KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK Elnökségének 2013. évi határozatai

1/2013. (01.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 4 igen, 1 nem szavazat mellett úgy dönt, hogy megadja T. Ö. építésznek (BÉK) a vezető tervezői címet.   

2/2013. (01.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK tisztségviselői és munkabizottsági kifizetések 2012. táblázatot.

3/2013. (01.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag  úgy dönt, hogy a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlésére 2013. március 28-án kerül sor.

4/2013. (01.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Várkonyi András részére 50.000 Ft+áfa összegű díjat fizet az Energetikai Tagozattal kapcsolatos szervezési munka ellátásáért.

5/2013. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013. február 1-től az útiköltség elszámolás maximuma az adott útra vonatkozó II. osztályú vonatjegy és helyjegy ára.

6/2013. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a költségvetésben előirányzott szakértői díjak nem automatikusan járnak, hanem elvégzett munka alapján.

7/2013. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége  egyhangúlag úgy döntött, hogy hozzájárul a Construmán megrendezésre kerülő ÉVOSZ konferencia  továbbképzési pont kérelmének díjmentes elbírálásához.

8/2013. (02.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2013. március 28-i küldöttgyűlésen lebonyolítani szükséges alelnök választás miatt a Jelölő Bizottságba tagnak kéri fel Kulcsár Attila DLA, Mezei Gábor, Hartvig Lajos, Vikár András DLA, Koczka István építészeket.

9/2013. (03.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúan támogatja a Képzőművészeti Egyetem Kortárs építészeti elemzések című kurzusa továbbképzési kérelmének ingyenes elbírálását.

10/2013. (03.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúan úgy dönt az MVH központi irodaépület tervpályázat kiírásával kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az adott munka becsült építészeti-műszaki szolgáltatási díja jóval meghaladja az uniós közbeszerzési értékhatárt, ezért a tervezett módon egyszerűsített tervpályázati eljárás lefolytatása nem lehetséges. Erre tekintettel az elnökség arra kéri Sándor Gergely kamarai zsűrort, hogy ne írja alá a tervpályázati kiírást.

11/2013. (04.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját és mérlegét.

12/2013. (04.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag  Rudolf Mihály DLA, Dévényi Sándor DLA, Kőnig Tamás DLA, Sugár Péter DLA  építészeket jelöli a Központi Műemléki Tervtanácsba.
13/2013. (04.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen, és 2 tartózkodás mellett támogatja az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft-vel történő megállapodás megkötését az Építőipari Költségbecslési segédlet 2013. kiadvánnyal kapcsolatban.

14/2013. (04.16.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett támogatja a BM OFI-val történő együttműködési megállapodás megkötését.

15/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az éves díjtáblázatot azonnali hatályba lépéssel.

16/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy nem támogatja a Martineum Felnőttképzési Akadémiat továbbképzési elbírálási díj alóli mentességi kérelmét.

17/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy nem támogatja az ÉTE támogatási kérelmét Alpár Ignác síremlékével kapcsolatban.

18/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Minősítő Bizottság véleményét, és megadja Sz. G. építésznek a vezető tervezői címet.

19/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Minősítő Bizottság véleményét, és B.Sz. vezető tervezői cím iránti kérelmét elutasítja.

20/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja a Minősítő Bizottság véleményét, és Gy.A. vezető tervezői cím iránti kérelmét elutasítja.

21/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja a Minősítő Bizottság véleményét, és G.A. vezető tervezői cím iránti kérelmét elutasítja.

22/2013. (05.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a szakmagyakorlási kódex szabályozási anyagra vonatkozóan készített MÉK munkabizottsági előterjesztést az ülésen megbeszélt módosításokkal, kiegészítésekkel.

23/2013. (06.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége2013.  június 4-én megtárgyalta a szakmagyakorlási kódexhez a munkabizottságok által előterjesztett szakmai állásfoglalást és mellékleteit, melyet egyhangúlag elfogadott és következetesen képvisel. Amennyiben a MÉK állásfoglalásában és mellékleteiben foglaltakat a jogalkotó nem veszi figyelembe, a MÉK nem támogatja a jogszabályi előterjesztést.

24/2013. (06.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felkéri a MÉK elnökét, hogy csak akkor támogassa az OÉTT ülésén az előterjesztést, amennyiben a jogalkotó a MÉK javaslatait az anyagban érdemben átvezette.

25/2013. (07.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy egyetért a MÉK Továbbképzési bizottságának javaslatával, és elutasítja az Építőmesterek szakmai egyesülete továbbképzési elbírálási díj befizetésével kapcsolatos mentességi kérelmét.

26/2013. (07.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy egyetért a MÉK Továbbképzési bizottságának javaslatával, és elutasítja az Artifex kiadó továbbképzési elbírálási díj befizetésével kapcsolatos mentességi kérelmét.

 27/2013. (07.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy Szalay Tihamér építészt és Vajai Tamás DLA építészt delegálja a Szerzői Jogi Szakértői Testületbe.

28/2013. (09.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a területi kamarák javaslatainak a figyelembe vételével egyhangúan úgy döntött, hogy az alábbi építészeket kéri fel a 2013. évi tisztújító küldöttgyűlés Jelölő Bizottsága tagjainak: Bodonyi Csaba DLA, Kruppa Gábor, Mezei Gábor, Takács Attila, Zábránszkyné Pap Klára. Póttag: Vizér Péter.

29/2013. (09.06.9 sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a megváltozott jogszabályi környezet miatt hatályon kívül helyezi a 15/2008. (07.18.) számú határozatát.

30/2013. (10.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy M. P. építésznek (BÉK) vezető tervezői címet adományoz.

31/2013. (10.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a benyújtott hiánypótlás alapján megadja G. A. építésznek (BÉK) a vezető tervezői címet.

32/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy módosítja a MÉK 2013. november 15-i tisztújító küldöttgyűlésének napirendjét, és a MÉK elnökének beszámolója után, 2. napirendi pontként kerül megtárgyalásra a 2014-2020-as EU programok lebonyolításának alapelveiről szóló 1731/2013. Korm. határozat. Meghívott előadó: Csepreghy Nándor, a kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár.

33/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 4 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Vezetőtervezői Minősítő Bizottság javaslata alapján megadja H. G. építésznek (Somogy M. Ép Kamara) a vezető tervezői címet.

34/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2013. évre január-október időszakra, 10 hónapra kerül kifizetésre a tiszteletdíj és a szakértői díj a MÉK Elnöksége számára.

35/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Tervpályázati, Közbeszerzési, Jogi és Kommunikációs szakértői díjak a MÉK Nonprofit Kft-ből kerülnek kifizetésre.

36/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy  a bizottsági munkákért a kifizetéseket november elején időarányosan meg fogja tenni a 2013-as évre vonatkozóan.

37/2013.  (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag támogatja az 1-9. és a 15-17. számú küldöttgyűlési határozati javaslatokat. A 10-14. számú határozati javaslatokat a MÉK Elnöksége nem támogatja.

38/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a BME Épületszerkezettani Tanszék IV. Épületszerkezeti konferenciájára vonatkozó továbbképzési pályázatát mentesíti az elbírálási díj megfizetése alól.

39/(10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Kós Károly Egyesülés őszi, pécsi konferenciája továbbképzési pályázatát mentesíti az elbírálási díj megfizetése alól.

40/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal műemléki konferenciájára vonatkozó továbbképzési pályázatát mentesíti az elbírálási díj megfizetése alól.

41/2013. (10.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a mek.hu honlapon már szereplő épületfotósok véleményt mondhatnak az új jelentkezők anyagáról, de a MÉK Elnöksége dönt a honlapra felkerülésről.

42/2013. (11.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2013. november 15-én elhunyt Csontos Csaba építészt, a MÉK Elnökségének tagját a Magyar Építész Kamara saját halottjának tekinti.
 


Létrehozás időpontja: 2013-12-15 16:06:50
Utolsó módosítás időpontja: 2013-12-15 16:06:50
Cimkék: elnökség, határozat;
Megtekintések száma: 8284
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41626

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com 100 tl deneme bonusu veren siteler escort izmir airsoft malzemeleri