Aktuális
A MÉK 2015.04.09-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2015.04.09-i Küldöttgyűlésének határozatai

20/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját 151 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

21/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 153 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

22/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a Nonprofit Kft. működéséről, 2013. és 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolóját 152 igen, 0 nem szavazat mellett és 1 tartózkodással elfogadta.

23/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése az Etikai-fegyelmi bizottság beszámolóját 152 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

24/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 147 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a MÉK Felügyelő-bizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadta.

25/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Alapszabályának módosítását 152 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Az Alapszabály módosítása a honlapon való közzétételt követő napon lép hatályba.

26/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 144 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a PGSZ 4.2.3. pont (1) bekezdését és mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. A PGSZ 4.2.3. pont (1) bekezdését 2015. december 31-i hatállyal törli.
  2. A PGSZ 4.2.3. pontját az alábbi (1a) bekezdéssel egészíti ki:

„(1a) Tagdíjmentesség illeti meg a tagjelölteket. A tagjelölt regisztrációs díja a tagdíj 10%-a.”

  1. 2016. január 1-i hatályba lépéssel a PGSZ 4.2.3. pontját az alábbi (1b) bekezdéssel egészíti ki:

„(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A 70. életévét betöltött kamarai tagnak – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – a területi kamara tiszteletbeli tagságot adományozhat. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár.”

  1. A PGSZ 1. mellékletét az alábbi sorral egészíti ki:

Díjak, bírságok

Díjfajta

Mértékének meghatározója

Jogosultja

Befizetője

„tagsági eljárásban fizetendő díjak

tagjelölt regisztrációs díja

jelen szabályzat

területi kamara

a kérelmező”

  1. A b.) és d.) pont a honlapon való közzétételt követő napon lép hatályba.


27/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 144 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta az Etikai-fegyelmi szabályzat módosítását. A MÉK Etikai-fegyelmi szabályzat módosítása a honlapon való közzétételt követő napon lép hatályba.

28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK útmutatóját az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről 133 igen, 3 nem szavazat, 15 tartózkodás mellett elfogadta.