Aktuális

2011. április 5-i küldöttgyűlés határozatai

1/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Elnökének az Elnökség 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját 220 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

2/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK 2010. évi költségvetésről szóló beszámolót 221 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

3/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. működéséről és a 2010. évi költségvetésről szóló beszámolót 219 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta.

4/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése az etikai-fegyelmi bizottság 2010. évi beszámolóját 218 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.

5/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a felügyelőbizottság 2010. évi beszámolóját 222 igen, 0 nem szavazattal, és 2 tartózkodással elfogadta.

6/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
„A MÉK 2011. évi költségvetése alaptevékenységből származó bevételek részénél nem javasoljuk a 2 ezer forint/aktív tag tagdíjrészesedés sorának jóváhagyását.” - módosító indítványt a MÉK küldöttgyűlése 128 igen, 85 nem szavazattal és 11 tartózkodással nem fogadta el.

7/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A 2000 Ft/aktív tag befizetés egyszeri és rendkívüli voltát a MÉK küldöttgyűlése 125 igen szavazattal nem fogadta el.

8/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 216 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással egyetért azzal, hogy a a következő küldöttgyűlésen tűzzék napirendre a pénzügyi szabályzat módosítását.

9/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
„A Budapesti Építész Kamara elnöksége javasolja a területi kamarák MÉK részére történő tagdíj átadásának a beérkezett tagdíj összességét alapul venni, ezután a megállapított százalékban teljesíteni a befizetési kötelezettséget.” – módosító indítványt a MÉK küldöttgyűlése 106 igen szavazattal nem fogadta el.

10/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK 2011. évi költségvetés-tervezetét 126 igen, 66 nem szavazattal és 28 tartózkodással nem fogadta el.

11/2011. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetés-tervezetét 161 igen szavazattal, 59 nem szavazattal és tartózkodással elfogadta.