Aktuális
A MÉK 2018.05.25-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2018.05.25-i Küldöttgyűlésének határozatai

A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének 2018. május 25-i határozatai

1/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját 161 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2017. évi költségvetésről szóló beszámolót 161 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

3/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2017. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 160 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

4/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2017. évi beszámolóját 160 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.

 

5/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2017. évi beszámolóját 160 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

6/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2018. évi költségvetésének módosítását 158 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

7/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 151 igen szavazattal egyhangúlag az Alapszabály előterjesztett módosításait elfogadja. Az Alapszabály módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba.

 

8/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 150 igen, 1 tartózkodás mellett az Etikai-fegyelmi Szabályzat előterjesztett módosításait elfogadja. Az Etikai-fegyelmi Szabályzat módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba.

 

9/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 151 igen szavazattal egyhangúlag a Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzat 2.1 pontjában a „kikéri” szót „kikérheti”-re cseréli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelettel való összhang megteremtése miatt. A módosítás a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.