Aktuális
A MÉK 2016.05.27-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2016.05.27-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját 127 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetésről szóló beszámolót 126 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


3/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. működéséről és a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót 124 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.

 

4/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2015. évi beszámolóját 125 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

5/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolóját 127 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

6/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2016. évi költségvetésének módosítását 126 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

7/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 119 igen, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett a PGSZ 4.2.3. pont (1b) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A 70. életévét betöltött Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettségekkel nem jár.”

 

8/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 120 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a PGSZ 4.2.3. pont (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(5) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével élve további kedvezményeket állapíthat meg, de ez a MÉK tagdíj részesedését nem módosíthatja. dönthet a kérelmező által fizetendő tagdíj:

  1. részletekben történő megfizetéséről,
  2. megfizetésének pótlékmentes halasztásáról, legfeljebb ½ évre, valamint

a tag halála esetén a már megfizetett tagdíj visszatérítéséről."

 

9/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 121 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a PGSZ 6. pontját az alábbi (3a) bekezdéssel egészíti ki:

„(3a) Azon a 70. évüket betöltött építészek esetében, akik 2016. január 15-ig nem válaszoltak az írásbeli felszólítás ellenére, hogy teljes éves tagdíjat, csökkentett tagdíjat kívánnak választani vagy a tiszteletbeli tagságot kérik, a tényleges tagdíjbefizetésük alapján kell a tagdíjrészesedést a MÉK részére átutalni oly módon, hogy az 5.3. pont (1) bekezdés I.-III. részlete változatlan hagyása mellett a 2016. évi IV. részlet kerül ezen befizetéseknek megfelelően korrigálásra az erre vonatkozó részletes kimutatás egyidejű átadásával.”

 

10/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK szabályzatát a legfeljebb 300 m2 összes alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeiről valamint a tervezői művezetés szabályairól 109 igen, 8 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja.

 

11/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat módosítása 2016. június 1-én lép hatályba, a legfeljebb 300 m2 összes alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai c. szabályzat a felhatalmazást adó kormányrendelet hatályba lépésével egyidőben lép hatályba.