Aktuális
A MÉK Elnökségének 2023. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2023. évi határozatai

1/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a tavaszi küldöttgyűlés 2023. május 12-én kerül megrendezésre a Kopaszi-gát Öbölházban.

2/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy az őszi küldöttgyűlés 2023. november 17-én kerül megrendezésre a Kopaszi-gát Öbölházban.

3/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége T.I. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 9 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

4/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége Cs.S. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 9 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért két tanúsítás kiállítható.

5/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy 2 millió forint tagi kölcsönt biztosít a MÉK Nonprofit Kft. részére, az azonnali kifizetési kötelezettségek fedezetére.

6/2023. (01.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy mint a MÉK Nonprofit Kft. tulajdonosa, utólag jóváhagyja a 2022. december végén kötött 1.150.000 Ft összegű és a 2023. januárjában kötött 300.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt tartalmazó szerződést a szerződésben rögzített feltételekkel.

7/2023. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy 5 millió forint tagi kölcsönt biztosít a MÉK Nonprofit Kft. részére, az azonnali kifizetési kötelezettségek fedezetére.

8/2023. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az "Óradíjas tervezői szolgáltatások díja 2023" táblázatot.

9/2023. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége O.L. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 6 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért tanúsítás kiállítható.

10/2023. (03.24.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbiak szerint dönt a Szakmai hozzájárulási alap 2023 első fordulójában beérkezett kérelmekről:

11/2023. (03.24.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy a következő ajánlatot tegye: 2023. évre 70.000 Ft + áfa / hó értékű szerződést kössön a MÉSZ és a MÉK. Ez a jelenlegi hozzájárulás 20%-os emelését jelenti.

12/2023 (04.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a MÉK hivatali autójának ügyrendjét.

13/2023 (04.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége az Alapszabály 3.4.1.d pontja alapján 9 igen szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK 2022. évi módosított költségvetésében előirányzott kiadási oldalon a minisztériumi támogatás terhére a szakértői testületek (beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület), az alapfeladatok egyéb költségek (kamarai kiadványok), az egyéb dologi kiadások (anyagköltség, reprezentáció, utazási költségek, rendezvények), előirányzatai között jóváhagyja az átcsoportosítást. Az átcsoportosításokat az Áfa könyvelése, a MÉ 10-20 kiadvány előre nem kalkulálható kiadásai, az anyagköltségek és a "Szeptemberfeszt" inflációs többletei, valamint a választott bizottsági tagok megnövekedett utazási költségei tették szükségessé.

14/2023 (04.21.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy felhatalmazza az elnököt, hogy a következő ajánlatot tegye a tagnyilvántartó programmal kapcsolatos informatikai feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítására:
2023. április 1-től kezdődően 380.000 Ft + áfa / hó értékű szerződésmódosítás azzal, hogy 2024. január 1. napjától - minden év január 1. napjától kezdődő hatállyal emelkedik, a KSH által előző évre közzétett, éves infláció mértékével 5000 Ft-ra kerekítve.

15/2023. (05.05.) sz. MÉK elnökségi határozat
MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MÉK Nonprofit Kft.
2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját és bevallását, 5.811 eFt mérleg főösszeggel és –3 808 eFt adózott eredménnyel.

16/2023. (05.09.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MÉK 2022. évre vonatkozó „kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” c. anyagot.

17/2023. (06.01.) sz. MÉK határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag 2023. július 1-i hatálybalépéssel elfogadja a Szakmai továbbképzési szabályzat függelékét.

18/2023. (06.01.) sz. MÉK határozat
A MÉK Elnöksége Sz.L. által benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 7 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért tanúsítás kiállítható.

19/2023. (06.21.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy további 1,6 millió forint tagi kölcsönt biztosít a MÉK Nonprofit Kft. részére.

20/2023. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével a 11/2023. (03.24.) sz. MÉK Elnökségi határozatát olyan módon módosítja, hogy a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége közötti szerződés összegét havi 70.000 forint + ÁFA-ról 100.0000 forint + ÁFA/hó összegre változtatja.

21/2023. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével az 55/2021. (12.03.) sz. MÉK Elnökségi határozatát módosítja, és a MÉK Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának költségkeretét 2023. január 1-től 0 Ft/év/fő összegben állapítja meg. Az 55/2021. (12.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat egyéb tekintetben nem módosul.

22/2023. (08.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat függelékét az alábbiakkal egészíti ki:
Tervtanácsi tagság
Tervtanácsi tagságért 2,0 továbbképzési pont jár, amennyiben évi legalább három alkalommal tervtanácsi zsűrizésben vett részt. A kérelem benyújtásakor csatolni kell a tervtanács elnökének vagy a szervezet vezetőjének igazolását. Egy évben maximum 2 továbbképzési pont vehető figyelembe ill. szerezhető meg.

23/2023. (08.14.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Tanúsítási ügyrend módosítását.

24/2023. (09.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. részére tagi költségként átadott 8,6 millió Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként adja át és további 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ad.

25/2023. (09.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. végelszámolását október 1. napjától elindítja azzal, hogy az egyszerűsített végelszámolás december 31-ig kerüljön lefolytatásra. Felhatalmazza az alapító törvényes képviselőjét, dr. Hajnóczi Péter elnököt, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Ulrich Tamás Norbert jelenlegi ügyvezetőt végelszámolónak nevezi ki, 2023. december 31-ig megbízási díját nettó 50.000 forintban állapítja meg.

26/2023. (09.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége V.N. benyújtott beruházáslebonyolítói szakterületen tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és 8 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a kért tanúsítás kiállítható.

27/2023. (09.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint dönt a Szakmai hozzájárulási alap 2023 második fordulójában beérkezett kérelmekről:

28/2023. (11.03.). sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazza dr. Hajnóczi Péter MÉK elnököt az Alapszabály 3.8.7. pontja alapján a MÉK Főépítészi tagozatának szervezésével és előkészítésével.

29/2023. (12.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy az Építőipari Nívódíj Sándy Gyula-díját 2023-ban Greskovics Balázsnak a LAKI Épületszobrász Zrt. divízió vezetőjének, a budapesti Rócheim-villa műemléki rekonstrukciójának felelős műszaki vezetéséért ítéli oda.

30/2023. (12.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. egyszerűsített végelszámolásának elindítása 2024. január 1. napja. A végelszámolói feladatokat Ulrich Tamás Norbert jelenlegi ügyvezető látja el.

31/2023. (12.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a MÉK 2024. évi díjtáblázatát.