Aktuális

Diploma-azonosító Szakértői Testület határozatai (2022 április-)

A DaSzT 1/2022. (12.14.) általános érvényű szakvéleménye

A DaSzT a 2022. december 14-én tartott plenáris ülésén a 2/2018. (01.31.) DaDeT általános érvényű szakvéleményét 2023.01.31-ei hatállyal hatályon kívül helyezi és 2023.02.01. naptól kezdődően az alábbi általános érvényű szakvéleményt alkotja:

  1. Az osztatlan okleveles építésztervező művész mesterképzés egyenértékű egyenértékű az okleveles építészmérnök mesterképzéssel.
  2. Az építészmérnök, a tervező építészmérnök, a szerkezettervező építészmérnök és az építőművész alapképzésre épülő okleveles tervező építészmérnök, okleveles szerkezettervező építészmérnök, okleveles urbanista építészmérnök, okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnök, okleveles építész és okleveles építőművész mesterképzés egyenértékű az okleveles építészmérnök mesterképzéssel.
  3. Az építőművész alapképzésre épülő okleveles építőművész mesterképzés egyenértékű az okleveles építésztervező művész mesterképzéssel.

Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző "helyesírási" változatok (különírva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott.

Az általános érvényű szakvéleményben foglaltakat a titkárok önállóan alkalmazzák, az ennek nem megfelelő eseteket minden esetben a DaSzT elé terjesztik.

Szavazás: Jelenlévők a szakvélemény tervezetet egyhangúan elfogadják

Kivonat a 2022. június 24-i DaSzT szakvéleményből (274/2022.)

A Diploma-azonosító Szakértői Testülethez érkezett kérelemre – miszerint X.Y. a Kertészeti Egyetem Termesztési Karának Táj- és Kertépítészeti szakán szerzett okleveles kertészmérnök végzettsége egyenértékűnek tekinthető-e a településtervezési szakági tervezési terület zöldfelületi és tájrendezési szakterületén (TK) a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles tájépítész mérnök végzettséggel – az alábbi szakmai véleményt adom.

A benyújtott oklevél és leckekönyv másolata alapján megállapítom, hogy nevezett a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar jogelőd szakján szerzett egyetemi szintű kertészmérnök oklevelet. A DaSzT 11/2017. (06.01.) határozata szerint „táj- és kertépítészeti tervezési munkát, akár K, akár TK szakterületen a tájépítészmérnökök (öt éves egyetemi képzés, ill. MSc), ill. jogelődök, azaz a táj- és kertépítész szakon végzett kertészmérnökök … kaphatják meg”.

Fentieket figyelembe véve X.Y. végzettsége egyenértékű az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében a településtervezési szakági tervezési terület zöldfelületi és tájrendezési szakterületén a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez képesítési minimum követelményként rögzített okleveles tájépítész mérnök végzettséggel.