Aktuális

A MÉK 2012. december 20-i küldöttgyűlésének határozatai

21/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Dr. Gáts Andreát kérte fel levelező elnöknek.

22/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Körmendy János és Bálint Imre  tagokat kérte fel a jegyzőkönyv hitelesítésére.

23/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Pavlánszky Évát és Molnár Emesét a jegyzőkönyv-vezetésre, Markos Anikó, Martin Gábor, Báthory Csaba és Tutervai Mátyás tagokat szavazatszámlálásra kérte fel.

24/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – egy tartózkodás és egy ellenszavazattal meghozott döntéssel a tárgynapi tanácskozás időkereteit az alábbiak szerint állapította meg:
a.) előterjesztő: 2 perc
b.) hozzászólások: 2-2 perc,
c.) válasz: 1 perc. 

25/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel a napirendet elfogadta.

26/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 1 tartózkodás mellett, 2 ellenszavazattal – meghozott döntéssel az 1.1 határozati javaslat „B verzióját” elfogadta az alábbiak szerint:
„„4.5 Névjegyzéki nyilvántartási díj
/…/
 (2) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke, ha jogszabály másként nem rendelkezik:
A mindenkori tagdíj legalább 10%-a, de legalább 9.000.-Ft. személyenként, amelyet egyösszegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.”

27/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 5 tartózkodás mellett, 6 igen szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.3 határozati javaslat „A verzióját” nem fogadta el.

28/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 1 tartózkodás mellett, 20 igen szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.3 határozati javaslat „B verzióját” nem fogadta el.

29/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 1 tartózkodás mellett, 7 igen szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.3 határozati javaslat „C verzióját” nem fogadta el.

30/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 4 tartózkodás mellett, 15 igen szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.3 határozati javaslat „D verzióját” nem fogadta el.

31/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 13 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.4 határozati javaslatot elfogadta az alábbiak szerint:
„„4.5 Névjegyzéki nyilvántartási díj
 (3) Mentesül a tárgyévi névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetése alól:
a.) a névjegyzéki eljárásban az Étv. 58. § (3) a) pontja szerinti igazgatási-szolgáltatási díjat fizető személy az eljárás, vagy hatósági bizonyítvány tárgyát képező névjegyzéki bejegyzése után,
b.) a tárgyévben önkéntes szolgáltatási díjat fizető személy.”

32/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 6 tartózkodás mellett, 69 igen szavazat ellenében, 75 nem szavazattal – meghozott döntésével az 1.5 határozati javaslatot nem fogadta el.  

33/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 15 tartózkodás mellett, 15 nem szavazat ellenében – meghozott döntésével az 1.6 határozati javaslatot elfogadta az alábbiak szerint. 
„A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatához MÉK Elnökség által előterjesztett módosítást a megszavazott kiegészítésekkel elfogadja. Felhatalmazza a MÉK Jogi Bizottságát, hogy a szabályzat elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegét az értelemszerű pontosításokkal, és az esetlegesen felmerülő ellentétek feloldásával egységes szerkezetben elkészítse. A Szabályzat közzététele és az ezzel kapcsolatos további teendők ellátása a MÉK Alapszabálya szerint történik.
A szabályzat módosított rendelkezései 2013. január 1-én lépnek hatályba.”
 

34/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 4 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében – meghozott döntésével az 2.2 határozati javaslatot elfogadta az alábbiak szerint: 
„4.1.3 A MÉK bevételei /…/
b.) A tagdíj, az éves szolgáltatási díj, és a nyilvántartási díj országosan egységes mértékét a küldöttgyűlés, a MÉK egyes szolgáltatásaiért fizetendő díjakat az elnökség a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatában rögzítettek szerint díjtáblázatban állapítja meg.”

35/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 9 tartózkodás mellett, 41 igen szavazat ellenében, 104 nem szavazattal – meghozott döntésével a határozati javaslatot nem fogadta el.    

36/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében – meghozott döntésével a 2.4 határozati javaslatot elfogadta az alábbiak szerint.
 „A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Alapszabályához a MÉK Elnökség által előterjesztett módosítást a megszavazott kiegészítésekkel elfogadja. Felhatalmazza a MÉK Jogi Bizottságát, hogy a szabályzat elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegét az értelemszerű pontosításokkal, és az esetlegesen felmerülő ellentétek feloldásával egységes szerkezetben elkészítse. A Szabályzat közzététele és az ezzel kapcsolatos további teendők ellátása a MÉK Alapszabálya szerint történik.
A szabályzat módosított rendelkezései 2013. január 1-én lépnek hatályba.”

37/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntésével a 3.1 javaslatot elfogadta az alábbiak szerint.  
„2.6.7.e) Az eljárás alá vont személyhez, a panaszoshoz a fegyelmi tanács tagjai illetve az  eljárás alá vont személy jogi képviselője kérdéseket intézhetnek.
A tanúhoz, a szakértőhöz a fegyelmi tanács tagjai, az eljárás alá vont személy, illetve jogi képviselője kérdéseket intézhetnek.”
 „7.1.e) utolsó mondatára:
A fegyelmi tanácsnak a fegyelmi eljárást lezáró határozatát a fegyelmi eljárást elrendelő végzéstől számított 90 –dik napig kell meghoznia.”

38/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – 5 tartózkodás mellett, meghozott egyhangú döntésével a 3.2 javaslatot elvetette. 

39/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntésével a 3.3 javaslatot elfogadta az alábbiak szerint.
 „A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzatához a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottsága által előterjesztett módosítást a megszavazott kiegészítésekkel elfogadja. Felhatalmazza a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságát, hogy a szabályzat elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegét az értelemszerű pontosításokkal, és az esetlegesen felmerülő ellentétek feloldásával egységes szerkezetben elkészítse. A Szabályzat közzététele és az ezzel kapcsolatos további teendők ellátása a MÉK Alapszabálya szerint történik.
A szabályzat módosított rendelkezései 2012. december 21-én lépnek hatályba, folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazhatók.”

40/2012. (12.20.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott – 7 tartózkodással, 2 nem szavazat ellenében – meghozott döntésével a 4.1 határozati javaslatot elfogadta az alábbiak szerint.
 „A MÉK Küldöttgyűlése felhatalmazza a MÉK Elnökségét, hogy a főtitkár vezetésével a kamarai vállalkozások nyilvántartásával összefüggő feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékébe integrált hatékony központi egységes informatikai rendszer kialakításáról és működtetéséről, a területi titkárok javaslatait figyelembe véve gondoskodjon.
Határidő: 2013.01.06.”