KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Vác, Madách Imre Művelődési Központ felújítása és könyvtár funkcióval bővítése, környezetének rendezése - Változott az eredményhirdetés dátuma: 2022. december 1. (csütörtök) 17.00 óra

A Madách Imre Művelődési Központ felújítása és könyvtár funkcióval való bővítése, környezetének rendezése tárgyában kiírt építészeti és tájépítészeti nyílt ötletpályázat eredményhirdetését a Kiíró elhalasztja hivatkozva a beérkezett nagy számú pályamű kellően megalapozott elbírálására. Az eredményhirdetés időpontjáról és helyéről a pályaműveket benyújtók külön értesítést nem kapnak.

Az eredményhirdetés időpontja: 2022. december 1. (csütörtök) 17 óra. Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ aulája (Vác, Dr. Csányi László krt. 63.)

A Kiíró minden érdeklődőt és pályázót szeretettel vár az eredményhirdetésre és az azt kísérő kiállítás megnyitójára!

építészeti és tájépítészeti nyílt ötletpályázat

Vácon a dr. Csányi László körút, Tragor Ignác utca, Ősz utca, Tavasz utca és Cifra köz által határolt terület városépítészeti- és építészeti átértelmezése, a területen álló Madách Imre Művelődési Központ hosszútávú fejlesztéséhez, valamint a csatlakozó szabadterek rendezéséhez, parkolóterület kialakításához tervkoncepció készítése. Ahol az ötletpályázati kiírás a továbbiakban „tervezési feladatot” említ, azalatt a fentiekben megjelölt tervkoncepció készítést kell érteni.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA:
Az ötletpályázat célja a kiíró által meghatározott programnak megfelelő épületfejlesztés, mely során a XXI. század elvárásaihoz illeszthető könyvtár, reprezentatív rendezvénytér, mindenki számára elérhető közösségi tér születik. A terv az épület magas szintű építészeti koncepció és a zöldterület, illetve a környezet rendezésével fogalmazza újra a terület városrészben betöltött helyét, mely ezáltal megújulva a városi közösségi élet egyik karakteres központjává válhat. Célja tehát a terület identitásának meghatározása, a terület revitalizációja, a kulturális célú fejlesztés elősegítése, valamint az ehhez szükséges közlekedési, környezetalakítási kapcsolatok feltárása, az épület bővítése a meglévő épület megközelítésének és belső rendszerének átalakításával. Az ötletpályázat további célja, hogy megalapozza a majdani konkrét tervezési-, fejlesztési programot, a bemutatott településtervezési, építészeti, közlekedési és környezetrendezési elemek pedig alapjául szolgálnak majd a város településrendezési eszközeinek módosításához.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Az ötletpályázat meghirdetése, a dokumentáció elérésének kezdete: 2022. július 21.
b) Helyszíni szemle időpontja: 2022. szeptember 2. (péntek) 10.00 óra
c) Kérdések határideje: 2022. szeptember 9. (péntek) 12.00 óra
d) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022. szeptember 16. (péntek) 12.00 óra
e) Pályaművek benyújtásának határideje: 2022. október 27. (csütörtök) 12.00 óra
f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, az ötletpályázat nyilvános bemutatása: legkésőbb 2022. november 14.(hétfő)
g) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2022. december 12.

A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE
A kiíró 2022. szeptember 2-án (pénteken) 10.00 órakor helyszíni szemlét tart.
Találkozás a Madách Imre Művelődési Központ főbejáratánál (Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.).
A szemlén, a kiíró képviselői a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tartanak, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
A helyszín a szemle időpontján kívül is szabadon megtekinthető, az intézmény nyitvatartási idején belül látogatható.
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2022. szeptember 9. (péntek) 12.00 óráig kizárólag elektronikus úton, az otletpalyazat@varoshaza.vac.hu email címen fordulhatnak a kiíróhoz.
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró 2022. szeptember 16. (péntek) 12.00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a meghirdetéssel azonos helyeken közzéteszi.
A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik, azokkal a kiírás értelemszerűen (a 310/2015. Korm. rendelet 21. § (7)-(8) bekezdéseiben meghatározottak szerint) módosulhat, kiegészülhet, illetve a kiíró az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályázatokat kizárólag postai úton vagy hivatalos futárszolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani.
Benyújtási határidő: 2022. október 27. (csütörtök) 12.00 óra.
Postai úton történő feladás esetében a pályaművek a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képező CÍMZÉSLAP felhasználásával, kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként nyújthatók be, a címzéslapon megadott címre, a titkosság szabályainak betartásával.
A pályaművek postára adásának határideje: 2022. október 27. (csütörtök) 12.00 óra. A benyújtás időpontjának a feladó postai bélyegzőkeltét kell tekinteni. A csomagot úgy kell feladni, hogy a csomag legkésőbb 2022. november 2-án 14.00 óráig beérkezzen. Az ezen időpont után érkezett pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Hivatalos futárszolgáltatás igénybevétele esetében a pályaművek a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képező CÍMZÉSLAP felhasználásával, a címzéslapon megadott címre nyújthatók be, a titkosság szabályainak betartásával. Beérkezési határidő: 2022. október 27. (csütörtök) 12.00 óra.
A határidőn túl benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Letölthető dokumentumok:

Kérdések és válaszok


Létrehozás időpontja: 2022-07-21 00:01:01
Utolsó módosítás időpontja: 2022-11-08 11:16:08
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 7678
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47163