Aktuális
Az Építészeti Tervpályázatok Európai Platformja - az ARCH-E projekt

Az Építészeti Tervpályázatok Európai Platformja - az ARCH-E projekt

Az Építészeti Tervpályázatok (ADC-k) elengedhetetlenek a biztonságos, tisztességes, fenntartható és szép épített környezet megteremtéséhez. A nemzeti keretek és az információmegosztás hiánya miatt azonban az építészeti tervpályázatokon a nemzetközi részvételek aránya viszonylag alacsony, ami sok építészt kizár a részvételből, és gyengíti a versenyt.

Ezért jött létre az ARCH-E, mint a nemzetközi információs hálózatépítés és az építészeti szakértelem terjesztésének európai platformja. Az Európai Unió által, a Kreatív Európa keretében
társfinanszírozott ARCH-E projekt magas színvonalú építészeti megoldásokat támogat azáltal, hogy fokozza a tervpályázatok ismertségét Európában, és segít leküzdeni az építészeti
szolgáltatások határokon átnyúló piaci akadályait.

Látogasson el az ARCH-E honlapra: https://arch-e.eu/

Miért van platform az Építészeti Tervpályázatok (ADC) számára?
Az építészeti tervpályázatok (ADC-k) elengedhetetlenek a biztonságos, tisztességes, fenntartható, minőségi és gyönyörű épített környezet megteremtéséhez. Többféle célt szolgálnak: innovatív megoldások biztosítása az építészeti projektek számára, tisztességes és átlátható közbeszerzési eljárások biztosítása, a költségek indokolatlan növekedésnek elkerülése, a műszaki szempontokon túlmutató holisztikus perspektívák figyelembevétele, valamint a gazdasági- és társadalmi fejlődés támogatása.
A nemzeti keretek és az információ megosztás hiánya miatt azonban az ADC-k nemzetközi részvétele viszonylag alacsony, ami sok építészt kizár a részvételből, és akadályozza a nyílt
versenyt. Ez aránytalanul nagyobb százalékban érinti a kis- és mikro-vállalkozásokat, különösen azokat, amelyekben fiatal pályakezdők vagy építésznők dolgoznak és vezetnek, ami hátráltatja szakmai fejlődésüket.
E kihívások kezelése és az ADC-k hatékonyságának fokozása érdekében továbbfejlesztett eljárásokra, digitális eszközökre és határokon átnyúló együttműködésre van szükség.
Itt lép be az ARCH-E projekt.
Az Európai Unió által társfinanszírozott ARCH-E projekt magas színvonalú építészeti megoldásokat támogat azáltal, hogy fokozza az ADC-k használatát Európában és segít leküzdeni
a határokon átnyúló piaci akadályokat az építészeti szolgáltatások terén.
A határokon átnyúló hálózat és az építészeti szakértelem terjesztése egységes platformjának létrehozásával az ARCH-E projekt előmozdítja a fenntartható építési gyakorlatokat, munkalehetőségeket teremt, és uniós szinten javítja az építészet minőségét.

Az ARCH-E projekt főbb célkitűzései és ambíciói:
1) Az uniós építészeti beszerzésekkel kapcsolatos ismeretek fejlesztése:
Az ARCH-E célja, hogy áthidalja az ismerethiányt az ADC-pályázatokon való részvétel terén. Az egész Európára kiterjedő felméréssel és átfogó tudásfelhalmozással a projekt hozzáférhető és költségmentes adatokat biztosít a szakemberek támogatására. A fő mutatók közé tartozik az ADC-helyzetek országonként történő leírása és elemzése (ARCH-E térkép), a szakmai kifejezések összegyűjtése (ARCH-E szószedet), valamint az építészek ADC részvételével kapcsolatos tapasztalatainak elemzése, megértése.

2) A digitális eszközök használatának előmozdítása és fejlesztése a tudástranszfer és az ADC-hez való hozzáférés egyszerűsítése érdekében:
Az ARCH-E támogatja a digitális megoldások és eszközök használatát az ADC rendszerekben. Az ARCH-E platformon keresztül a partnerországok megosztják egymással a digitális megoldások jó példáit. A projekt célja, hogy a részt vevő kamarák legalább 75%-a előmozdítsa az ADC-eljárások digitalizálását. A digitalizáció előmozdításával az ARCH-E hozzájárul a fejlődő társadalmi és szakmai környezethez.
3) A piachoz való egyenlő hozzáférés javítása:
Az ARCH-E arra törekszik, hogy javítsa a piacra jutást, különösen az alul reprezentált csoportok, például a nők és a fiatal pályakezdő építészek számára. Az ARCH-E hálózat létrehozásával a projekt célja a hálózaton belüli sokrétű képviselet, a nemek közötti egyensúlyra és az életkor sokszínűségére vonatkozó referenciaértékekkel.
4) A Davos nyilatkozat Baukultur minőségbiztosítási rendszer és az új európai Bauhaus népszerűsítése:
Az ARCH-E támogatja, hogy a Davos Baukultur minőségbiztosítási rendszert és az új európai Bauhaus-elveket és szabványokat minden szinten beépítsék a nemzeti építészeti politikába,
keretekbe és iránymutatásokba – így nemcsak széles körben kommunikáltak, hanem elvárttá is válnak is.
5) A nemzetközi részvételi arány növelése az ADC-kben:
Az ARCH-E célja, hogy növelje az építészeti irodák nemzetközi részvételét az ADC-kben, ami jelenleg rendkívül alacsony. Az ADC nemzeti statisztikái, adatgyűjtése és az ADC szervezőivel
folytatott interjúk révén a projekt arra törekszik, hogy növelje a határokon átnyúló részvételt a partnerországokban és azokon kívül.

Az ARCH-E nemzetközi konzorcium ( https://www.arch-e.eu/team/partner) több mint 560.000 európai építészt ér el, akik szabadon hozzáférhetnek a projekt eredményeihez. Az ARCH-E az
Európai Unió által a Kreatív Európa (CREA) keretében társfinanszírozott projekt.

Látogasson el az ARCH-E honlapjára: https://arch-e.eu
Lásd még: https://mek.hu/index.php?id=47534