Aktuális
Szakmai hozzájárulási alap 2024 - az első forduló eredménye

Szakmai hozzájárulási alap 2024 - az első forduló eredménye

A MÉK Elnöksége 16/2024. (04.05.) sz. határozatával döntött a Szakmai hozzájárulási alap 2024 első fordulójában beérkezett kérelmekről.

Az elnökség minden esetben mérlegelte, hogy a szakmai program minél tágabban és átfogóbban szólítsa meg a tagságot és figyelembe vette a területi kamara létszámát és az azzal összefüggő költségvetési lehetőségeit. 

A szakmai programok esetében cateringre a hozzájárulási alap továbbra sem fordítható. Kamara által szervezett utak esetében is kizárólag csak a szakmai rész támogatására van mód ebből a keretből.

A pályázatokat legkésőbb 2024. december 1-ig kell megvalósítani és az elszámolást is eddig kell benyújtani.

A pályázat utólagos finanszírozású. A pályázat pozitív elbírálása esetén a MÉK minden esetben megbízási szerződést köt a feladat ellátására a pályázóval, az elnyert összeget a MÉK kizárólag számla ellenében téríti meg. A pályázónak a szakmai program teljesítését követően be kell nyújtania a végleges elszámolást és egy szakmai beszámolót. A szakmai program megvalósítása során minden esetben fel kell tűntetni, hogy az a MÉK támogatásával valósult meg (MÉK logó feltüntetése a rendezvényen, plakátokon, kiadványokon). Amennyiben a pályázat megvalósítása során merül fel módosítási igény, úgy a pályázóval a már megkötött szerződés módosítható, a teljesítési határidő – 2024. december 1. - változatlanul hagyása mellett. Ennek során a támogatás mértéke nem lehet magasabb a megítéltnél, viszont a változtatások alapján a megítélt összeg csökkenthető.

Amennyiben a benyújtott beszámoló alapján a pályázat nem a szerződés, ill. a pályázatban benyújtott program szerint valósult meg, úgy a MÉK jogosult a megítélt összegtől kevesebb, az elvégzett feladattal arányos mértékben csökkentett díj kifizetésére (ennek alapja a benyújtott költségvetési terv), vagy a kifizetést megtagadni.