Aktuális

Műemlékvédelmi Tagozat

1. A Tagozat elnöksége és tisztségviselői

Elnök: Dr. Vukov Konstantin
Vezetőségi tagok: Engedyné Juhász Veronika, Fáy Piros, Klaniczay Péter
Tagozati küldöttek: Capdebó Ákos, Dragonits Márta, Szabó Anna Julianna, Weiler Árpád
Póttag: Sebestyén József

Ügyintéző: Ulrich Tamás

Telefon: +36 1 318 2944 / 123 mellék
E-mail: ulrich.tamas@mek.hu


2. A Tagozat céljai

- Az építészeti tevékenység általános szakmai - és etikai szabályai mellett a műemlékvédelmi tagozat által képviselt - szakmák speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és képviselete. A Tagozat saját szakmai területei kiemelten: az örökségvédelem szakmai és szervezeti kérdései, műemléki helyreállítás és restaurálás metodika, épületkutatás, hagyományos technológiák, anyagok, műemléki szakmai képzés, települési értékvédelem, történeti kertek rehabilitációja.
- A Tagozat tagjai szakmai, erkölcsi érdekképviselete és folyamatos egyeztetése a területi kamarák, illetve társszakmák, szakmai társtagozatok érdekeivel,
- A saját szakmai területeket érintő ügyekben véleményalkotási jog- és feladatkör ellátása,
- A hatályos jogszabály, illetve a Tagozati ügyrend alapján javaslatot tenni a MÉK elnökségének, a szakterületén működő szakmai bizottság/testület összetételére, illetve a működés szakmai irányelveire,
- A Tagozat tevékenységének összehangolása a MÉK egyéb tagozataival.
- Egy napos szakmai továbbképzések tartalmának szervezése.

3. A Tagozat ügyrendje

Műemléki Tagozat ügyrendje  (hatályos 2020. 09. 27.)

4. A Tagozat hírei

Tagozati hírek

5. A Tagozat dokumentumai

- Felvételi kérelem a MÉK műemlékvédelmi tagozatába
- Műemlékvédelmi Tagozat megismételt tagozati ülés 2022. május 26. dokumentumai:

              - Beszámoló a Tagozat 2021. évi tevékenységéről
              - 2022. évi tervezet
              - 2022. május 26-i taggyűlés jelöltek
              - 2022. május 26-i tagozati választás eredménye
              - Jegyzőkönyv Műemlékvédelmi Tagozat megismételt tagozati üléséről 2022. május 26. 16.00

- Korábbi tagozati dokumentumok

- Beszámoló a Tagozat 2014 évi tevékenységéről
- 2015. évi munkaterv és költségvetési terv

- Jegyzőkönyv a Műemlékvédelmi Tagozat megismételt tagozati ülésén 2015. február 17. 15,30 óra
- 2019. évi Tagozat beszámoló
- 2020. évi Tagozati munkaterv