Aktuális
A MÉK Elnökségének 2015. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2015. évi határozatai

1/2015. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy felkéri az Országos Jelölő Bizottságot a 2015. áprilisi küldöttgyűlésen történő Etikai-fegyelmi bizottsági tag megválasztásához a jelölési folyamat lebonyolítására.

2/2015. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az áfa körbe történt belépés miatt a MÉK által szedett és 2015. januárjától az áfa hatálya alá tartozó díjak összegét megemeli az áfával.

3/2015. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai 2015. évi táblázatot.

4/2015.  (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy dönt, hogy felhatalmazza Dulácska Zsoltot és a 72/2014. (12.05.) sz. MÉK határozat szerinti bizottságot, hogy a MÉK képviseletében  az Építési folyamatok új rendszerének kidolgozásában együttműködjön a Magyar Mérnöki Kamarával.

5/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK 2015. évi díjtáblázatát (melléklet).
Megjegyzés: módosította a 18/2015. (05.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat

6/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2015. április 9-én csütörtökön küldöttgyűlést tart.

7/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2014. évi jóváhagyott költségvetésének az Építész Közlöny-Műhely - Évkönyv kiadására előirányzott 5,0 millió forint költségkeretét 10, 0 millió forintra emeli a MÉK Pénzügyi Szabályzat 3.5 pontjának felhatalmazása alapján.
A megnövekedett költségek fedezetére felhasználja a Közlöny kiadás támogatására pályázatokon nyert 3,5 millió forintos összeget, valamint az egyéb dologi kiadások költségkeretből 1,5 millió forintot átcsoportosít. Az átcsoportosítást a Közlöny kiadási költségek megnövekedése indokolja.

8/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen, 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy 300.000 Ft-tal támogatja a 2015. évi országos főépítészi konferencia megrendezését.

9/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MÉK és a MÉK Nonprofit kft közötti megállapodást az Építész Közlöny és Építész Évkönyv szerkesztéséről és kiadásáról, a honlap és hírlevél szerkesztéséről.

10/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2015. évre a 2014. évihez hasonlóan szerződést köt Fáy Piros, dr Illés Istvánné és dr Gáts Andreával a www.mek.hu honlap szakrovatainak szerkesztésére.

11/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen, 2 nem  szavazat mellett úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség kérésére, részére - dr Gáts Andrea szakvéleménye alapján - átadja a tervezői jogosultsággal rendelkező építészek névsorát, hogy azt Magyarország Építészetpolitikai kiadványában jelzésértékszerűen szerepeltesse.

12/2015. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a kötelező tantermi oktatás regisztrációját, a számlázást és igazolás kiállítást a MÉK - Tanfolyamok és Képzések Online rendszerével (továbbiakban TAKO) biztosítja.

13/2015.(03.06.)  sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége B.E. fellebbezésével kapcsolatban egyhangúlag úgy dönt, hogy kéri B.E.-t a hivatkozott tények igazolására a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.

14/2015. (03.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag  úgy dönt, hogy kiegészíti a 39/2014. (és az azt módosító 63/2014.) sz. MÉK elnökségi határozatot és az energetikai jogosultsági vizsga vizsgáztatói közé felkéri Severnyák Krisztinát, illetve egyúttal felhatalmazza dr. Hajnóczi Pétert, hogy távolléte esetén helyettesítse Kovács Imre Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületi elnököt.

15/2015. (03.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az elnökségin belüli „BIM-épületinformációs modellezés” tanácsadó testület vezetője dr. Makovényi Ferenc, tagjai Dulácska Zsolt, Kalo Emese, Szalay Tihamér, Turi Attila DLA.

16/2015. (03.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja. 
Megjegyzés: módosította a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat

17/2015. (05.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a BIM témában a Graphisoft céggel, és felhatalmazza a MÉK elnökét a megállapodás aláírására.

18/2015. (05.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az 5/2015. (02.06.) sz. MÉK határozattal megállított MÉK 2015. évre vonatkozó díjtáblázatát a MÉK 2015. április 9-i Küldöttgyűlésén elfogadott Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat módosításának megfelelően a tagjelöltre vonatkozóan 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi új sorral egészíti ki:


19/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is a MÉK szervezi és bonyolítja le a tantermi kötelező továbbképzéseket. A továbbképzés díja 10.000 Ft + Áfa, amelyből a területi kamara kedvezményt biztosíthat úgy, hogy helyettük átvállalja a költségek általa meghatározott százalékát.

20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a tiszteletbeli tagság témájában az alábbi ajánlást teszi a területi kamaráknak:

1. A területi elnökség – mérlegelési jogkörben – „tiszteletbeli tag” címet adományozhat a 70. életévét betöltött kamarai tagnak.
2. „Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki
a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte és tartozása nincs.
A végleges szövegezés mind érdemben, mind formailag a területi kamarák hatásköre.

21/2015. (06.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a Dél-Dunántúli Építész Kamara a TB-16/2015-2/2015 sz. határozata elleni fellebbezést újra megtárgyalta, mivel B. E. a 13/2015. (03.06) sz. MÉK elnökségi hiánypótlásra felhívó határozatra az előírt határidőn belül és a mai napig sem válaszolt.
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy B. E. ügyében helyben hagyja az első fokon eljáró Dél-Dunántúl Építész Kamara elnökségének TB-16/2015-2/2015. sz. határozatát. Jelen határozat a kézhezvétel napjával jogerős.

22/2015. (06.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy felkéri a MÉK E-FB-t, hogy az Etikai-Fegyelmi Szabályzatot harmonizálják az Alapszabállyal az etikai határozatok közzétételével kapcsolatban.

23/2015. (06.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy jelen formájában nem tud egyetérteni a Krizsán András DLA által a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet módosítására készített előterjesztéssel. Az elnökség megalapozó vizsgálatokat és további egyeztetéseket tart szükségesnek, amelyet a kamarának kell lefolytatnia. A felvetetettekkel kapcsolatban kiemeli, hogy stratégiai célkitűzéseiben szerepeljen az építészet egykori szerepének és rangjának visszaállítása.

24/2015. (06.10.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a korábban megismert MÉK mérleget.

25/2015. (06.10.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. részére az előzetesen megküldött tájékoztató alapján 4,0 millió Ft tagi kölcsön nyújt azzal, hogy az 2015. december 20-ig visszaadásra kerül. A MÉK Nonprofit Kft. 2015. I. félévének pénzügyi helyzetéről Eltér István írásban számoljon be (tételes bevétel, kiadás; főkönyv bemutatása) az elnökség tagjai felé a szeptemberi első elnökségi ülésen.

26/2015. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2015. november 27-én kerül sor a küldöttgyűlésre. Az ehhez tartozó ütemezés a honlapon közzétételre kerül.


27/2015. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen, 1 nem szavazattal úgy dönt, hogy a MÉK 5/2013. (02.01.) számú határozatát kiegészíti, miszerint a kötelező továbbképzés és egyéb tanfolyamok szervezése és ezzel összefüggő kiszállások esetén a kapcsolódó bevételből a NAV üzemanyag elszámolása szerint történhet az útiköltség kifizetése.

28/2015. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a bírósági szakasz lezárulta esetén az elnökség automatikusan indítja a végrehajtást, bírósági szakaszban lévő ügy esetében az elnökség mérlegeli az indítás időpontját.

29/2015. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a D.A. és N.A. esetében elindítatja a végrehajtást.

30/2015. (10.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy az energetikai auditorokat regisztráló szervezetek közé történő regisztrálás érdekében a vonatkozó pályázatot beadja.

31/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szakmai cím adományozási szabályzat módosítását kezdeményezi a következő küldöttgyűlésen a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően.

32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan úgy dönt, hogy a 16/2015. (03.06.) sz. MÉK Elnökségi határozatot az alábbiak szerint egészíti ki: „…a Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében továbbá mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlók esetében elfogadja.”

33/2015. (10.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy megbízza dr. Enczi Jánost és Szalay Tihamért a szerződés minták átnézésével, frissítésével és közzétételre előkészítésével.

34/2015. (11.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a 70 éven felüli tiszteletbeli tagok is megkapják az Építész Közlönyt.

35/2015. (11.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal, egyhangúlag megbízza dr. Hajnóczi Pétert, Szalay Tihamért és Eltér Istvánt, a MÉK és a Kft közötti leltár véglegesítésével és tételek átvételére a MÉK-be.

36/2015. (11.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag, 8 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2 millió forint tagi kölcsönt nyújt átutalással, 2015. december 31-i visszafizetéssel a MÉK Kft részére az Építész Közlöny elmaradt nyomdai számláinak kiegyenlítésére.

37/2015. (11.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja 2016. január 1-től a továbbképzési díjak összegét.
Elbírálási alapdíjak: 58.000 Ft + áfa helyett 60.000 Ft+áfa, 32.000 Ft + áfa helyett 40.000 Ft + áfa összegre változik a 10.000 Ft+áfa egyéni díj változatlanul hagyása mellett. Eltörlésre kerül az 5000 Ft+áfa „önköltséges” szolgáltatási díj, és az „Igazolási adminisztrációs díj”.

38/2015. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2015. január 1-től megbízza Kurcz Juditot a főtitkári feladatok ellátásával a főtitkár tartós távollétének idejére. A bérét az eddigi főtitkár bérével megegyezően állapítja meg a MÉK Elnöksége.

39/2015. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tiltakozik a www.hatekonyugyintezes.hu oldalon megjelent, az építészmérnök szakmáról szóló két filmmel kapcsolatban és Lázár János miniszterhez fordul levélben.

40/2015. (12.04.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy az építész kamaránál a vezető tervezői cím birtokosai a jogosultsági területükön különösen gyakorlottnak minősülnek.

41/2015. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogyha valaki szünetelteti a jogosultságát, a jogosultság visszaállításakor – a jogszabály szerint - teljesítenie kell a kötelező továbbképzést, viszont szabadon választott pontot akkor kell gyűjteni, ha valakinek aktív státuszban van a jogosultsága. A szakmai továbbképzési töredék idő esetében az aktívan eltöltött időhöz viszonyítva arányosan kell továbbképzési pontot gyűjteni.