Aktuális
A MÉK Elnökségének 2022. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2022. évi határozatai

1/2022. (01.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Továbbképzési Szakértői Testületből eddigi munkáját megköszönve Dulácska Zsoltot felmenti és Babinszky Tünde MÉK elnökségi tagot kinevezi a Testület tagjának.

2/2022. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az „Óradíjas építészeti szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai 2022” táblázatot.

3/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag Schulcz Péter elnökségi tagot delegálja a Teljesítésigazolási Szakértői Testület Véleményező bizottságába.

4/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Szalay Tihamér alelnököt delegálja a Nemzeti Hauszmann Terv Testületbe, egyúttal megköszöni Eltér Istvánnak a munkáját.

5/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2022. évben is hozzájárul az Építőipari költségbecslési segédlet megjelentetéséhez a 2021. évivel megegyező mértékben.

6/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége B.B. által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

7/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége G.Zs. által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

8/2022. (02.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége K.Gy. által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

9/2022. (03.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a jogszabály-változás következtében megszűnő beruházási tanácsadói szakmai cím kapcsán az érintett kamarai tagok egyéni kérelem benyújtása esetén beruházási tanácsadó tanúsítványt kaphatnak.

10/2022. (03.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége H.Z. által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

11/2022. (03.31.) sz. MÉK Elnökségi határozat (hatálytalan, visszavonva a 14/2022. (04.22.) sz. MÉK Elnökségi határozattal)
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletet módosító 618/2021. (XI.08.) Korm. rendelete nem tartalmaz mindenre kiterjedő átmeneti rendelkezéseket. Ezért a MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozza a felelős műszaki vezetőkre, műszaki ellenőrökre és energetikai tanúsítókra vonatkozó előírások egységes titkári végrehajtása érdekében 2022. április 1. napjától:

 • 1. A felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri és az energetikai tanúsítói vizsgához adott, szakirányú szakmai gyakorlatra és végzettségre vonatkozó igazolásban foglaltakat a titkár bírálja el, nem egyértelmű esetben az illetékes szakmai tagozat véleményének megkérésével és annak ismeretében.
 • 2. Az igazolásban foglaltakkal szemben a főtitkárnak címzett, de a titkárnál benyújtott kifogással lehet élni. A főtitkár a döntését megelőzően kikérheti az országos elnökség véleményét.
 • 3. A műszaki ellenőri szakterület műemléki részszakterületén 3 év szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben együttesen legfeljebb 1,5 évet tehetnek ki.
 • 4. Amennyiben a névjegyzékben már szerepelő szakmagyakorlónak (ME-É) a névjegyzéket vezető szervnél a szakmagyakorlás folytatása érdekében eljárást kell kezdeményeznie, úgy a szakmagyakorlási tevékenységét meglévő jogosultságával a névjegyzéket vezető szerv döntéséig (az új „műemléki” jogosultság, ME-É-M megszerzéséig), de legkésőbb 2022. május 31-ig folytathatja.
 • 5. A műszaki ellenőri szakterület táj- és kertépítészeti részszakterületén a kötelező szakmai gyakorlati idő legalább felét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a-d) pontjai szerinti tartalmú magasépítési, mélyépítési, közlekedési építményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti tevékenységgel kell igazolni.
 • 6. A DaSzT – adott esetben az illetékes tagozta bevonásával – a 2022. április 1. napjától hatályba lépő új jogosultságokra vonatkozó eljárás során kivételes esetben, a szerzett jogok és a meglévő jogosultságok figyelembevételével, minimum 10 éves kiemelkedő szakirányú szakmai gyakorlat igazolását követően 2022. december 31-ig a tevékenység folytatására szakértői véleményt alakíthat ki.

12/2022. (04.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbiak szerint dönt a Szakmai hozzájárulási alap 2022 első fordulójában beérkezett kérelmekről:

pályázó neve

a szakmai program rövid címe

teljes
költség

támogatás mértéke

Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara

25. éves a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara - Építész Nap a komáromi Csillagerődben

935 000

748 000

Vas Megyei Építész Kamara

TÉR kamarai lap kiadása

1 054 969

843 975

Vas Megyei Építész Kamara

Vasi Építészeti Biennálé 2022 megrendezése

1 600 000

1 280 000

Vas Megyei Építész Kamara

Pécs és környéke – építész szakmai út,2022. május 19-22.

1 800 000

900 000

Vas Megyei Építész Kamara

ArchiCAD oktatás megszervezése

200 000

160 000

Budapesti Építész Kamara

Az építész szerepe a fenntarthatóságban – online képzés-sorozat

6 772 073

3 000 000

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

SMÉK25 VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÉS ELŐADÁSSOROZAT

1 100 000

880 000

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

SMÉK RAJZASZTAL BESZÉLGETÉSEK 2022

800 000

400 000

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

Interjúkötet – Rajzasztal beszélgetések I.

1 000 000

500 000

Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája

Műemlék rekonstrukció, kortárs építészet

591 430

295 715

Nógrád Megyei Építész Kamara

A Nógrád Megyei Építész Kamara szakmai programja 2022

1 660 000

1 328 000

dr. Schreck Ákos
(01-4636)

Az együttműködés terei - könyv kiadása

6 000 000

0

Terbe Rita DLA
(01-4815)

NXT GEN // next generation
a tanulás rendszerei, terei és műhelyei

1 231 900

0

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

Terrán Generon üzem látogatásához utazás biztosítása; Fiatal (40 év alatti) kollégák megszólítása

642 500

500 000

Fábián Gábor
(01-4814)

RECLAIM - kiadvány

1 651 000

400 000

Fábián Gábor
(01-4814)

ARKT CABINS - kiadvány

3 810 000

0

Dobos Botond Zsolt DLA
(13-1625)

IX. Budaörsi Építész Szüret

4 500 000

0

Végh József

(15-0124)

XII. Építők Napja

1 700 000

0

13/2022. (04.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a küldöttgyűlés egyetértésével
3 millió forint támogatást ad ukrajnai menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, így 1,5 – 1,5 millió forint támogatást biztosít a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt részére.

14/2022. (04.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletet módosító 618/2021. (XI.08.) Korm. rendelete nem tartalmaz mindenre kiterjedő átmeneti rendelkezéseket. Ezért a MÉK Elnöksége egyhangúan a 11/2022. (03.31.) sz. határozatát visszavonja és szakmai állásfoglalását az alábbiak szerint módosítja a felelős műszaki vezetőkre, műszaki ellenőrökre és energetikai tanúsítókra vonatkozóan az előírások egységes titkári végrehajtása érdekében
2022. április 26. napjától:

 1. A felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri és az energetikai tanúsítói vizsgához adott, szakirányú szakmai gyakorlatra és végzettségre vonatkozó igazolásban foglaltakat a titkár bírálja el, nem egyértelmű esetben az illetékes szakmai tagozat véleményének megkérésével és annak ismeretében.
 2. Az igazolásban foglaltakkal szemben a főtitkárnak címzett, de a titkárnál benyújtott kifogással lehet élni a kézhezvételt követő 15 napon belül. A főtitkár a döntését 30 napon belül hozza meg, azt megelőzően kikérheti az országos elnökség véleményét.
 3.  Az építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén az előírt szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen
  1. műszaki ellenőrök esetén legfeljebb az előírt szakmai gyakorlat felét,
  2. felelős műszaki vezetők esetében legfeljebb 3 évet

tehetik ki.

 1. Amennyiben a névjegyzékben már szerepelő szakmagyakorlónak (ME-É) a névjegyzéket vezető szervnél a szakmagyakorlás folytatása érdekében eljárást kell kezdeményeznie, úgy a szakmagyakorlási tevékenységét meglévő jogosultságával a névjegyzéket vezető szerv döntéséig (az új „műemléki” jogosultság, ME-É-M megszerzéséig), de legkésőbb 2022. május 31-ig folytathatja.
 2. A műszaki ellenőri szakterület táj- és kertépítészeti részszakterületén a kötelező szakmai gyakorlati idő legalább felét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a-d) pontjai szerinti tartalmú magasépítési, mélyépítési, közlekedési építményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti tevékenységgel kell igazolni.
 3. A DaSzT – adott esetben az illetékes tagozta bevonásával – a 2022. április 1. napjától hatályba lépő új jogosultságokra vonatkozó eljárás során kivételes esetben, a szerzett jogok és a meglévő jogosultságok figyelembevételével, minimum 8 éves kiemelkedő szakirányú szakmai gyakorlat igazolását követően 2022. december 31-ig a tevékenység folytatására szakértői véleményt alakíthat ki.

15/2022. (05.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége Beke Márton kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK költségvetésének Szakmai Programok Hozzájárulási Alapjának sorából a Közösség-Tér-Település programot 2022 évben 1 millió forinttal támogatja. A MÉK elnöksége egyúttal felkéri a MÉK elnökét a támogatással kapcsolatos feladatok technikai lebonyolítására.

16/2022. (05.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a B.I. által benyújtott beruházáslebonyolítói és beruházáslebonyolító műemlékek szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

17/2022. (05.30.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK 2021. évre vonatkozó „kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” c. anyagot.

18/2022. (07.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúan az alábbi szakmai véleményt hozza, XY "KIFOGÁS" beadványára vonatkozóan, amely a DaSzT … döntését (a továbbiakban: DaSzT döntése), illetve az ez alapján kiállított … igazolását (a továbbiakban: MV-É-M igazolás) "kifogásolja".

 1. A DaSzT döntése a 14/2022 (04.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat 6. pontja szerint történt, az pozitív elbírálású, amely alapján a … szintén pozitív tartalmú IGAZOLÁSA (továbbiakban: ME-É-M igazolás) került kiállításra, a ME-É-M jogosultság vonatkozásában. Ezek szerint sem a DaSzT döntése, sem a ME-É-M igazolás a "KIFOGÁS" szempontjából nem releváns.
 2. Az MV-É-M jogosultságot a 38/2015 (III.11.) Korm. rendelet 22. § (5), 4.melléklet 3. iktatta be, hatályos 2015.III.12-től. (Képesítési minimum követelmény: okleveles építészmérnök). 7 éve létező jogosultság.
 3. 2022. IV.1. napjától lépett hatályba, hogy a MV-É-M jogosultság képesítési követelménye: okleveles építészmérnök, építészmérnök és műemléki szakirányú szakmérnök.
 4. XY az MV-É-M jogosultsághoz szükséges végzettséggel - jelenleg - nem rendelkezik.

19/2022. (07.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat függelékét, amely 2022. szeptember 1. napjától lép hatályba és az ezt követően benyújtott kérelmeknél alkalmazandó.

20/2022. (09.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúan úgy döntött, hogy a küldöttgyűlést 2022. november 18-ra tűzi ki.

21/2022. (09.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Eltér Istvánt 2022. június 23-án megválasztották a BÉK elnökének. Ennek következtében vezető kamarai tisztségviselő, és egyben 2 területi kamarai Kft-ben is a tulajdonos képviselője lett. (FUGA 100%, Építész továbbképző 50%).
Ezért a MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúan úgy döntött, hogy Eltér István tevékenységét elismerve és munkáját megköszönve, a következő elnökségi ülésre meghívja, és a MÉK Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségéből 2022. december 31-i határidővel visszahívja, megbízási jogviszonyát megszünteti.
Jelen határozat 2022. október 7-én kerül kihirdetésre.

22/2022. (09.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége ÓPZ által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 8 igen szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

23/2022. (09.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége XY kérelme tárgyában 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a 100.000 Ft összeg havi 10.000 Ft-os részletben történő fizetéséhez járul hozzá, oly módon, hogy az első részlet befizetésének határideje 2022. november 5., majd ezt követően minden hónap 5. napjáig kell a részletet befizetnie.

24/2022. (10.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy Eltér István ügyvezetői tisztségből 2022. december 31-i határidővel történő visszahívása okán október 11. napjától a megbízatása megszűnéséig kizárólag ügyvivői szerepkört töltsön be, újabb kötelezettséget ne vállaljon, újabb szerződést ne kössön.

25/2022. (10.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint dönt a Szakmai hozzájárulási alap 2022 második fordulójában beérkezett kérelmekről:

Pályázó neve

Szakmai program

Teljes összeg

MÉK támogatás

Golda János
(13-0218)

A Mesteriskola franciaországi tanulmányútja

8 887 000

1 000 000

Kulcsár Attila
(15-0068)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Modern Építészete 1970-2020

1 705 000

852 500

Aczél Gábor
(01-0057)

Közelmúltunk tervpályázatainak kutatása

6 000 000

0

Békés Megyei Építész Kamara

BMÉK 25 éves Jubileuma

1 520 000

1 216 000

Budapesti Építész Kamara

A FUGA négy kiállítási és személyes találkozókat generáló kisérőrendezvényeinek technikai megvalósításának és kommunikációjának költségei

3 980 000

0

Budapesti Építész Kamara

Budapesti építész képzőhelyek szakmai eredményeinek bemutatása: Jelentés a képzés aktuális állapotáról, eredményeiről az ú.n. Covid évfolyamok teljesítményének tükrében

8 000 000

2 000 000

Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara

Az Építészet Hónapja Komárom-Esztergom megyében

1 997 000

1 597 600

Vas Megyei Építész Kamara

Kamarai film készítése a VÉK 25 éves történetéről

317 000

254 000

Csongrád-Csanád Megyei Építész Kamara

3 napos szakmai út

2 560 000

1 024 000

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

Kihelyezett ülés, szakmai kirándulás, díjátadó kiállítással és tagok köszöntése rendezvény tartása

2 694 000

1 950 000

Mujdricza Ferenc
(11-0021)

Esztergom-Szentkirály Magyar Nemzeti Emlékhely és Dunai Fogadóépülete projektterve

1 200 000

0

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

SMÉK Baranyai Szakmai nap 2022. szeptember 23-24.

525 000

262 000

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

SMÉK Budapesti Szakmai nap 2022. október

685 290

343 000

Somogy Megyei Területi Építész Kamara

SMÉK Székház Eszközbeszerzés

1 320 000

0

Dragonits Márta
(01-1244)

800éves Domonkos Rend történeti és mai építészete - előadássorozat

720 000

0

26/2022. (10.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége MA által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 5 igen szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.

27/2022. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a SzZs által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

28/2022. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Ulrich Tamás Norbertet, a MÉK Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjét bízza meg 2023. január 1-től a MÉK Nonprofit Kft. vezetésével, megbízási díját nettó 50.000 forintban állapítja meg.

29/2022. (11.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy az Építőipari Nívódíj Sándy Gyula-díját 2022-ben Krenn Tamásnak, a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum felelős műszaki vezetőjének ítéli oda.

30/2022. (12.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a MÉK 2023. évi díjtáblázatát azzal, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos szükséges módosításokat Hajnóczi Péter MÉK elnök, Kovács Zsófia főtitkár és Makovényi Ferenc elnökségi tag átvezesse.

31/2022. (12.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége FA beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért tanúsítás kiállítható.

32/2022. (12.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Szakmai Továbbképzési szabályzat függelékét. A függelék 2023. január 1-én lép hatályba, az ezt követően indított eljárásoknál alkalmazandó.

33/2022. (12.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége „A magyarországi tűzvédelem modernizációjának folytatása” című, a MÉK és az MMK Tűzvédelmi tagozatai által jegyzett anyagot megtárgyalta, jónak tartja, így 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a közös megjelenést – a MÉK logo használatával – támogatja.