Aktuális
A MÉK 2017.11.10-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2017.11.10-i Küldöttgyűlésének határozatai

17/2017. (11.10.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 209 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a PGSZ 4.2.2., 4.6., 5.1., 5.2. pontjainak módosításait elfogadja.

4.2.2. Az időarányos tagdíj

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az éves tagdíjat időarányosan kell megfizetni a tagdíjfizetési kötelezettséggel érintett megkezdett hónapok figyelembevételével. (ezer forintra kerekítve)

 (3) Tagsági jogviszony átjegyzése esetén a tagnak a tárgyévi tagdíjnak az átjegyzés időpontjáig esedékes megkezdett hónapok szerint számított összegét (ezer forintra kerekítve) az elbocsátó területi kamara, míg a fennmaradó összeget az új lakóhely szerint illetékes területi kamara részére kell megfizetnie.

4.6. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj

(4) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Amennyiben a nyilvántartás lemondással vagy díjtartozás miatti törléssel szűnik meg, úgy ismételt bejegyzés, illetve szolgáltatás bejelentés esetén a hátralékos díjat a szakmagyakorló köteles megfizetni. A meg nem fizetett nyilvántartási díj után a területi kamara alapszabályában meghatározott mértékű késedelmi díjat számíthat fel, amelynek mértéke az éves nyilvántartási díj legfeljebb 50%-a lehet. A késedelmi díj a területi kamara bevételét képezi, amely azt az azzal kapcsolatos adminisztrációs költségeinek fedezetére használhatja fel.

5.1. A MÉK részesedése

(4) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díjrészesedés mértéke 1 főre vetítve egységesen a nyilvántartási díj 30%-a. (törlésre kerül: ezer Forintra kerekítve)

5.2. A tagdíjrészesedési arány számítása

Az (1) bekezdésben szereplő képlet változatlanul hagyása mellett a képlet mutatószámai közül a ’c’ érték 86-ról 78-ra változik.

 

17*/2017. (11.10.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2018. évi költségvetés tervezetét 209 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2018. évi tagdíjat változatlanul 50.000 Ft-ban állapítja meg.
* számozási elírás