építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén szerzett mesterfokozatú diplomát. Az egyéni képzési dokumentumok, oklevelek és szakmai gyakorlatot bemutató portfólió, valamint a személyes meghallgatás alapján a bizottság megállapította, hogy a spanyol „mesterfokozat az építészeti örökség megőrzéséről a speciális intervenciós technikák területén” 2010-ben szerzett képzettség egyenértékűnek tekinthető a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műemlékvédelmi szakmérnöki képzettséggel. Az egyenértékűsítés alapjául szolgáló műemléki szakmérnök képzettség azonban Magyarországon nem biztosít MSc szintű végzettséget.

Kivonat a 2020. augusztus 26-i DaDeT szakvéleményből (132/2020)

A BME Építőmérnöki kar Építőmérnöki szakán (szakirány: Magasépítési – Mérnök – Építész) szerzett okleveles építőmérnöki végzettség –a testület jogelődjének MÉK DAB 1/2008. (07.02.) számú, jelen üggyel analóg határozatával összhangban– önmagában nem egyenértékűsíthető az okleveles építészmérnöki diplomával.

X. Y. a fenti végzettség megszerzését követően PhD programban vett részt. A leckekönyv alapján a PhD képzés és a disszertációban kifejtett szakmai tartalom megfeleltethető az építészmérnöki tudományági relevanciának. Mindezeken túl nevezett további jelentős szakmai tapasztalattal és számos építészeti publikációval bír, valamint portfóliója alapján tervezési gyakorlattal rendelkezik (munkatárs). Fentiek alapján X.Y. végzettségei összességében egyenértékűnek tekinthetők az okl. építészmérnök végzettséggel az építész tervezési jogosultság megszerzése szempontjából.

Kivonat a 2020. augusztus 26-i DaDeT szakvéleményből (133/2020)

A BME Építőmérnöki kar Építőmérnöki szakán (szakirány: Magasépítési – Mérnök – Építész) szerzett okleveles építőmérnöki végzettség –a testület jogelődjének MÉK DAB 1/2008. (07.02.) számú, jelen üggyel analóg határozatával összhangban– önmagában nem egyenértékűsíthető az okleveles építészmérnöki diplomával.

X. Y. a fenti végzettség megszerzését követően PhD programban vett részt. A leckekönyv alapján a PhD képzés és a disszertációban kifejtett szakmai tartalom megfeleltethető az építészmérnöki tudományági relevanciának. Mindezeken túl nevezett jelentős építészeti publikációkkal bír, valamint portfóliója alapján tervezési gyakorlattal rendelkezik (munkatárs) továbbá egyetemi adjunktus. Fentiek alapján X.Y. végzettségei összességében egyenértékűnek tekinthetők az okl. építészmérnök végzettséggel az építész tervezési jogosultság megszerzése szempontjából.

Kivonat a 2020. augusztus 24-i DaDeT szakvéleményből (134/2020)

A Diploma-azonosító Döntés-előkészítő Testület az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva megállapítja, hogy X.Y. Széchenyi István Főiskola Építési és Környezetmérnöki Fakultás építőmérnöki szakán szerzett végzettsége, közigazgatási, építésügyi vizsgája és 18 éve ugyanezen feladatkörben (!) végzett munkája alapján végzettsége egyenértékű az építésügyi hatósági  munkakör betöltéséhez szükséges 2. melléklet a) pontjában felsorolt építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) végzettséggel.

Kivonat a 2020. augusztus 27-i DaDeT szakvéleményből (140/2020)

X.Y. aktív területi építész kamarai tag, teljeskörű építész tervező, aki az Ybl Miklós Műszaki Főiskola magasépítési szakán és a tervezői szakmérnök oktatáson szerzett oklevelet. Az oklevelek szerzésének időpontjában hatályos jogszabályok és a 4/2014. (09. 10.) DaSzT határozat alapján oklevelei együttesen megfelelnek az okleveles építészmérnök végzettségnek.

Kivonat a 2020. augusztus 27-i DaDeT szakvéleményből (141/2020)

X.Y. Pécsi Tudományegyetem szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett oklevele a 2/2018. (01. 31.) DaDeT általános érvényű szakvéleménye alapján egyenértékű az okleveles építészmérnök végzettséggel.

Kivonat a 2020. szeptember 29-i DaDeT szakvéleményből (151/2020)

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés cb) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítészi feladatkör betöltéséhez településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Városgazdasági szakján szerzett okleveles üzemmérnök oklevél BSc szintű településmérnöki végzettségnek felel meg, így nem egyenértékű az okleveles településmérnök MSc szintű képesítésével. Fentiek miatt a megyei, települési és térségi főépítész munkakör betöltése szempontjából ez a képesítés nem felel meg a jogszabályi előírásnak.

Kivonat a 2020. október 6-i DaDeT szakvéleményből (146/2020)

X.Y. építész vezető tervező végzettsége az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola leckekönyve, az intézmény Magasépítési szakján szerzett okleveles üzemmérnöki oklevele, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar kiegészítő tagozat leckekönyve, egyetemi államvizsgája, PRO ARCHITEKTURA DÍJA és az YBL MIKLÓS-DÍJA alapján egyenértékű az építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök végzettséggel. 

Kivonat a 2020. október 6-i DaDeT szakvéleményből (155/2020)

A benyújtott dokumentumok alapján X.Y. Bécsi Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem (a továbbiakban: BOKU) tájtervezés és tájépítészet mesterképzés szakon szerzett „okleveles mérnök” végzettsége egyenértékűnek tekinthető az okleveles tájépítészmérnök végzettséggel és így számára a táj- és kertépítészeti szakmagyakorlási tevékenység (K) –amennyiben az egyéb feltételek (szakmai gyakorlat) is teljesülnek– engedélyezhető. 

Kivonat a 2020. október 6-i DaDeT szakvéleményből (160/2020)

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés cb) pontjában meghatározott követelmények szerint a főépítész feladatkör betöltéséhez településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség szükséges. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar településmérnöki szakán szerzett oklevél BSc szintű településmérnöki végzettségnek felel meg, így az nem egyenértékű az okleveles településmérnök MSc szintű képesítéssel. Fentiek miatt a megyei, települési és térségi főépítész munkakör betöltése szempontjából X.Y. képesítése nem felel meg a jogszabályi előírásnak.

Kivonat a 2020. október 19-i DaDeT szakvéleményből (167/2020)

A táj- és kertépítészeti szakmagyakorlási tevékenység vonatkozásában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete minimális képesítési követelményként okleveles tájépítészmérnök -azaz mesterfokozatú képzésben szerzett (MSc)- végzettséget határoz meg. Alapfokozatú (BSc) diplomával táj- és kertépítészeti tervezési (K) területen szakmagyakorlási jogosultság nem szerezhető, ezért X.Y. Budapesti Corvinus Egyetem tájrendező és kertépítő mérnöki 7 féléves alapképzési szakán (BSc) szerzet tájrendező és kertépítő mérnök végzettsége a kért szakmagyakorlási jogosultsághoz nem megfelelő.

Kivonat a 2020. november 10-i DaDeT szakvéleményből (53/2020)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre –miszerint X.Y. Szlovák Műszaki Egyetemen szerzett magasépítészet és építészet, magasépítészet, építészet és várostervezés szakán szerzett BSc (2012), és az építészeti szerkezetek és tervezés, magasépítészet szakán szerzett MSc (2014) végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az okleveles építészmérnök végzettséggel– a következő szakmai véleményt adom.

A benyújtott dokumentumok valamint a Szlovák Építész Kamara szakvéleménye alapján megállapítható, hogy X.Y. MSc végzettsége nem egyenértékű az okleveles építészmérnök végzettséggel. A benyújtott leckekönyv alapján a hallgatott tantárgyak nem mutatnak kellő mértékű átfedést az okleveles építészmérnök képzés képzési programjával. A fentiekben jelzett végzettséggel rendelkezők Szlovákiában is elsődlegesen a mérnöki kamarába kerülnek felvételre, csupán speciális esetekben van lehetőségük felvételüket kérni az építész kamarába. Mindezek alapján javasoljuk, hogy X.Y. diploma-azonosítás iránti kérelmével forduljon a Magyar Mérnöki Kamarához.

Kivonat a 2020. november 10-i DaDeT szakvéleményből (185/2020)

A Diploma-azonosító Döntés-előkészítő Testülethez érkezett kérelmére –miszerint a Magyar Iparművészeti Főiskola Építész Tanszékén 1995-ben szerzett mesterfokozatú környezettervező végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e a belsőépítészeti tervezési szakterületen szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles belsőépítész környezettervező művész végzettséggel– az alábbi szakvéleményt adom.

A Magyar Építész Kamara Diploma-azonosító Szakértő Testületének 2/2014. (07. 04.) határozata értelmében az 1987-1997 között kiadott mesterfokozatú környezettervező diplomák a belsőépítész (BÉ) tervezői jogosultság tekintetében azonos tartalmúak, tehát egyenértékűek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakmgy. r.) 1. mellékletében nevesített „okleveles belsőépítész, környezettervező művész” diplomával.

Kivonat a 2020. december 11-i DaDeT szakvéleményből (208/2020)

A Diploma-azonosító Döntés-előkészítő Testülethez érkezett kérelemére – miszerint X.Y. Veszprémi Egyetem Továbbképző és Távoktatási Központjában szerzett településfejlesztési szakelőadó szakképzettsége egyenértékűnek tekinthető-e a szakirányú építőipari technikusi, illetve szakirányú építőipari szakképző iskolai végzettséggel és így kiadható az általános építmények felelős műszaki vezető építési szakterület részszakterületen (MV-É-R) a szakmagyakorlási jogosultság – a következő szakmai véleményt adom.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy X.Y. végzettsége az építész kamaráknál vezetett jogosultságok egyikéhez sem megfelelő, így az nem egyenértékű az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített, fentiekben nevesített képesítési követelményekkel sem, ezért számára a szakmagyakorlási tevékenység nem engedélyezhető.

Kivonat a 2021. február 15-i DaDeT szakvéleményből (38/2021)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, mint gesztor karon Ipari termék- és formatervező szakon szerzett  „ipari termék- és formatervező mérnök” végzettsége és az e mellé a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) belsőépítészeti szakirányú továbbképzésén megszerezni kívánt belsőépítész tervező (MA) végzettsége együttesen megfelelő képzettséget biztosít-e a belsőépítész tervező jogosultság megszerzéséhez és amennyiben igen, a szakmai gyakorlati idő letöltése mely végzettség megszerzésének időpontjától kezdhető meg– a következő szakmai véleményt adom.

A METU belsőépítészeti szakirányú továbbképzésén megszerzett belsőépítész tervező (MA) végzettség egyenértékűnek tekinthető az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében képesítési követelményként rögzített okleveles belsőépítész környezet-tervező művész végzettséggel, és így -az egyéb feltételek teljesülése esetén- a belsőépítész tervező végzettség megszerzését, valamint az ezen (METU belsőépítész tervező) végzettség megszerzését követően teljesített szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítését követően a belsőépítészeti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezhető.

Kivonat a 2021. május 11-i DaDeT szakvéleményből (98/2021)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán műszaki menedzser szakon szerzett szakképzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges végzettséggel magasépítési részszakterületen – a következő szakmai véleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakgyr.) 1. melléklete magasépítési szakterületen általános építmények műszaki ellenőri szakmagyakorlási jogosultság (ME-É) megszerzéséhez képesítési követelményként az okleveles építőmérnök, az okleveles építészmérnök, az építőmérnök, valamint az építészmérnök vagy az ezek valamelyikével egyenértékű végzettséget írja elő. A műszaki menedzser BSc tanulmányok során megszerezhető tudás és kompetenciák nem tekinthetők egyenértékűnek a Szakgyr.-ben nevesített  képzések során megszerezhető tudás és kompetenciák építész kamarához tartozó – okleveles építészmérnök, építészmérnök -  végzettségek egyikével sem, ezért X.Y. végzettsége az ME-É jogosultság tekintetében az építész kamara részéről nem egyenértékesíthető.

Kivonat a 2021. május 26-i DaDeT szakvéleményből (105/2021)

Tárgyban jelzett megkereséssel kapcsolatban -miszerint X.Y. építészmérnök BSc végzettsége és az annak megszerzését követően mesterképzés keretében szerzett okleveles létesítménymérnök (MSc) végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az általános építmények felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel műemlékvédelmi részszakterületen- az alábbi szakmai véleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete műemlékvédelmi részszakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez képesítési követelményként okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséget ír elő. Az építészmérnöki BSc végzettség és az annak megszerzését követően teljesített létesítménymérnök mesterképzés (MSc) során megszerezhető kompetenciák nem tekinthetők egyenértékűnek az okleveles építészmérnök képzés során megszerezhető kompetenciákkal, ezért ezek együttes megléte sem tekinthető műemlékvédelmi részszakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésénél elfogadható szintű végzettségnek.

Kivonat a 2021. június 3-i DaDeT szakvéleményből (112/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Temesvári Műszaki Egyetem Építészmérnöki és Urbanisztikai Karának építészmérnök szakán szerzett építészmérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az építészeti tervezési szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnök végzettséggel – a következő szakmai véleményt adom.

A benyújtott dokumentumok (diploma és annak hiteles fordítása másolatban) alapján X.Y. építészmérnök MSc végzettsége egyenértékűnek tekinthető az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében az építészeti szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez képesítési minimum követelményként rögzített okleveles építészmérnök végzettséggel.

Fentiek alapján nevezett számára –amennyiben az egyéb feltételek (szakmai gyakorlat) is teljesülnek- a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezhető.

Kivonat a 2021. augusztus 18-i DaDeT szakvéleményből (145/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Kar városgazdasági szakán okleveles üzemmérnök valamint településfenntartási és igazgatási szaküzemmérnök szakán szerzett végzettségei egyenértékűnek tekinthetők-e az önkormányzati főépítészi munkakör betöltéséhez szükséges építész- vagy településmérnök főiskolai (BSc) végzettséggel – a következő szakmai véleményt adom.

A Magyar Építész Kamara 1999. május 5-i elnökségi határozata és a kapcsolódó DaDeT szakvélemény alapján (mely szerint a városgazdász diploma kamarai tagság és tervezési jogosultság szempontjából egyenértékű a magasépítő üzemmérnöki diplomával), valamint az 5/2017. (06.01.) DaSzT határozat alapján (miszerint az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség és a BSc szintű építészmérnök végzettség egyenértékű), nevezett végzettsége egyenértékű a BSc szintű építészmérnök végzettséggel. Fentieken túl a DaDeT 151/2020. (09.29.) szakvéleménye alapján az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Városgazdasági szakán szerzett okleveles üzemmérnök oklevél BSc szintű településmérnöki végzettségnek is megfelel.

Mindezek alapján X.Y. végzettsége megfelel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott követelményeknek, így az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.

Kivonat a 2021. szeptember 3-i DaDeT szakvéleményből (147/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon szerzett műszaki menedzser BSc (2006), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett műemlékvédelmi szakmérnök (2017), valamint Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon szerzett építőmérnök BSc (2021) végzettségeit figyelembe véve számára a felelős műszaki vezető építési szakterületen (MV-É), felelős műszaki vezető építési szakterület műemléki részszakterületen (MV-É-M), felelős műszaki vezető mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen (MV-M), építési műszaki ellenőr, magasépítés szakterületen (ME-M), valamint építési műszaki ellenőr mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen (ME-M) szakmagyakorlási jogosultságok számára kiadhatók-e és amennyiben igen, a szakmai gyakorlati idő mely végzettség megszerzésének dátumától vehető figyelembe- az alábbi szakmai véleményt adom.

A fenti szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakgyr.) 1. melléklete rögzíti a képesítési minimum követelményeket. Eszerint X.Y. az MV-É, MV-M, ME-É, valamint ME-M jogosultságok tekintetében építőmérnöki (BSc) végzettsége alapján megfelelő képesítéssel rendelkezik és ezen jogosultságok esetén a szakmai gyakorlati idő e végzettség megszerzésétől (2021) számítható. Az MV-É-M szakmagyakorlási jogosultság képesítési minimumfeltétele az okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettség. E képesítési követelménynek nevezett fenti végzettségeit figyelembe véve nem felel meg, így számára felelős műszaki vezető építési szakterület műemléki részszakterületen szakmagyakorlási jogosultság nem adható.

A Szakgyr. fentieken túl rendelkezik a jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölésének szabályairól, valamint az illetékesség kérdéséről is. Az 5.§-a (4) bekezdés b) pontja értelmében X.Y. részére -jogosultság tekintetében figyelembe vehető építőmérnöki végzettségére tekintettel– a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését első fokon a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkára folytathatja le.

Kivonat a 2021. szeptember 22-i DaDeT szakvéleményből (165/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y.  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, mint gesztor kar Ipari termék- és formatervezői szakán szerzett okleveles ipari termék- és formatervező végzettsége (2001) és az e mellé a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) belsőépítészeti szakirányú továbbképzésén megszerezni kívánt belsőépítész tervező (MA) végzettsége együttesen megfelelő képzettséget biztosít-e a belsőépítész tervező jogosultság megszerzéséhez és amennyiben igen, a szakmai gyakorlati idő letöltése mely végzettség megszerzésének időpontjától kezdhető meg– a következő szakmai véleményt adom.

A METU belsőépítészeti szakirányú továbbképzésén megszerzett belsőépítész tervező (MA) végzettség egyenértékűnek tekinthető az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében képesítési követelményként rögzített okleveles belsőépítész környezet-tervező művész végzettséggel, és így -az egyéb feltételek teljesülése esetén- a belsőépítész tervező végzettség megszerzését, valamint az ezen (METU belsőépítész tervező) végzettség megszerzését követően teljesített szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítését követően a belsőépítészeti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezhető.

Kivonat a 2021. október 15-i DaDeT szakvéleményből (92/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. London South Bank Egyetemen szerzett építészmérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az építészeti tervezési szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építészmérnök végzettséggel – az alábbi szakmai véleményt adom. 

A kérelmező által kiegészítő dokumentumként megküldött ARB nyilatkozat értelmében a London South Bank Egyetemen szerzett építészmérnök végzettsége megfelel a 2005/36/EK Irányelvben foglaltaknak, nevezett Angliában szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezik, ARB regisztrációs száma 00000000. 

Fentieket figyelembe véve X.Y. végzettsége egyenértékű az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében az építészeti szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez képesítési minimum követelményként rögzített okleveles építészmérnök végzettséggel.

Kivonat a 2021. október 22-i DaDeT szakvéleményből (181/2021.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem épületépítés és építészet alapfokú tanulmányi program épületépítés, valamint építészet és urbanizmus tanulmányi szakok kombinációjából szerzett BSc és építész karon építészeti konstrukciók és tervezés tanulmányi programban szerzett mérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az okleveles építészmérnök végzettséggel– a következő szakmai véleményt adom.

A benyújtott dokumentumok, valamint a Szlovák Építész Kamara tájékoztatása alapján a Szlovák Műszaki Egyetem által a fentiekben részletezett képzés MSc szintű építészmérnöki képzettséget ad, ezért X.Y. végzettsége egyenértékűnek tekinthető az okleveles építészmérnök végzettséggel.

Fentiek alapján nevezett végzettsége megfelel az építészeti tervezési jogosultság (É) építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített képesítési követelménynek így számára a jövőben –amennyiben az egyéb feltételek (pl. szakmai gyakorlat) is teljesülnek- a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezhető.

Kivonat a 2022. január 20-i DaDeT szakvéleményből (17/2022.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – X.Y. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőipari Karnak magasépítési szakán 1978-ban szerzett okleveles üzemmérnök végzettsége, mely megfelel a magasépítő mérnök végzettségnek, és a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán 2000-ben szerzett tervező szakmérnöki végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e az okleveles építészmérnök végzettséggel- az alábbi szakvéleményt adom.

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló, 2003. december 31-ig hatályban lévő 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésének d) pontja értelmében a 2002. december 31-ig megszerzett főiskolai okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség legalább kétéves akkreditált képzést nyújtó felsőoktatási intézményben 2007. november 30-ig megkezdett és 2010. december 31-ig befejezett kiegészítő képzés építészeti tervezési szakterületen (a jogosultság megállapítása során az okleveles építészmérnök, a 2003. január 1. után megszerzett okleveles építész tervezőművész és okleveles építész végzettségekkel együtt) szakirányúnak tekinthető. X.Y fentiek alapján jelenleg is É jelű tervezési jogosultsággal rendelkezik.

Fentieken túl a Magyar Építész Kamara Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülete 81/2019. számú szakvéleménye értelmében „A BSc szintű építészmérnöki képzettség és az azt kiegészítő felsőfokú szakmérnöki képzettség egyenértékű az okleveles építészmérnök képesítéssel, …” .

Mindezek alapján megállapítható, hogy X.Y. okleveles üzemmérnök és tervező szakmérnök végzettségei együttesen egyenértékűek az okleveles építészmérnök végzettséggel.

Kivonat a 2022. február 14-i DaDeT szakvéleményből (41/2022.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Településmérnöki szakán szerzett településmérnök végzettsége és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem építési jogi szakokleveles mérnök végzettsége együttesen megfelel-e építési szakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői (MV-É), valamint magasépítési szakterületen az általános építmények építési műszaki ellenőri (ME-É) szakterületen előírt képesítési minimum követelményeknek – a következő szakmai véleményt adom.

A településmérnök, illetve a városgazdasági üzemmérnök végzettség egyenértékűségét a Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület az MV-É, valamint ME-É szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében már több ízben vizsgálta és véleményét legutóbb 2017. október 26-i döntésében foglalta össze. E szakmai vélemény alapján fenti szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében X.Y. végzettsége egyenértékűnek tekinthető az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében képesítési követelményként rögzített építészmérnök végzettséggel, és így -az egyéb feltételek teljesülése esetén- számára fenti két szakmagyakorlási tevékenység engedélyezhető.

Kivonat a 2022. március 18-i DaDeT szakvéleményből (58/2022.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöktanár mesterképzési szakán szerzett okleveles mérnöktanár (műszaki szakoktató) végzettsége megfelel-e építési szakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság képesítési követelményeinek - az alábbi szakvéleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.) 1. melléklete rögzíti, hogy fenti szakmagyakorlási jogosultság tekintetében a képesítési követelmény okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség.

A benyújtott tantárgy- és kreditlista alapján megállapítható, hogy fenti képzés a hallgatóknak alapvetően pedagógiai ismereteket nyújt és tematikája teljes mértékben eltér a Szakgyr.-ben rögzített műszaki végzettségek képzési tematikájától. A X.Y. által a képzés során teljesített 142 kredit alig több, mint 10%-a építészeti vonatkozású.

Mindezeket figyelembe véve nevezett okleveles mérnöktanár végzettsége nem egyenértékű a Szakgyr. 1. mellékletében rögzített, fentiekben nevesített képesítési követelmények egyikével sem, ezért számára a kérelmezett (MV-É) szakmagyakorlási tevékenység nem engedélyezhető.

Kivonat a 2022. március 30-ai DaDeT szakvéleményből (67/2022.)

A Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának ipari termék- és formatervezői alapképzési szakán szerzett ipari termék- és formatervező mérnök és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező művész mesterképzési szakán szerzett okleveles formatervező művész végzettségei együttesen egyenértékűnek tekinthetők-e a belsőépítészeti tervezési szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével – a következő szakmai véleményt adom.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a belsőépítészeti szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez képesítési követelményként rögzíti az okleveles építész tervező művész, okleveles belsőépítész, vagy környezettervező művész, valamint az ezekkel egyenértékű szakképzettséget.

A benyújtott, és fentiekben részletezett oklevelekhez kapcsolódó tanterveket áttekintve a Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testület megállapította, hogy azok egyike sem nyújt megfelelő szintű építészeti, építészettörténeti ismereteket, ezért X.Y. végzettsége nem egyenértékű a jogszabályban felsorolt képesítési minimum feltételként rögzített végzettségek egyikével sem, így számára belsőépítészeti tervezési szakterületen a szakmagyakorlási tevékenység nem engedélyezhető.