Aktuális

Budapest II. kerület, Lövőház utca 17. szám

Tisztelt Kamara, kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt kamarai tagtársakat az alábbiakról. A Millenáris Loft Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft. (képviseli: Bánfai Gergely Szabolcs ügyvezető) irodámmal 2019. április 02. napján generál tervezési szerződést kötött „Budapest II. kerület, Lövőház utca 17. szám, 13213 hrsz. alatti ingatlanra tervezett, meglévő, társasház tulajdonban álló lakóépület felújításával és emeletráépítéssel történő bővítésével megvalósuló 11 db új lakás kialakítása” tárgyban.

A megrendelő a tervezési díjat teljes körűen nem térítette meg, a felek között jogvita alakult ki, így tervezői jogviszonyom jelenleg lezáratlan.

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. §-a értelmében felhívom a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli tovább dolgozása, illetve felhasználása etikai vétségét valósít meg, amely fegyelmi eljárást von maga után. Felhívom továbbá tisztelt kamarai tagtársak figyelmét, hogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 17. § (1) pontja kimondja, hogy amíg egy tervezőnek lezáratlan jogviszonya áll fenn, addig a szerződésben megnevezett ingatlannal kapcsolatosan megbízást egyetlen egy építész sem vállalhat.

Bényei István
(É 01-0647)

istvan.benyei@benyei.hu
B13 Építőművész Kft.