Aktuális
Megjelent a Szakmagyakorlási kormányrendelet módosítása

Megjelent a Szakmagyakorlási kormányrendelet módosítása

2023. június 16-án hatályba lép az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet hosszú ideje várt módosítása.

A módosítás több szakterületre vonatkozóan tartalmaz változásokat.

A 2022. április 1-től hatályos új jogosultságokra vonatkozó változások:

Műemlék építmény esetén a 2022. április 1. előtt megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet ellenőrző ME–É szakterületen bejegyzett műszaki ellenőr jogosult műemléken a műszaki ellenőri tevékenység végzésére a kivitelezési szerződés teljesítéséig.

Magasépítési műemléki műszaki ellenőri jogosultság (ME-É-M) a jövőben nem csak okleveles építészmérnöki végzettséggel, hanem legalább 8 éves szakirányú szakmai gyakorlat esetén építészmérnök végzettséggel is megszerezhető. Amennyiben nevezett BSc szintű képzésen kívül a jelölt műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelet is szerzett, a szükséges gyakorlati idő 5 évre csökken.

Építési szakterület műemléki részszakterületén műszaki vezetői jogosultság (MV-É-M) június 16-ától okleveles építészmérnökök számára már 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat követően megadható, valamint megnyílik a lehetőség e jogosultság megszerzésére is építészmérnök BSc végzettséggel rendelkezők számára, a műemléki műszaki ellenőröknél részletezett feltételek szerint.

Magasépítési műemléki műszaki ellenőri (ME-É-M), építési műemléki műszaki vezető (MV-É-M), valamint táj- és kertépítész műszaki ellenőr (ME-É-K) vonatkozásában a képesítési követelménynek nem megfelelő szakképzettség esetén a szakmagyakorlás a Magyar Építész Kamara szakértői testületének véleménye alapján engedélyezhető annak, aki az új jogosultságok megjelenése előtt jogszerűen gyakorolta az adott részszakterületi tevékenységet, de a jogszabály 2022. április 1-i módosítását követően már nem felel meg az adott részszakterülettel szemben támasztott szakképzettségre vonatkozó előírásoknak. Ebben az esetben a jogosultság a Magyar Építész Kamara szakértői testületének véleménye alapján szerezhető meg és az eljárás során figyelembe kell venni az igazolt szakképzettséget, a teljesített kreditszámokat (legalább 80% átfedés a képesítési követelményben előírt szakképzettség során megszerezhető kreditekkel), a szakirányú szakmai gyakorlatot (rendelkezni kell a szakterületen előírt leghosszabb szakirányú szakmai gyakorlati idővel), a szerzett jogokat, valamint a meglévő jogosultságokat (ME-É-M jogosultság esetén meglévő ME-É, MV-É-M jogosultság esetén MV-É jogosultság megléte).

Pontosításra kerülnek az építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén az előírt szakmai gyakorlati idő számításának szabályai, valamint rögzítésre kerül, hogy a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőri jogosultsághoz milyen szakmai gyakorlat vehető figyelembe.

A „műemlékek területén gyakorlott” cím megszerzésével, használatával kapcsolatos változások

A jövőben „műemlékek területén gyakorlott” cím három helyett öt év szakmai gyakorlattal szerezhető meg és -tekintettel a 2022. áprilisától hatályos új jogosultságokra- építési műszaki ellenőri szakterületen a cím a továbbiakban nem adható ki.

Településtervezési jogosultság megszerzésének szabályait érintő változások

Változnak a településtervezési jogosultság megszerzésének feltételei. Ennek keretében bővül a figyelembe vehető szakmai gyakorlat köre, valamint bizonyos -korlátozott- esetekben a figyelembe vehető végzettség. A településtervezési szakma gyakorlása engedélyezhető továbbá azon okleveles építészmérnök és okleveles tájépítészmérnökök számára is, akik urbanista felsőfokú szakirányú továbbképzésen megszerzett szakképzettséggel is rendelkeznek és teljesítik a rendeletben előírt szakmai gyakorlati időre vonatkozó feltételeket. Amennyiben a szakmai gyakorlat kizárólag településtervezési gyakorlattal igazolt, a szükséges öt év szakmai gyakorlati időbe az urbanista felsőfokú szakirányú továbbképzés ideje is beszámítható.

Műemléki műszaki szakértői jogosultságot érintő változás

A műemléki építmények műszaki szakértői jogosultsággal végezhető tevékenységek köréből törlésre kerül a műemléki értékek dokumentálása és az épületdiagnosztika.

Fentieken túl a módosítás a mérnöki kamarához telepíti a technológiai tervezési szakterületeken és az egészségügyi létesítmények technológiai szakértői szakterületen a szakmagyakorlási jogosultság kiadását és pontosítja a jogosultság megszerzésének eljárási folyamatát, valamint a műemléki részszakterületek esetén a jogosultsági vizsga tartalmát.

2023.06.15.