Aktuális

A MÉK 2010. március 19-i küldöttgyűlésének határozatai

1/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökének a 2009. november 20-án megválasztott elnökség munkájáról szóló beszámolóját 229 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az átadás-átvételről és ezzel összefüggésben a MÉK 2009. évi költségvetéséről szóló beszámolót 222 igen, 1 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft működéséről és a 2009. évi költségvetéséről szóló beszámolót 221 igen, 2 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját 227 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját 226 igen, 1 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK 2010. évre tervezett „25 %-os” tagdíjrészesedéssel kidolgozott költségvetését és a hozzá tartozó munkaprogramot és stratégiát 96 igen, 84 nem és 20 tartózkodással nem fogadja el.

7/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2010. évre tervezett „20 %” – os tagdíjrészesedéssel kidolgozott költségvetését és a hozzá tartozó munkaprogramot és stratégiát 132 igen, 15 nem és 27 tartózkodás mellett elfogadja.

8/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft 2010. évi költségvetés tervezetének I. változatát 167 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadja.

9/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 170 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 100/A. §-át az alábbi (10) bekezdéssel egészíti ki:
(10) 2011. december 31. előtt szakirányú, legalább 5 éves akkreditált tantervű egyetemi szintű, vagy mesterfokozatú, illetve ezzel egyenértékű végzettséggel 8 éves korlátozott építész tervezői gyakorlattal is benyújtható vezető tervezői cím iránti kérelem. Építésztervezői egyetemi szakmérnöki, Vándor vagy Mesteriskola elvégzése esetén a gyakorlati idő teljes kitöltése alól a kérelmező mentesül.

10/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítási indítványát 170 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadja.

11/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Építészeti Alkotások és Szolgáltatások ajánlott Díjszámítási Szabályzatát 166 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadja.

12/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 155 igen, 10 nem és 9 tartózkodás mellett felkéri az elnökséget, hogy a szervezeti reform és tagdíjreform tervezetét a következő küldöttgyűlésre készítse el.

13/2010. (03.19.) MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 155 igen, 12 nem és 7 tartózkodás mellett a Tervpályázati Szabályzatot hatályon kívül helyezi.