Aktuális

Pécs, Szigeti út 12.

Tisztelt Kamara, kedves Kollégák!

 Ezúton tájékoztatom a tisztelt kamarai tagtársakat az alábbiakról. A Pécsi Tudományegyetemmel irodám 2022. január 12. napján tervezési szerződést kötött „ÁOK fejlesztés I. ütem- tervezési szolgáltatás” tárgyban a Pécs, Szigeti út 12. (3206 hrsz.) alatt található Főépület, a Főépület előtere (déli park), valamint a Biokémia és Orvosi Kémiai Intézet vonatkozásában.

A megrendelő a tervezési díjat teljes körűen nem térítette meg, a felek között jogvita alakult ki, így tervezői jogviszonyom jelenleg lezáratlan. A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. §-a értelmében felhívom a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli tovább dolgozása, illetve felhasználása etikai vétségét valósít meg, amely fegyelmi eljárást von maga után. Felhívom továbbá tisztelt kamarai tagtársak figyelmét, hogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 17. § (1) pontja kimondja, hogy amíg egy tervezőnek lezáratlan jogviszonya áll fenn, addig a szerződésben megnevezett ingatlannal kapcsolatosan megbízást egyetlen egy építész sem vállalhat.

Dr. Márkus Gábor
É 01-4000)
markus.gabor@mgepitesz.hu
MG Építész Kft.