Aktuális

A 2005. november 25-i küldöttgyűlés határozatai

22/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Elnökének beszámolóját a Küldöttgyűlés 238 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

23/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az előterjesztett Alapszabály-módosító javaslatot 239 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta. Az Alapszabály 70. § (2) bekezdésének, 71. § (4) bekezdésének módosítására irányuló rendelkezések a kamarai törvény módosításának hatálybalépésével egyidejűleg lépnek hatályba.

 

24/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a 2006. évi tagdíjat - inflációkövetően - 38 ezer forintban állapította meg 208 igen, 16 nem szavazattal és 16 tartózkodás mellett.

 

25/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 77 igen, 59 nem szavazattal és 58 tartózkodás mellett nem ért egyet, hogy a Kamara tagjainak köre az építészethez kapcsolódó tevékenységet végzőkkel bővüljön, abban az esetben, ha a szóban forgó tevékenység végzése felsőfokú végzettséghez és gyakorlathoz köthető.

 

26/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 209 igen, 9 nem szavazattal és 22 tartózkodás mellett csak széles körű szakmai egyeztetés után látja indokoltnak az É1-es vezető tervezői jogosultság jelenlegi rendszerének megváltoztatását.

 

27/2005. (XI.25.) sz. MÉK kgy határozat

A Küldöttgyűlés 180 igen, 17 nem szavazattal és 22 tartózkodás mellett támogatja a differenciált tagdíjfizetési rendszer koncepcióját, amelyben érvényesül a tényleges építészeti tevékenység szerinti teherviselés elve. Egyúttal megbízza a MÉK elnökségét, hogy részletekbe menő kamaraközi egyeztetés után a legtámogatottabb javaslatot dolgozza ki és terjessze a küldöttgyűlés elé.