Aktuális
MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázati hirdetménye - Eredményhirdetés időpontja módosult!

MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázati hirdetménye - Eredményhirdetés időpontja módosult!

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (Kiíró) ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben a 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 799/1 és 799/2 alatt elhelyezkedő ingatlanokon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő üdülőterület kialakítását és a hozzá kapcsolódó szálláshelyek, sportlétesítmények és szolgáltató egységek átfogó komplex fejlesztését határozta el 107.275 m2 összterületű telkeken (a továbbiakban Beruházás).

A tervpályázati eljárás célja a továbbtervezésre alkalmas pályamű és a tervező kiválasztása.
Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján megrendelni kívánt tervezési feladat a Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. (hrsz.: 799/1, 799/2) tervezési területen az alábbi feladatok elvégzése:
- a meglévő épületállomány felújítására, átépítésére vonatkozó terveinek elkészítése,
- a tervezett új épület(ek), építmények terveinek elkészítése,
- az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat, táj- és kertépítészeti tervek készítése.
A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az ingatlan meglévő adottságainak, beépítettségének, elrendezésének újragondolásával megvalósuló komplex üdülőfejlesztés.

Ennek részei:
- a meglévő épületek, épületrészek átalakítása – korszerű, az MCC által tervezett hasznosításra az elavult, funkcióját vesztett épületek bontása,
- új, korszerű épület(ek) tervezése
A tervezett üdülőterületi épületegyüttesben az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:
Szálláshelyek – 330-350 fő számára.
Közösségi, oktatási terek – 300 fő diák számára, agora szabadtéri előadásokhoz, előadóterem és rendezvénytér, szálláshelyeken meglévő közösségi helyiségek kapcsolódó fedett-nyitott terekkel.
Étkeztetés – meglévő konyha és étterem épületének korszerűsítésével, 300 fő diák étkeztetése két turnusban.
Adminisztráció – információs pont és ügyeleti rendszer, gyülekezők színtere; iroda és multimédiás szoba kb. 15-20 fő dolgozó számára, open-office jellegű irodatér kialakításával.
Sport – szabadtéri csapatjátékokhoz sportpályák és tisztások kialakítása.
Tárolás, egyéb – fejlesztő eszközök, sportszerek, kertészeti eszközök tárolására.
Parkolás és megközelítés – a tervezett rendeltetésnek megfelelő számú parkoló és a megközelítés megtervezése, OTÉK-nak, és HÉSZ-nek megfelelően az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat készítése.
Jelen tervpályázat komplex táj- és kertépítészeti, és építészeti tervpályázat.
Tekintettel az RTP-ben szereplő komplex előírásokra érvénytelen az olyan épületekre vonatkozó pályamű, amiben nem kerül kialakításra legalább:
1. 330 férőhelyes összesített szálláskapacitás és,
2. 1 db min. 300 m2 alapterületű előadó- és rendezvényterem és,
3. 1 db min. 150 férőhellyel fixen rendelkező szabadtéri színpad és,
4. min. 2 db felszíni sportpálya.
Az érvényesség feltétele minden pont maradéktalan teljesítése, melyekről tervező a pályaműben nyilatkozni köteles (nyilatkozatminta kitöltésével).

A Pelso Talentum Kft. a MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázat tárgyú eljárás kiírási dokumentációt, mely az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050402022/reszletek

Az MCC kommunikációs osztálya az alábbi linken található tájékoztató anyagot állította össze: https://epiteszforum.hu/tervpalyazatot-irtak-ki-az-mcc-revfulopi-udulofejlesztesere

Az „ MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázat” tárgyban indított eljáráshoz kapcsolódó eredményhirdetés dátuma módosításra került.

Az eredményhirdetés új időpontja: 2022. december 01. 11:00 óra.

További információk:
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_14860_2022/