Aktuális

A MÉK 2002. 02. 15-i küldöttgyűlésén elfogadott határozatok

1/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2001. november 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozó elnöki beszámolót 242 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett elfogadta.

 

2/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2000. és a 2001. évi pénzügyi elszámolást 235 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 12 tartózkodás mellett tudomásul vette.

 

3/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2001. november 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozó Etikai-fegyelmi Bizottsági beszámolót 247 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

4/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2001. november 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozó Felügyelő Bizottsági beszámolót 245 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

5/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A küldöttgyűlés kéri a munkabizottságokat, hogy a munkabizottságok kérjék ki a területi kamarák véleményét jogszabály-alkotási, mérnökkamarai együttműködési stb. munkájuk során.” Javaslatot”-  a küldöttgyűlés 240 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és6 tartózkodás mellett elfogadta.

 

6/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés a MÉK 2002. évi működési irányelveit és feladatait 247 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

 

7/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés 214 igen, 18 nem szavazattal és 15 tartózkodás mellett 28 ezer forintban állapítja meg a 2002. évi tagdíj mértékét.

 

8/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés 135 igen, 35 nem szavazattal és15 tartózkodás mellett az új belépők egyszeri regisztrációs díját és a tagsági viszony helyreállítási díját a 2001. évivel azonos összegben, 10.000 forintban állapítja meg.

 

9/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés 175 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a nem kamarai tagoknál a névjegyzéken tartás éves díját 2002. évben (rendelet szerinti + kamarai szolgáltatás) 28.000 forintban állapítja meg.

 

10/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A Magyar Építész Kamara részesedési arányát 2002. évben a 2001. évivel azonosan, az 1. számú melléklet szerint kell számítani.” - javaslatot a küldöttgyűlés 179 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

11/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„2002. március 15-éig a területi kamaráknak el kell számolniuk az 1997-2001. december 31-éig tartó időszakkal, és esetleges hátralékukat az elszámolással egy időben a Magyar Építész Kamarának utalják át. Az elszámolásnál a részesedési arányt természetesen mindig a tárgyév szerint kell értelmezni.” – javaslatot 176 igen, 7 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

12/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés a 6.7. kódszámú, 13. számú határozati javaslat törlését 6 igen szavazattal nem fogadta el.

 

13/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A 2002. január 15-ei taglétszám 90 százaléka szerint számított kötelezettségek

 - 2. számú melléklet – 50 százalékát 2002. május 31-éig, 50 százalékát pedig 2002. október 31-éig kell a MÉK részére átutalni.” - javaslatot a küldöttgyűlés 171 igen, 6 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

 

14/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A 2002. évről az elszámolást 2003. március 15-éig kell benyújtani. Ekkor, ha a befolyt tagdíjak alapján számított MÉK részesedési arány meghaladja a 2002. évben átutalt összeget, akkor a különbözetet az elszámolással egy időben a MÉK részére át kell utalni. Ha kevesebb, akkor a különbözet a 2003. évi május 31-ei kötelezettségből kerül levonásra”- javaslatot a küldöttgyűlés 176 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta.

 

15/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A MÉK küldöttgyűlése támogatja egy, a MÉSZ-szel közösen lebonyolítandó egységes diplomadíj-pályázat kidolgozását.” javaslatot a küldöttgyűlés 181 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

16/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége diplomadíj-pályázat támogatása külön sorban szerepeljen a költségvetésben úgy, hogy a pénzügyi fedezetét az elnökség évközi átcsoportosítással biztosítsa.- javaslatot a küldöttgyűlés 171 igen, 7 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

17/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„2002. évben a vezető tervezői jogosultsággal rendelkező tagok egyszeri 3 ezer forintos tagdíjtöbblettel járuljanak hozzá a MÉK tartalékalapjának feltöltéséhez.”- javaslatot a küldöttgyűlés 16 igen szavazattal elutasította.

 

18/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés 180 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 2002. évi költségvetést elfogadta.

 

19/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A tagdíjfizetési fegyelem javítása érdekében a MÉK küldöttgyűlése ajánlást tesz a területi kamaráknak progresszív késedelmi pótlék bevezetésére. Ennek javasolt összege havi 3 ezer forint.”- javaslatot a küldöttgyűlés 141 igen, 15 nem szavazattal és 27 tartózkodás mellett elfogadta.

 

20/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése mindkét Tervpályázati kiírás szövegtervezetében 183 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosítást fogadja el:

1.13. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA c. fejezetben a 9. oldalakon.

Eredeti szöveg: „A kiírás tartalmi vagy formai előírását nem teljesítő pályázatot a Bíráló Bizottság a részletes bírálatból kizárhatja, az ilyen pályázat legfeljebb megvételben részesülhet.”

Javasolt módosítás: „A kiírás tartalmi vagy formai előírását nem teljesítő pályázatot a Bíráló Bizottság a részletes bírálatból kizárja.”

 

21/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„Az ötletpályázatok és versenypályázatok külön kiírási formulában jelenjenek meg, az ötletpályázatoknál az úgynevezett megszerzett jogosultsági előírás nélkül.” - javaslatot a küldöttgyűlés 182 igen, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.

 

22/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„A MÉK küldöttgyűlése javasolja, hogy a MÉK Jogi és Alkotmányozó Bizottsága és a Tervpályázati és Versenyfelügyeleti Bizottsága a következő küldöttgyűlésig vizsgálja meg, és tegyen javaslatot arra, hogy mi módon lehetne a tervpályázaton való részvétel feltételei 1.4. d) pontjában lévő korlátozást a megbízók érdeksérelme nélkül feloldani, és ennek eredményeként tegyen javaslatot a vonatkozó törvény, illetve jogszabály módosítására.” - javaslatot a küldöttgyűlés 172 igen, ellenszavazat nélkül és 11 tartózkodás mellett elfogadta.

 

23/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés a tervpályázati szabályzat mellékleteként a két kiírást a javasolt módosításokkal - tehát igazából ez a kettő ez három melléklet lesz - 181 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

24/2002. (II.15.) sz. MÉK kgy. határozat

„Az elnökség készítse elő a 2002. évi őszi küldöttgyűlésre a közhasznú szervezetté átalakulás döntését.” - javaslatot a küldöttgyűlés 69 igen, 19 nem szavazattal és 63 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Nem szavazott mindenki a teremben tartózkodók közül!)