Aktuális

Diploma-azonosító Szakértői Testület határozatai (2014-2018)

1/2014. (04.30.) DaSzT határozat

Diploma-azonosító szakértői testület (DaSzT) az ügyrendjét egyhangúlag elfogadja.

 

2/2014. (07. 04.) DaSzT határozat

Az 1987-1997 években kiadott "mesterfokozatú környezettervező" diplomák a belsőépítész tervezői jogosultság (BÉ) tekintetében azonos tartalmúak, tehát egyenértékűek a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. mellékletében nevesített "okleveles belsőépítész, környezettervező művész" diplomával.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta:

3/2014. (07. 04.) DaSzT határozat

"A 2013. december 31-ig a mesterfokozatú (MSc és MA) képzésben (kiegészítő képzésben) szerzett:                        

a.)        okleveles tervező építészmérnök,

b.)        okleveles építész,

c.)        okleveles építésztervező művész

d.)        okleveles szerkezettervező építészmérnök,

e.)        okleveles urbanista építészmérnök,

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök" diplomával."

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta:

A 10/2014 (10.30.) DaSzt határozat 2014. október 30-tól hatályon kivül helyezte – lásd. az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT 2016. február 08-tól hatályos határozatot

 

4/2014. ( 09.10. ) DaSzT határozat

Az Építész Kamarához tartozó szakmagyakorlási jogosultságok esetében mindazon személyek végzettségét:

a.)    a "teljes körűvé" történő átsoroláskor, vagy
b.)    új jogosultság megállapításakor

"egyenértékűnek" kell tekinteni, akiknek 2013. december 31-ig jogosultságuk jogerősen megállapítást nyert, és az akkor hatályos jogszabályok szerint végzettségük a tervezési szakterületnek megfelelő szakirányú mesterképzésben szerzett szakképzettségnek (korábban egyetemi végzettségnek) volt tekinthető.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

5/2014. (09.10) DaSzT határozat

Az okleveles tájépítészmérnöki végzettséggel egyenértékűek a Budapesti Corvinus Egyetemen és annak jogelődjein 1953 - 2004. szeptember között szerzett időszakban, a mellékelt táblázat szerinti végzettségek.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta:

 

6/2014. (09.10.) DaSzT határozat

XY. végzettségét építészi műszaki ellenőri tevékenység engedélyezése szempontjából a DaSzT egyenértékűnek minősíti.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

7/2014. (09.10.) DaSzT határozat

XY. 1977-81 között elvégzett Ybl M. Építőipari Kar, Magasépítészeti szak, okleveles üzemmérnöki, és a 1987-90 között elvégzett BME Építészmérnöki Kar Műemlékvédelmi szakirány, főiskolai szakmérnök, műemlékvédelmi szakirányú képzettsége a DaSzT szerint nem tekinthető egyenértékűnek az okleveles építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

8/2014. (09.10.) DaSzT határozat

XY. 1994-97 közötti építészmérnöki végzettsége (KLTE Műszaki Főiskolai Kar), a 1999-2004 között elvégzett BME Építészmérnöki Kar, műemlékvédelmi szakmérnöki képzettsége, és 2004-2006 Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai ar, főiskolai szakmérnök tervezés szakon szerzett végzettségek összességében egyenértékű az okleveles építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

9/2014. (09.10.) DaSzT határozat

XY. végzettsége Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola, Építőipari Intézet, Magasépítészeti szak (Debrecen 1983.), okleveles magasépítő üzemmérnök; és OKJ 71 5801 01 Építési Műszaki Ellenőr, Épület E szakképesítés, valamint a BME Építészmérnöki Kar Épületszigetelő szakirány, épületszigetelő szakmérnök, szakirányú szakképzés. Ezen végzettségek, sem egyedileg, sem összességében nem egyenértékűek sem az okleveles építészmérnöki végzettséggel, sem az okleveles szerkezetépítő mérnöki végzettséggel.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

10/2014. (10.30.) DaSzT határozat

A 2014. december 31-ig mesterfokozatú (MSc és MA) képzésben ( kiegészítő képzésben) szerzett::

  a.)    okleveles tervező építészmérnök,
  b.)    okleveles építész,
  c.)    okleveles építésztervező művész
  d.)    okleveles szerkezettervező építészmérnök,
  e.)    okleveles urbanista építészmérnök,
  f.)    okleveles építőművész

diploma (egyetemi oklevél ) egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített "okleveles építészmérnök" diplomával.

A 2014. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a

Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző " helyesírási " változat (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott.

Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT határozat hatályon kívül helyezte, lásd: az 1 /2016. (02. 08.) DaSzT 2016. február 08-tól hatályos határozatot.

 

11/2014. (10.30.) DaSzT határozat: a (59/2014. (10.03.) sz. MÉK Elnökségi     határozat alapján)

A DaSzT a korábbi jogszabályok és ehhez kapcsolódó állásfoglalásai szerinti jogosultsági feltételek kivezető lépéseként utoljára a 2014. évi kezdéssel indított Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzést kizárólag "MSC szintű", okleveles építészmérnök, vagy okleveles urbanista-építészmérnök vagy okleveles tájépítész végzettséggel együtt egyenértékűsíti az okleveles településmérnöki végzettséggel.

Az egyenértékűsítés vonatkozik korábban végzett Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzésre és a Városépítési és városgazdálkodási szakmérnöki végzettségre is.

2015. évtől megkezdett Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés kizárólag a „1,5 éves” MSC szintű urbanista-építészmérnök végzettségűek számára adhat településtervezési jogosultságra lehetőséget, mivel képzésükben a településtervezés nagyobb arányban van jelen, mint az építész és tájépítész esetében, amire alapozni lehet a továbbképzéssel.

Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

12/2014. (10.30.) DaSzT határozat

Dr. Varga Lajos főiskolai tanár, PTE PMMIK Pedagógia Tanszék, tanszékvezető helyettes tájékoztatását a DaSzT elfogadja:

"A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2008/1/XI/3/51. számú határozata a Pécsi Tudományegyetemen támogatja a mérnöktanár mesterszakon az építész-mérnök, illetve az építőmérnök szakképzettséget adó képzés indítását, „azt leszögezve, hogy a szakon végzettek nem kaphatnak tervezői jogosultságot. A tervezési tárgyak helyett ezért javasolt a pedagógiai tárgyak beépítése a tanrendbe. A mérnöktanár végzettséghez a megfelelő műszaki képzettséget az elfogadott alapszakokon a hallgatók elsajátíthatták, ezért a pedagógiai oldal erősítése az indokolt. A tervezési jogosultság lehetőségének a megadása a magasabb szintű tervező képzés kikerülését tenné lehetővé.”

Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

13/2014. (10.30.) DaSzT határozat

XY tájépítészmérnöki végzettségét (SZIE Tájépítészeti, -védelmi, -fejlesztési Kar 2003.), és városépítési és városgazdálkodási szakmérnöki végzettségét (BME Építészmérnöki Kar 2009.) az okleveles településmérnöki végzettséggel egyenértékűnek minősíti.

Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

14/2014. (10.30.) DaSzT határozat

XY 1997-2000 között elvégzett Debreceni Egyetem (KLTE) Műszaki Főiskolai Kar, településmérnöki szak, településmérnök, és a 2001-2003 között elvégzett Debreceni Egyetem (KLTE) Műszaki Főiskolai Kar, főiskolai minőségügyi szakmérnök szakirányú képzettsége a DaSzT szerint egyenértékűnek tekinthető a műszaki ellenőri tevékenységhez előírt BSc építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 3 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

1/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

X.Y.Z., magasépítő mérnöki végzettsége (Ybl M. Műszaki Főiskola 1993.) műszaki ellenőri névjegyzékbe vétel céljából építőmérnöki végzettséggel egyenértékű.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

2/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

XZ.ZY., ügyében a kért jogosultságok tekintetében a Magyar Építész Kamara Diploma azonosító Szakérői Testületének nincs hatásköre. A MMK átirata szerint a kérelmező forduljon a lakóhelye szerinti illetékes területi Mérnöki Kamarához, adjon be jogosultsági kérelmet. A Mérnöki Kamara megvizsgálja a végzettségét és a gyakorlatát, és kérdéses esetben a Mérnöki Kamara fordul a "diploma-azonosító" bizottságához.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

3/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

Y.X.Z., okleveles magasépítő üzemmérnöki végzettsége (Ybl M. Műszaki Főiskola 1984.) műszaki ellenőri névjegyzékbe (ME-É) vétel a céljából építészmérnöki végezettséggel egyenértékű.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

4/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

Z.YY.X., főiskolai okleveles építőmérnöki (szerkezetépítő) végzettségét (JPTE PMMK Főiskolai Kar 1998.), főiskolai okleveles építészmérnöki végzettségét (SZIE Ybl M. Főiskolai Kar 2002.) valamint NyME Közgazdaságtudományi Kar egyetemi mérnök-közgazdász végzettségét a Diploma azonosító Szakértői Testület építésztervezői jogosultság céljából nem fogadta el.

A vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint szakirányú MSc szintű végzettség szükséges.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

5/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

Z.X.Y., főiskolai kertmérnök (BSc) végzettségét (Kertészeti Főiskolai Kar Kertészmérnöki szak, általános kertész szakirány, Kecskemét 2003.), valamint főiskolai kertépítő- és zöldterület fenntartó szakmérnöki végzettségét (Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét 2005.), táj- és kerttervezői jogosultság céljából a Diploma azonosító Szakértői Testület nem fogadta el.

A vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MSc szintű végzettség szükséges.

Szavazás: 5 igen (1 tag email-ben szavazott), 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

6/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

Z.X.Z.Z., építészmérnök végzettségét (BME Építészmérnöki Kar 2007.), valamint az Ír Nemzeti Egyetemmel társult Nemzeti Művészeti és Design Egyetem (NCAD MA fokozat Dublin 2011.), belsőépítész tervezői jogosultság (BE) céljából nem fogadhatja el, mert a külföldi diploma Europass (tananyag, tanórák és kreditpont kimutatások) nélküli véleményezésre ez a Testület nem jogosult. Tájékozató jelleggel: a MEIK (Oktatási Hivatal) jogosult a külföldi diploma honosítására.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

7/2015. (02. 03.) DaSzT határozat

YZ.ZX., településmérnöki végzettsége (Településmérnöki mérnök, Ybl Miklós Főiskola 1998.) valamint az ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológia, Szociálpolitika Intézet és Továbbképzőközpont szociológia szakán, terület- és településfejlesztés szakán szerzett okleveles szociológus (2002.) végzettsége nem egyenértékű a településmérnöki végzettséggel (BSc szint), és a 2 éves okleveles településmérnöki (MSc szint) végzettséggel.

A 2014. november 20-i kelt tájékoztatás után a kérelmező által benyújtott az ELTE tantárgy és oktatói lista áttanulmányozása alapján a Testület fenntartotta korábbi véleményét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

8/2015. (03. 25.) DaSzT határozat

YZXX üzemmérnöki diplomája (Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Magasépítési Intézet, Városgazdasági szak, 1985.) az építési műszaki ellenőri jogosultság általános építmények magasépítési szakterület tekintetében egyenértékű az építészmérnöki végzettséggel (email).

 

9/2015. (04. 14.) DaSzT határozat

XXX (a.n.: YYY, lakcím: zxxy.) okleveles belsőépítész tervező művész végzettsége egyenértékű a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-ban előírt okleveles építészmérnöki végzettséggel (email).

 

10/2015. (05. 26.) DaSzT határozat

YYXXXZZZ, kertészmérnök végzettségét (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Termesztési Kar, Táj- és Kertépítészeti Szak kertészmérnöki végzettség) a benyújtott leckekönyv és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja szerinti főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki végzettséggel történő összehasonlítása alapján az építésügyi igazgatási területen egyenértékűnek fogadta el a Diploma azonosító szakértői testület.

Szavazás: 4 igen, 2 nem szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

 

11/2015. (05. 29.) DaSzT határozat

Az okl. üzemmérnök végzettség és az okl. építőmérnök végzettség sem külön, sem együttesen nem egyenértékű a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti állami főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel.

Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

 

12/2015. (07. 13.) DaSzT határozat

ABC DEF elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar 2006), és műemlékvédelmi szakmérnök (BME Építészmérnöki Kar 2014) végzettség és műemlékeken végzett építésvezetői tevékenység - alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemlékvédelmi részszakterületen tevékenységet folytatni. (Képzettsége egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel).

Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

 

13/2015. (07. 17.) DaSzT határozat

RS PQ elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar 1974), É 2 jogosultságú építésztervező, és faszerkezeti szakmérnök (BME Építészmérnöki Kar 1985.) végzettségek, faanyagvédelmi, műemléki épületdiagnosztika szakértő, és műemléki épületeken végzett tervezői és szakértői tevékenysége, számos tárgyi publikációja, valamint műemléki épületeken végzett munkája után kapott kitüntetések (Podmaniczky díj 2010, Forster Gyula emlékérem 2014.) - alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemlék-védelmi részszakterületen tevékenységet folytatni. (Képzettsége egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel).

Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

 

14/2015. (10. 20.) DaSzT határozat

TTTT (anyja neve:, szül:..) főiskolai építőmérnök (SZIE Ybl M. Építéstudományi Kar, Építőmérnöki szak 2012.) és műemlékvédelmi szakmérnök (BME Építészmérnöki Kar 2014.) és igazolt gyakorlata alapján jogosult felelős műszaki vezetői szakterületen műemléki részszakterületen (MV-É-M) tevékenységet folytatni. (Képzettsége ezen a téren egyenértékűnek tekinthető az előírt végzettséggel).

Szavazás: 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta (email).

 

15/2015. (11. 17.) DaSzT határozat

HK BC (anyja neve:....., szül:. Budapest,.....) alapfokozatú geográfus (BSc ) végzettsége (Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi Kar 2014.) és jelenleg folytatott településmérnöki képzése (Debreceni Egyetem, Műszaki Kar) nem egyenértékű az építési hatósági munkakörhöz a 29/2012. (III.7.) Kormány rendeletben előírt szükséges végzettségekkel.

Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

 

16/2015. (11. 17.) DaSzT határozat

HH ST (anyja neve:........., szül:........) magasépítő technikusi végzettsége és okleveles településmérnöki végzettsége (PTE PMMK Településmérnöki Szak 1997) felelős műszaki vezetői (építési szakterület) és az építési műszaki ellenőri (magasépítési) jogosultságok tekintetében egyenértékűnek tekinthető.

Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

 

17/2015. (12. 08.) DaSzT határozat

dr. RR TT, kertészmérnök végzettségét (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Termesztési Kar, Táj- és Kertépítészeti Szak kertészmérnöki végzettség 1987.) a benyújtott oklevél és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja szerinti főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki végzettséggel történő összehasonlítása alapján az építésügyi igazgatási területen egyenértékűnek fogadta el a Diploma azonosító szakértői testület.

Szavazás: 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

 

18/2015. (12. 17.) DaSzT határozat

MM MM (szül.: BBB, 18.... .... ..... anyja neve:............., Magyar Mérnöki kamarai száma:) okleveles építőmérnöki végzettsége (BME Építőmérnöki Kar Építőmérnöki Szak 2003.) és Tartószerkezettervezők Mesteriskola X. ciklusának mérnöki végzettsége nem egyenértékű a főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel, lásd: a 190/2009 (IX. 15.) Kormány rendeletben 3 §. (4) bekezdésben meghatározott végzettségeket.

Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta.

 

1 /2016. (02. 08.) DaSzT határozat

A 2015. december 31-ig mesterfokozatú (MSc és MA) képzésben (kiegészítő képzésben) szerzett: a.)okleveles tervező építészmérnök,

a.)    okleveles tervező építészmérnök,
b.)    okleveles építész,
c.)    okleveles építésztervező művész
d.)    okleveles szerkezettervező építészmérnök,
e.)    okleveles urbanista építészmérnök,
f.)    okleveles építőművész

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített "okleveles építészmérnök" diplomával.

A 2015. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú mellékletében nevesített " okleveles építésztervező művész " diplomával.

Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző " helyesírási " változat (külön írva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott.

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 10/2014. (10.30.) számú DaSzT határozatot.

Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta – email-es szavazás.

Az 2/2017. (03.01.) DaSzT határozat hatályon kívül helyezte, lásd: az 2 /2017. (03.01.) DaSzT 2017. március 1-től hatályos határozatot.

 

2/2016. (02. 08.) DaSzT határozat

ABCD EF (éééé. hh nn.) a Leuveni (B) Katolikus Egyetemen "A történeti városok és épületek megőrzése " Mesterszakon elvégzett tanulmányai (éééé.- éééé.. tanévben) és szakmai gyakorlata - alapján jogosult SZÉS5 jelű (Szakági építésügyi műszaki szakértő szakterületen műemléki építmények műszaki szakértői részszakterületen) tevékenységet folytatni. (Képzettsége egyenértékű az előírt végzettséggel).

Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

 

3/2016. (04. 28.) DaSzT határozat

BCD BCD külföldi oklevelével (Dánia, Aalborg University) kapcsolatban az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ is megállapította, hogy nem tartozik az automatikusan elismerendő dán egyetemi képesítések közé.

A DaSzT összehasonlító elemzése szerint az Aalborg University Master és a Vitus Bering Főiskola Bachelor képzése nem egyenértékűsíthető a magyar okleveles építészmérnök végzettséggel, tantárgycsoportok településtervezés, építészettörténet, stb. teljes hiánya miatt.

Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta - emailes szavazás.

 

4/2016. (05. 12.) DaSzT határozat

KLM ABC (született vvvvvv, éééé. hh nn., állandó lakcíme:xxxx) végzettségei együttesen (Bánki Donát Műszaki Főiskola Szervező és Informatikai Szak Menedzser Ágazat szervezőmérnök éééé, oklevél száma xyx/éééé. és Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Építészmérnöki Szak építészmérnök éééé, oklevél száma N.xxx./éééé.) továbbá BME Építészmérnöki Kar Alapszintű épületenergetikus szakirány épületenergetikai szakmérnöki végzettsége (éééé.) az épületenergetikai szakértői (SZÉS6) jogosultság szempontjából egyenértékűnek tekinthető az okleveles építészmérnök végzettséggel.

Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

 

5/2016. (05. 12.) DaSzT határozat

MNO PRS (született: vvvvvv, éééé hh nn.) magyar és külföldi oklevelei:

Széchényi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építészmérnöki Szak főiskolai okleveles építészmérnök éééé.) és Cseh Műszaki Egyetem (Prága) Építészmérnöki Kar okleveles építészmérnök (éééé) száma:xxxx/éééé

A DaSzT összehasonlító elemzése a Széchényi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építészmérnöki Szak képzése és a Cseh Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar mesterfokozatú képzése egyenértékű a magyar okleveles építészmérnök végzettséggel, a tantárgycsoportok és azok kreditpontszámai miatt.

Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

 

6/2016. (06. 21.) DaSzT határozat

MMM NNNN (született: vvvvvv, éééé hh nn, cím alatti lakos ) elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okleveles építészmérnök (Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar építészmérnök oklevele száma:nnnnn), É1 jogosultságú építész vezető tervező. xxxx-xxyy között Országos Műemléki Felügyelőség műemléki épületeken végzett építész tervezői és szakértői tevékenysége, xxyy-xxzz között VÁTI Műemléki Irodájának műteremvezetőjeként műemléki helyreállítások irányítói tevékenysége, xxxx óta igazságügyi műemléki szakértői tevékenysége, valamint yxyy. óta Műemléki érték dokumentálása jogosultsága, továbbá műemlékvédelmi posztgraduális szakmérnöki képzésben végzett oktatói tevékenységét figyelembe véve a Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterület (SZÉS5) - jogosultság számára megadható.

Szavazás: 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

 

7/2016. (09. 12.) DaSzT határozat

BBB AAA (sz: éééé. hh. nn., anyja neve: AB CD) okleveles építőmérnök (BME xxx/éééé) és műemlékvédelmi szakmérnök (MMK száma: xxxxxx), felelős műszaki vezető (MV-M, MV-É), műszaki ellenőr (ME-M,ME-É), energetikai tanúsító (TÉ) kérelmére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Az MV-É-M jelű felelős műszaki vezetői, építési szakterület műemléki részterületére szóló jogosultság megadásának - a végzettségek és a szakmai gyakorlat együttes figyelembe vételével - nincs akadálya.

Az É jelű építészi tervezési jogosultság megadására nincs módunk, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú melléklet I. Tervezés, 2. rész alapján.

Szavazás: 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

 

8/2016. (12.01.) DaSzT határozat

CCDD NN (éééé. hh. nn., BBBBB) építőmérnök (üzemmérnök - Ybl M. Műszaki Főiskola éééé.), okleveles építőmérnök (szerkezetépítő - BME Építőmérnöki Kar, Építőmérnöki Szak, Kiegészítő levelező tagozat éééé.), okl. műemlékvédelmi szakmérnök ( BME Műemlékvédelmi szakmérnök éééé.), tartószerkezeti tervező, OKJ-s építési műszaki ellenőri szakképesítéssel (BME mérnöktovábbképző Intézet éééé.) rendelkező műszaki ellenőr és „műemlékes” gyakorlattal ( éééé - éééé.) is rendelkező felelős műszaki vezető részére az MV-É-M jelű felelős műszaki vezetői, építési szakterület műemléki részterületére szóló jogosultság megadásának – a végzettségek és a szakmai gyakorlat együttes figyelembe vételével – nincs akadálya.

Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

 

9/2016 (12.01.) DaSzT határozat

NNN SSSS (éééé. hh. nn. BBBBB) főiskolai településmérnök (Ybl M. Műszaki Főiskola, Településmérnöki Szak éééé.), okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar, Kiegészítő levelező Szak, éééé.), okl. műemlékvédelmi szakmérnök (BME éééé.).

Fenti végzettségek nem megfelelőek TT jelű településtervező jogosultsághoz.

A Településtervezői jogosultsághoz településmérnöki MSc, urbanisztikai szakmérnöki végzettség képezhetné vizsgálat tárgyát.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

 

1/2017. (03.01.) DaSzT határozat Diploma-azonosító Szakértői Testület ügyrend módosítása

Az 1/2014. (04.30.) DaSzT határozattal elfogadott ügyrend 1. §-sát a mai napon az alábbiak szerint módosítja, kiegészíti a Testület:

"(2a.) A Testület kivételes esetekben az igazolt szakképzettség, a teljesített kreditpontszámok és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani amelyet a jogosultság megállapításakor a területi kamara figyelembe vesz."

A módosítást 6 igen szavazattal a Testület elfogadta.

 

2 /2017. (03. 01.) DaSzT határozat

A 2016. december 31-ig mesterfokozatú (MSc és MA) osztott, osztatlan vagy kiegészítő képzésben szerzett:

a.)    okleveles tervező építészmérnök,
b.)    okleveles építész,
c.)    okleveles építésztervező művész
d.)    okleveles szerkezettervező építészmérnök,
e.)    okleveles urbanista építészmérnök,
f.)    okleveles építőművész

diploma (egyetemi oklevél) egyenértékű a 266/2013. (VII.11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített " okleveles építészmérnök " diplomával.

A 2016. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 1/2016. (02.08.) számú DaSzT határozatot.

Szavazás: 6 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

3/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

AAAA BAAA (Budapest, éééé/hh/nn., kamarai száma: 00-1234) a PTE PM Műszaki Kar Településmérnöki Kar településmérnök (39/éééé) és SZIE Településmérnöki Kiegészítő egyetemi szakon elvégzett okleveles településmérnöki tanulmányai (éééé-éééé tanévben, KTY-00/éééé), PTE PM Műszaki Kar építészmérnöki (BSc EMBL124/éééé) végzettsége és éééé-ben megszerzett Műszaki szakértői energetikai szakterület (TÉ), és szakmai gyakorlata - alapján jogosult SZÉS6 jelű (Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen építmények épületenergetikai szakértői részszakterületen) tevékenységet folytatni, képzettségei ezen a részszakterületen egyenértékűek a előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

4/2017. (03. 01.) DaSzT határozat

MMMM KKKK (lakcíme: 1234 Bp. Nnnnn u. xx.) végzettségei: Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola, Városgazdálkodási szak (Budapest éééé.), a BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Szak (Bp. éééé.). Az MMK nyilvántartásában éééé-től (kamarai számon) T - tartószerkezeti tervezés, SZÉS1 és 2, valamint SZÉS 9, 10, 11 jelű szakértői jogosultságok, MÉK nyilvántartásában (kamarai szám) É2, MV-É és ME-É jogosultságok. Éééé. óta igazságügyi műszaki szakértő. Éééé - éééé. között államigazgatási munkakörökben is dolgozott.

Fentiek alapján a SZÉSZ jelű - Általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterületen jogosultsághoz felsorolt képzettségei és szakmai gyakorlata ezen a szakterületen egyenértékűek a előírt végzettséggel.

Szavazás: 3 igen és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

5/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség és a BSC szintű építészmérnök végzettség gyakorlatilag majdnem azonosnak tekinthető, tehát az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettség egyenértékű a BSC szintű építészmérnök végzettséggel, és fordítva, a BSC szintű építészmérnök végzettség egyenértékű az okleveles magasépítő üzemmérnök végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

6/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MSLK részére a belsőépítészeti tervezési szakterületen a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett végzettsége, és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) által kiadott Művészeti Doktori Oklevél (DLA) alapján a BÉ jelű tervezői jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

7/2017. (06.01.) DaSzT határozat

QQQ AAA (kamarai száma: 0X-1234) építészeti és belsőépítészeti tervezési szakterületen, korábbi É1 és BÉ1 jogosultsága – végzettségei és korábban szerzett joga alapján – kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

8/2017. (06.01.) DaSzT határozat

PRQ ABC építészmérnök (Anyja neve: XYZ , lakóhelye: Xxx, EE FF utca nn., kamarai száma: É 0X-1234) építész tervező szakmérnöknek a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítész tervező szakképzettsége (OKL0000...../éééé) alapján a BÉ jogosultság kiadható.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

9/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettség kiegészítve a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítészeti tervező szakképzettség egyenértékű a BÉ jogosultsághoz szükséges végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

10/2017. (06.01.) DaSzT határozat

MNO IJK építész (lakóhelye: Hhhh, KL L utca x., kamarai száma: É 2 0X-2468) Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola építészmérnök szakképzettsége és település fenntartási és igazgatási szakmérnöki oklevelei, valamint a Miskolci Egyetem terület-és településfejlesztési posztgraduális képzése nem egyenértékű az okleveles településmérnöki szakképzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

11/2017. (06.01.) DaSzT határozat

A Táj- és kertépítészeti tervezési munkát, akár K, akár TK szakterületen a tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc), ill. jogelődök, azaz a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg. A TK jogosultság tájépítészmérnöki végzettségben és gyakorlatban is különbözik a BCE Kertészettudományi Karán szerzett okleveles kertészmérnöki végzettségtől. Ezért kérelmező nem kaphat TK jogosultságot.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés keresztféléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

12/2017. (06.01.) DaSzT határozat

Az MV-É jogosultság tekintetében a magasépítési technikus és településmérnöki végzettség egyenértékűnek tekinthető a 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, - IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész - Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek fejezetben előírt végzettségekkel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

13/2017. (06.01.) DaSzT határozat

ZZZ JJ Pp (szül: éééé. hh. nn.) BME Építőmérnöki Kar szerkezetépítő mérnök (BME 1122/éééé) és BME Építészmérnöki Kar szakmérnöki oklevele (BME 789/éééé) és műszaki doktori oklevele (BME Építészmérnöki Kar 2211/éééé) valamint "vezető tervező oklevele" (ÉVM É-1357/éééé) által szerzett joga és szakmai gyakorlata alapján végzettsége egyenértékű az okleveles építészmérnöki végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

14/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KKK Cc (szül.:éééé.hh.nn., Pppppp) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök (SZIE Környezetgazdálkodási Intézet éééé/27) és "területi tervezés" szakirányú továbbképzése alapján nem kaphat településtervezési (TT) és településtervezési zöldterületi és tájrendezési (TK) jogosultságot.

A szóban forgó jogosultságokat a településmérnökök és tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc), korábban a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök, továbbá a táj- és kertépítészeti szakszemináriumot végzett kertészmérnökök kaphatják meg.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy a 2 éves Tájépítészmérnök MSc szak elvégzésével a TK jogosultság megszerezhető lenne, a jelenlegi végzettségével jogosult jelentkezni. A képzés kereszt-féléves, tehát a következő évre még tudna jelentkezni.

 

15/2017. (06.01.) DaSzT határozat

TTTT MMM (szül.: éééé.hh.nn., Bbbbbb) okleveles kertészmérnök - a táj- és kertépítészmérnök (1234/éééé), Városépítés-városgazdasági szakmérnök (3579/éééé), valamint Táj- és környezetrendezési szakmérnök (248/éééé) végzettségei alapján jogosult a

            - Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakterület (TK)

            - Táj- és kertépítészeti tervezés (K)

            - Településtervezési zöldterületi és tájrendezési szakértői szakterület (SZT)

szakmagyakorlási jogosultságokra.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

16/2017. (06.01.) DaSzT határozat

KK MNO okleveles építészmérnök 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet - a szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni - I. Tervezés - 2. rész - Építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerint alanyi jogon  "A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezés"-ét végezheti. 3. pont szerint az okleveles építészmérnöki végzettség a BÉ jogosultsághoz nem elegendő végzettség.

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

17/2017. (08.28.) DaSzT határozat

XY belsőépítész környezettervező művész a Magyar Iparművészeti Főiskola Tervezőképző Intézet okleveles belsőépítész és bútor szakirányú környezeti formatervező végzettsége alapján és a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítész környezettervező művész oklevelének kézhez vétele és bemutatása után részére a belsőépítészeti tervezési területen (BÉ) jogosultság kiadható

Szavazás: 5 igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

Lásd még az erre vonatkozó 9/2017. (06.01.) számú DaSzT határozat-ot is:

Az okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettség kiegészítve a Metropolitan Egyetem Belsőépítészeti szakirányú továbbképzési szakán szerzett Belsőépítészeti tervező szakképzettséggel egyenértékű a BÉ jogosultsághoz szükséges végzettséggel.

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

18/2017. (09.20.) DaSzT határozat

XY végzettségének és gyakorlatának együttes figyelembevételével kizárólag az építéshatósági ügyintéző munkakör betöltéséhez szükséges, „az alapképzésben (BA) szerzett építésszel egyenértékűnek elismert szakképzettség” alkalmazási feltétel teljesül.

Szavazás: 6 egyhangú igen szavazattal a Testület a határozatot elfogadta.

 

1/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

AAAA városgazdasági üzemmérnök, (szül: ÉÉÉÉ. HH. NN., lakóhelye:............) a DaSzT már korábban is megtárgyalta főépítészi kérelmét, és sajnálattal állapította meg, hogy a 2 főiskolai (BSc szintű) végzettséget (Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Városgazdasági Szak - üzemmérnök (XXXX.), és SZIE Ybl M. Főiskolai Kar Építészmérnöki szak - építészmérnök (YYYY.) nem áll módjában az okleveles településmérnöki egyetemi mesterképzési (MSc) szinttel egyenértékűsíteni.

A DaSzT úgy ítéli meg, hogy korábbi képzettségeit ki kellene egészítenie Településmérnöki MSc-vel, ami már megfelelő képzettség lenne, vagy Urbanista vagy Főépítészi Szakmérnöki képzés elvégzése után tudná a Testület újra megvizsgálni egyenértékűsítés céljából.

Szavazás: 4 igen szavazattal Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

2/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

BBBB (szül: ÉÉÉÉ. HH. NN., lakcíme: ....................) végzettségei: PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építőművész Alapképzés (XXXX.), a Fachhochschule Joanneum (Graz) Master Studium (YYYY.) valamint a benyújtott szakmai gyakorlati igazolások alapján végzettségét az okleveles építészmérnök végzettséggel azonosnak fogadja el.

Szavazás: 3 igen szavazattal és egy tartózkodással a Testület a fenti határozatot elfogadta.

 

3/2018. (01. 31.) DaSzT határozat - 2017. évben elindult ügy

CCCC (szül: YYYY. MM. DD.) Eötvös József Főiskola Építőmérnöki (BSc) oklevél (ÉÉÉÉ.) és a Denmarks Tekniske Universitet (DTU) ÉÉÉÉ. HH. DD-én szerzett Diplom Civilingenior cand. polyt. (Master of Science in Engineering) megnevezésű végzettsége: Ez a diploma nem szerepel az EU által elismert építész diplomái között. Dániában ez olyan mérnököt jelöl, aki építéshelyszíni építész, kivitelezési építész. Léteznek más ilyen iskolák is Dániában, remek műszaki ellenőrök, építésvezetők, előkészítő mérnökök, munkahelyi mérnökök, ismerik az épületszerkezettant, technológiát, árakat, jogot, és nem akarnak építészeti tervezést végezni, megvalósító építészek. Van ahol „ constructing architect“-nek hívják őket, de nem terveznek, nem építőmérnökök mert nem a statika és talajmechanika a fő tárgyuk. A tananyagot vizsgálva és a diplomatervet is megfigyelve ő építőmérnök, magasépítési területen. ennek alapján kérelmezheti felvételét a Magyar Mérnöki Kamarába.

Szavazás: 4 igen szavazattal a Testület a fenti határozatot elfogadta.