Aktuális
Zöldinfrastruktúra tervezési továbbképzés és tanúsítás a MÉK szervezésében

Zöldinfrastruktúra tervezési továbbképzés és tanúsítás a MÉK szervezésében

A globális klímaválság a tájépítész szakmát egyrészt kihívások, másrészt számos feladat elé állítja, hiszen megoldásokat kell keresnie a klímaváltozás hatásainak enyhítésére és kezelésére. A felmerülő problémák megoldása az épített és természeti környezettel foglalkozó szakemberek szemléletváltása mellett a kihívásokra választ adó rendszerszemléletű megoldások kidolgozásával érhető el.

 

Fentieket felismerve és a felmerülő igényekre reagálva a Magyar Építész Kamara szakmagyakorlói számára a zöldinfrastruktúra stratégia és a zöldinfrastruktúra projektek műszaki terveinek elkészítésére felkészítő öt modulból álló képzést hirdetett meg 2024 tavaszára.

A teljes képzés (öt modul) elvégzését -és a modulokat követő rövid teszt formájú számonkérés teljesítését- követően a táj- és kertépítészeti (K) és/ vagy településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) szakterületen dolgozó szakmagyakorlók számára -amennyiben azt az e-ügyintézés felületen keresztül kérik- tanúsítás kerül kiállításra, mellyel igazolni tudják a szakterületen szerzett jártasságukat.

Az egyes modulokra való jelentkezés a társszakmák számára is nyitott, a részvétellel modulonként 1-1 kamarai továbbképzési pont szerezhető.

A Képzés tematikája

 1. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra és klímaadaptációs alapok (fogalmak és trendek)
  Az első, bevezető modul a klímaváltozás és a városklíma sajátosságainak megértését, a trendek szakmaspecifikus sajátosságait, települési kihívásait ismerteti. Bemutatja és részletezi a zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások fogalmát. Tervezés-módszertani segítséget nyújt a ZIFFA elkészítéséhez. A szigetelt felszín tervezését és a klímaadaptív burkolatokat, műszaki megoldásokat részletezi.
  Klímaváltozás trendjei. A városklíma kialakulása és hatásai. Klímaváltozás és urbanizáció okozta kihívások különböző településeken. A zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások jelentése, eszköztára. Nagyléptékű városi stratégiák, előnyük és hátrányuk. Stratégia tervezés módszertana. Ágazati stratégiák összehangolása. Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) tervezés módszertana – ZIFFA lépésről lépésre. Hazai példák. 
  Szigetelt felszínek és nem szigetelt felszínek azonosítása és tervezésének módszere. A szigetelt felszínek csökkentését szolgáló mérnöki megoldások. Klímaadaptációt segítő burkolatok. Jó gyakorlatok, hazai példák.
  A modul oktatásáért felel: Dr. Vaszócsik Vilja okl. tájépítészmérnök (Lechner Tudásközpont)
 2. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra épített szerkezeteken
  A modul elsősorban az épületeken és építményeken kialakítható zöldinfrastruktúra elemekre koncentrál. Részletezi a zöldtetők és zöldhomlokzatok típusait. Ismerteti a jelenlegi trendeket és jó gyakorlatokat is bemutat.
  Az épületek rezilienciájának növelése zöldinfrastruktúrával. Zöldtetők szerepe a klímaadaptációban és az épületenergetikában. A zöldtetők fajtái. Zöldtetők szerepe a csapadékvíz-gazdálkodásban, a városi hősziget csökkentésében és a biodiverzitás növelésében. 
  Zöldhomlokzatok kialakításának műszaki feltételei. Zöldhomlokzatok klímaadaptációs szerepe. Jó gyakorlatok.
  A modul oktatásáért felel: Dezsényi Péter okl. kertészmérnök, a ZÉOSZ elnöke
 3. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti alapfeladatai I. 
  A modul a települési vízgazdálkodás és a vízrendezés sajátosságainak, legfontosabb, a csapadékvíz-gazdálkodást érintő méretezési és modellezési módszereinek ismertetésére alapoz, gyakorlati feladaton keresztül. Erre épülve fejti ki a szakági tervek tartalmát, csatlakozó munkarészeket. A modul a patakrevitalizáció tájépítészeti sajátosságainak ismertetésével zárul.
  Hidrológiai és hidraulikai alapok. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tájrendezési vonatkozásai. Csapadékintenzitás és térfelszíni lefolyás számítása. Patakrevitalizáció alapjai, tájépítészeti feladatai. Jó gyakorlatok.
  A modul oktatásáért felel: Dr. Rácz Tibor József okl. vízépítő mérnök és Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE)
 4. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti feladatai II.
  A modul a városi vízháztartás és csapadékvízgazdálkodás sajátosságainak ismertetésére épül. Majd részletesen kifejti a vízérzékeny tervezés alapfeladatait, azt szolgáló mérnöki eszköztárat, méretezési sajátosságokat.
  A városi csapadékvíz-gazdálkodás alapjai. Városi vízkör. A vízérzékeny tervezés alapfeladatai. Méretezési sajátosságok. Számítási feladat. Mérnöki eszköztár. Esővízvisszatartás, szivacsváros megoldások kialakítása, vízáteresztő burkolatok alkalmazása. Jó gyakorlatok.
  A modul oktatásáért felel: Dr. Rácz Tibor József okl. vízépítő mérnök és Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE)
 5. modul (6 tanóra): A város, mint élőhely
  A modul elsősorban a városi élőhelyek ökológiai sajátosságait és a klímaadaptív növényalkalmazás speciális szempontjait veszi sorra. Tervezési eszközöket ismertet a városi talaj és a növényzet kialakítására. Kiemelten foglalkozik a klímafákkal és a biodiverz kiültetésekkel.
  Városi talajok sajátosságai. Talajmegőrzés és talajjavítás eszközei. Növényalkalmazás szempontjai. Városi fajok és fajták. tervezési szempontok.
  A modul oktatásáért felel: Dr. Szabó Krisztina okl. kertészmérnök, dendrológus (MATE TTDI)

A képzésre történő jelentkezés és további információ a https://tako.mek.hu/ oldalon érhető el.