Aktuális
A MÉK 2021. szeptember 30-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2021. szeptember 30-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 210 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 30-án megválasztott Magyar Építész Kamara tisztségviselői megbízásának 4 éves időtartama 2021. november 10. napjától – 2025. november 10. napjáig tart, figyelemmel arra, hogy a 2017. november 10. napján megtartott tisztújító Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők megbízatása 2021. november 10. napján szűnik meg.

2/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját 211 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 212 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2020. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 212 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2020. évi beszámolóját 212 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2020. évi beszámolóját 211 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

7/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2021. évi költségvetés módosítását 213 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

8/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2022. évi költségvetését 211 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2022. évi tagdíjat 75.000 forintban állapítja meg.

9/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Alapszabály előterjesztett módosításait 221 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

10/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzat előterjesztett módosításait 221 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

11/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának előterjesztett módosításait 221 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

12/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Jogosultsági szabályzat előterjesztett módosításait 221 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

13/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Továbbképzési szabályzat előterjesztett módosításait 221 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

14/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Országos választási jelölőbizottság beszámolóját 219 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.