Aktuális
A MÉK 2019. december 2-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2019. december 2-i Küldöttgyűlésének határozatai

10/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése. 126 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.8.5. pontját az alábbi ea) ponttal egészíti ki:

„ea.) A tagozati gyűlés határozatképes, ha a tagozati tagok több, mint 50 %-a jelen van. Az azonos napirenddel megismételt tagozati gyűlés határozatképes, ha a tagozati tagok legalább 10 %-a jelen van.
eaa) Személyi kérdésben (választás-visszahívás) a tagozati gyűlés kizárólag akkor tekinthető határozatképesnek, ha:

eaa1) A 100 főnél kisebb tagozati létszám alatti tagozat esetén, a szavazásnál a tagok több, mint 25%-a jelen van.
eaa2) A 100 főnél nagyobb tagozati létszám feletti tagozat esetén, a szavazásnál a tagok több, mint 15%-a jelen van.

eab) Határozatképtelenség miatt meghiúsult szavazás esetén a személyi kérdésben a tagozati gyűlést 30 napon belül meg kell ismételni.”

11/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Alapszabály előterjesztett módosításait 127 igen szavazattal a csatlakozó módosító indítvány figyelembevételével egyhangúlag fogadja el. A módosítások 2020. január 1. napján lépnek hatályba. A szakmai tagozatoknak a következő tagozati gyűlésükön az ügyrendjüket összhangba kell hozniuk az Alapszabály előírásaival.

12/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Jogosultsági szabályzat előterjesztett módosításait 127 igen szavazattal egyhangúlag fogadja el. A módosítások 2020. január 1. napján lépnek hatályba.

13/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges tervezői művezetés szabályzatot 102 igen, 12 nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett fogadja el. A szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba, ezzel egyidőben a 2017. május 25. napjától hatályos, a 10/2016. (05.27.) MÉK a által elfogadott, többször módosított Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, valamint a tervezői művezetés szabályai szabályzat – a 244/2019. (X.22.) Korm. rendelet miatt – speciális módon hatályon kívül kerül, EZÉRT rendelkezéseit jelen szabályzat átmeneti rendelkezései szerint kell alkalmazni.

14/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2020. évi költségvetését 98 igen, 83 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2020. évi tagdíjat 75.000 Forintban állapítja meg.

Letölthető tartalom:

Az anyagok letöltése egyben