Aktuális

92, rue Bonaparte, 75006 Párizs

Tisztelt Kamara, kedves Kollégák!
Ezúton tájékoztatom a tisztelt kamarai tagtársakat az alábbiakról. A Külgazdasági és Külügyminisztériummal irodám 2020. április 7. napján tervezési szerződést kötött „A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte, 75006 Párizs) ingatlanának teljes körű felújítása céljából felmérési, engedélyezési és tender szintű tervdokumentáció készítése, valamint az építési engedély megszerzése” tárgyban.

A megrendelő a tervezési díjat nem térítette meg, a felek között jogvita alakult ki, így tervezői jogviszonyom lezáratlan.
A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. §-a értelmében felhívom a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli tovább dolgozása, illetve felhasználása etikai vétségét valósít meg, amely fegyelmi eljárást von maga után.
Felhívom továbbá tisztelt kamarai tagtársak figyelmét, hogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 17. § (1) pontja kimondja, hogy amíg egy tervezőnek lezáratlan jogviszonya áll fenn, addig a szerződésben megnevezett ingatlannal kapcsolatosan megbízást egyetlen egy építész sem vállalhat.
Dr. Márkus Gábor
É 01-4000
markus.gabor@mgepitesz.hu