KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A továbbképzés rendszere

A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó – a korábbi szabályozással összhangban – továbbra is két részre osztotta:

 1. szakmai továbbképzés
 2. kötelező továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint.

 • kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, ÉK és ÉKE jelű tervezői jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött energetikai tanúsítói jogosultságok esetében kötelező és - 2020. január 1-től - szakmai továbbképzés teljesítését is előírja a jogszabály.

A továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A kötelező továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak. A teljesítések igazolásának nyilvántartását a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval szolgálhatnak.

A továbbképzés teljesítése kötelező, elmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még tejesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

MÉK OTIRA (szakmai és kötelező) továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

 • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény: amennyiben a szakmagyakorlónak a 70. életév betöltését követően jár le a továbbképzési időszaka akkor már ebben és az ezt követő időszakokban is csak legalább 5 pontot kell teljesíteni)
 • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)
 • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb.) A szabályzat innen érhető el: https://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

Kötelező továbbképzés

 • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
 • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesíti a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
 • Az oktatás során felhasználható tematikát és az oktatókat a minisztérium hagyja jóvá, a tananyagot az országos kamara dolgozza ki és bemutatja azt a minisztériumnak.

A 2014. január 1. előtt szervezett kötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat az adott továbbképzési időszak végéig a területi kamarák elfogadják.

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által előírt kötelező továbbképzések 2014 szeptemberében indultak el. Tematikája a miniszter által megadott tematika, tananyaga a miniszternek bemutatott – ám a MÉK és az MMK által elkészíttetett – tananyag.

A kötelező továbbképzés kétféle módon teljesíthető:

 • Távoktatás (tesztvizsga)
 • Tantermi oktatás (tanfolyami képzések)

A kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával) a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.

Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: https://epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1

A kötelező továbbképzés kontaktórás, tantermi formában 1 napos (6 tanóra). Szintén a miniszter által jóváhagyott fenti tananyagból az előadók által összeállított előadásokat kell meghallgatni, itt azonban nincs vizsga. A tantermi kötelező továbbképzési alkalmakat 2015 óta kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi. A helyszínek és az időpontok a területi építész kamarákkal egyeztetett módon kerülnek meghatározásra, amelyek folyamatosan közzétételre kerülnek mind a honlapon, mind a tako.mek.hu oldalon. A tantermi formában tartott kötelező továbbképzés díját a MÉK 12.000 Ft + ÁFA -ban határozta meg.

Jelentkezni kizárólag a tako.mek.hu oldalon keresztül, a rendszer használatához szükséges előzetes regisztrációt követően lehet (kérjük az illetékes területi kamarát, a kamarai számot és a számlázási adatokat pontosan töltsék ki). A banki utaláson kívül bankkártyás fizetéssel is rendezhető a képzés díja. Néhány területi kamara kedvezményt adhat a képzés díjából (ez helyszínenként és kamaránként eltérő).

Átjárhatóság a MMK és MÉK kötelező továbbképzése között:

A kötelező továbbképzést minden esetben ott kell teljesítenie a szakmagyakorlónak, amelyik kamaránál tag ill. nyilvántartott. A MÉK elnökség 16/2015. (03.06.) sz. határozata értelmében a „Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja”. Ezt az engedményt a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat kiterjesztette a mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóra is.

Az MMK tudomásunk szerint ilyen engedmény nem ad tagjainak, további átjárhatóságra nincs mód.

Kötelező továbbképzés (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) a miniszter által megadott tematikái:

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei

I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei

I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.

I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre

I./5. Az építési termékek

I./6. Az energetikai követelmények

I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

Megjegyzés:

A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:

II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:

II./1. Az atomenergia alkalmazása

II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások

II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások

II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások

II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások

II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások

II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

2014. január 1-től

 • a pénzügyi ismeretek, és a szabvány- minőségügyi ismeretek témakörök a kötelező továbbképzésben megszűnt témakörök, a rendeletben meghatalmazott miniszter által megadott tematikában nem szerepelnek
 • a kötelező témakörök és jóváhagyott tananyag kötött jellege miatt a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületnek nem áll módjában más, korábban a kamara által évente megadott kötelező továbbképzési tematikáknak megfeleltethető egyéb – akár lényegesen alaposabb – képzést (jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek, minőség- és szabványügyi ismeretek) elfogadni, megfeleltetni kötelező továbbképzésnek az új rendszerben
 • a teljesítendő kötelező továbbképzésként kizárólag a fenti, miniszter által megadott tematika, és miniszternek bemutatott tananyag kontaktórás tantermi meghallgatása, illetve távoktatásos formában történő teljesítése fogadható el kötelező továbbképzésként, felmentési lehetőséget a szakmagyakorlók számára a kötelező továbbképzés alól a jogszabály nem tartalmaz.

Budapest, 2020. január 9.


Létrehozás időpontja: 2015-11-04 09:53:25
Utolsó módosítás időpontja: 2021-09-11 08:29:12
Cimkék: szakmai, kötelező, továbbképzés, kamarai; Beküldő: Kurcz Judit, Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 57133
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43119

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com 100 tl deneme bonusu veren siteler escort izmir airsoft malzemeleri