Aktuális
„Szigetszentmiklós új városközpont kialakítása” nyílt ötletpályázat - Kérdések és válaszok

„Szigetszentmiklós új városközpont kialakítása” nyílt ötletpályázat - Kérdések és válaszok

„Szigetszentmiklós új városközpont kialakítása” nyílt településtervezési és építészeti ötletpályázat:

Kérdések – Válaszok (2022. 02. 25.)

Letöltés (PDF)

Sorszám

Kérdés

Válasz

1.

A helyszínbejárásra meghirdetett 2022. január 31. 11 órai időpontban sajnos nem állt módunkban megjelenni, ezért tisztelettel kijelentem a tervezési terület településképének pótlólagos bemutatására, körbevezetésére irányuló szándékomat.

Kiíró nem kíván újabb helyszíni bejárást tartani, tekintettel arra, hogy a 2022. január 31. 11 órára meghirdetett helyszíni bejáráson a megjelentek a tervezési területet járták körbe, amelyet a továbbiakban a pályázni szándékozók bármikor önállóan is megtehetnek.

2.

BSC Építész végzettséggel, Msc tanulmányok folyamata alatt jelentkezünk a pályázatra, pályázatból való kizáró ok lehet-e ez a státusz, valamint bejegyzett céggel nem rendelkező pályázó is jelentkezhet-e?

 

Az építész Bsc végzettség nem akadálya a pályázaton való indulásnak, mivel egy ötletpályázati kiírás illetve eljárás keretében lehet pályaművet benyújtani és Kiírónak nem áll szándékában korlátozni a pályázókat.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételeit az Ötletpályázati Kiírás 6. pontja tartalmazza. Ennek alapján természetes személy, vagy gazdasági szereplő lehet az ötletpályázat résztvevője, aki a 6. pontban foglaltaknak eleget tesz illetve megfelel. Ennek alapján a hallgatói státusz nem kizáró ok.

3.

Elérhető szintvonalakat és útszegélyeket, járdákat tartalmazó alaptérkép?

Nem érhető el szintvonalakat és útszegélyeket, járdákat tartalmazó alaptérkép.

4.

90/2 hrsz. telek tulajdonosa nyitott arra, hogy közösségi funkció kerüljön a területre?

Jelen ötletpályázat keretében Kiíró a pályázóra bízza a területi funkciók javaslatának - pályaművébe történő - betervezését/megadását, különös tekintettel az Ötletpályázati Kiírás 3. pontja szerinti ötletpályázati cél, 12. pontjában megadott bírálati szempontok, valamint a 21. pontjában leírt tervezési feladat pályázó általi figyelembevételével.

5.

Várható, hogy 97/5 és 98 hrsz. telkek lakóterület helyett vegyes területi besorolásba kerülnek a jövőben?

Jelen ötletpályázat keretében Kiíró a pályázóra bízza a területi besorolások javaslatának, ötletének - pályaművébe történő - betervezését/megadását, különös tekintettel az Ötletpályázati Kiírás 3. pontja szerinti ötletpályázati cél, 12. pontjában megadott bírálati szempontok, valamint a 21. pontjában leírt tervezési feladat pályázó általi figyelembevételével.

6.

99/1 hrsz. teleknél szükséges a teljes területet kerítéssel határolni?

Jelen ötletpályázat keretében Kiíró a pályázóra bízza a tervezési területen elhelyezkedő ingatlanok fizikai lehatárolási megoldási javaslatainak, ötleteinek - pályaművébe történő – betervezését/megadását, amely során a meglévő, kialakított építmény/szerkezet esetleges változtatásához szükséges jogszabályokat, előírásokat, iránymutatásokat pályázó vegye figyelembe, csakúgy, mint az Ötletpályázati Kiírás 3. pontja szerinti ötletpályázati célt, 12. pontjában megadott bírálati szempontokat, valamint a 21. pontjában leírt tervezési feladatot.

7.

A városrészről egy nagyobb kiterjedésű alaptérképet tud-e biztosítani a kiíró (DWG formátumban) - pl. településszerkezeti rajz vagy egy nagyobb kivágat?

Jelen ötletpályázat keretében Kiíró nagyobb kiterjedésű, DWG formátumú alaptérképet nem biztosít. A tervezési területre tett pályázói javalatok, ötletek nagyobb, tervezési területen túlnyúló területekkel/környezettel való kapcsolatainak esetleges bemutatására alkalmazhatja pályázó a Kiíró városi honlapjának térinformatikai rendszerét, amely nem szerkeszthető ugyan, de tájékoztató jellegéből fakadóan meg tudja támogatni a képi megjelenítést. A térinformatikai rendszer az alábbi linken érhető el:

https://terinfo.szigetszentmiklos.hu/Varosterkep_lakossagi/