Aktuális
A MÉK Elnökségének 2020. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2020. évi határozatai

1/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamarával egyeztetve, azzal egyetértésben egyhangúlag a következő állásfoglalást hozza:

2020. január 1-től – jogszabály változás okán – az energetikai tanúsítók is szakmai továbbképzésre kötelezettek. Ennek végrehajtására az elnökség az alábbi eljárásrendet határozza meg.

A szakmai továbbképzésre 2020. januárjától újonnan kötelezett energetikai tanúsítók, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2020 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2021 január 1. napja után lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2020-ra vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldöttgyűlésre jóváhagyásra készítse elő.

2/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag a következő szakmai állásfoglalást hozza:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2020. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezése miatt a Korm. rendelet II. Szakma 4. pontja szerinti Táj-és kertépítészeti tervezési területen a „továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok” alatt az alábbi feladatokat kell érteni: tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.

 

3/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2020. május 22-én kerüljön sor a MÉK következő küldöttgyűlésére.

 

4/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az Óradíjas építészeti szolgáltatok ajánlott tevékenységszorzói és díja a MÉK ajánlott díjszabálya alapján 2020-ban című táblázatot.

 

5/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerzői Jogi Testület a MÉK 22/2019. (09.27)) sz. elnökségi határozata alapján feltett kérdéseire adott szakértői véleményüket anonimizálva közzé tegye.

 

6/2020. (01.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy felhasználhassa a Szerzői Jogi Testület által a MÉK kérésére adott szakvéleményt.

 

7/2020. (02.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a küldöttgyűlésre előterjeszti a tanúsításokról szóló szabályozást, amelyben az MMK-hoz hasonlóan rendezi a megszűnt beruházáslebonyolítói jogosultsággal rendelkezők és a beruházáslebonyolítói „mesteriskolát” végzettek helyzetét.
 

8/2020. (02.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 5 igen, 2 nem szavazattal úgy dönt, hogy irányelvenként összesen 80.000 Ft-ot fordítson a MÉK a véleményezés szakértői díjára a jelenlegi műszaki irányelveknél bármely szerződéses konstrukcióban. A „Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata” c. irányelvebe konzulensként a Műemlékvédelmi Tagozat – díjmentesen – bevonandó.

 

9/2020. (02.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Lestyán Mária fogja a Tűzvédelmi Tagozatot képviselni a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületben.

 

10/2020. (02.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Magyar Építész Kamara saját halottjának tekinti Kampis Miklóst, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar építészt, a Magyar Építész Kamara és a Kós Károly Egyesülés alapítóját, utóbbi igazgatóját és örökös tagját, a kamara több funkcióját is betöltő tisztségviselőjét.

 

11/2020. (02.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy továbbra is Szalay Tihamér MÉK alelnököt delegálja a Szerzői Jogi Szakértői Testületbe. Felhatalmazza elnökét adott esetben, kérésre, Szalay Tihamérral egyeztetve további delegálás megtételére.

 

12/2020. (02.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy kérelemre Beruházáslebonyolítói tanúsítást ad mindazoknak, akik az építész kamaránál beruházás lebonyolítói jogosultsággal rendelkeztek korábban, illetve azoknak az építész kamarai tagoknak, akik elvégezték az MMK beruházáslebonyolítói Mesteriskoláját. Mindezek végrehajtására szabályzat készül és az elnökség ügyrendet ad ki. A témát a Területi Elnökök Testülete ülésére előterjeszti.

 

13/2020. (02.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2020. évben is az érvényben lévő szerződésben foglalt kondíciót biztosítja az Építőipari költségvetési segédlet kiadásával kapcsolatban.

 

14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet és az azt követően meghozott korlátozó intézkedések miatt a „Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020” esetében a március 13-i, első forduló határidejére beérkezett pályázatok közül a rendezvények, konferenciák, személyes jelenlétet igénylő szakmai programok támogatásáról szóló pályázatokról döntést csak a korlátozó intézkedések visszavonása után hoz.

 

15/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás mellett a „Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020” március 13-i, első fordulójáról az első körben az alábbiak szerint dönt:

 

pályázó neve

tag / terkam

teljes ktsg

igényelt

összeg

MÉK döntés

1.

Agyagási Sándor BÉK

tag

500 000

250 000

nem támogatandó

2.

Fejér Megyei Építészek Kamarája

terkam

1 510 000

610 000

további egyeztetést igényel

3.

Dragonits Márta BÉK

tag

1 124 000

550 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

4.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

502 000

251 000

nem támogatandó

5.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

5 088 000

864 000

nem támogatandó

6.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

1 750 000

875 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

7.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

202 547

101 000

további egyeztetést igényel

8.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

993 375

496 000

összeg megállapítása második körben

9.

Békés Megyei Építész Kamara

terkam

430 000

215 000

nem támogatandó

10.

Fejérdy Péter BÉK

tag

400 000

200 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

11.

Koller József DDÉK

tag

1 816 000

800 000

összeg megállapítása második körben

12.

Mindszenti-Varga Endre

tag

3 000 000

1 500 000

összeg megállapítása második körben

13.

Fáy Dániel BÉK

tag

1 300 000

650 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

14.

Somogy Megyei Építész Kamara

terkam

2 670 000

1 320 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

15.

Dobos Botond Zsolt DLA

tag

3 000 000

1 500 000

a 14/2020. (04.04) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján a későbbiekben támogatható

16.

Szabó-Kristóf Imola BÉK

tag

3 543 000

1 771 500

összeg megállapítása második körben

17.

Fáy Piros BÉK

tag

1 200 000

600 000

további egyeztetést igényel

 

16/2020. (04.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúan a „Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020” március 13-i, első fordulójáról a második körben az alábbiak szerint dönt:

pályázó neve

tag / terkam

teljes ktsg

igényelt

összeg

A támogatás mértéke

Fejér Megyei Építészek Kamarája

terkam

1 510 000

610 000

610 000

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

202 547

101 000

63 900

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

993 375

496 000

496 000

Koller József DDÉK

tag

1 816 000

800 000

800 000

Mindszenti-Varga Endre

tag

3 000 000

1 500 000

800 000

Szabó-Kristóf Imola BÉK

tag

3 543 000

1 771 500

800 000

Fáy Piros BÉK

tag

1 200 000

600 000

0

 

17/2020. (04.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúan úgy dönt, hogy a „Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020” második fordulójának időpontját a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel augusztus 31-ére tolja el.

 

18/2020. (04.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúan az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt azon szakmagyakorlók esetében, akiknek az 5 éves továbbképzési időszaka vagy a beszámoló vizsga kötelezettsége a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követően és annak időtartama alatt jár le, 2020. december 31-ig kapnak haladékot a kötelezettségek teljesítésére a jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazása nélkül.

Azon szakmagyakorlók esetében, akik 2020. március 11-ig bezárólag a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni, fenti kedvezmény nem alkalmazható. Számukra az elérhető online kötelező és az online szakmai továbbképzéseket javasoljuk.

Kiegészítve a 33/2020. (07.04.) sz. MÉK Elnökségi határozattal

 

19/2020. (04.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadta a Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020. március 13-i határidőre benyújtott pályázatainak lezárását. Az eredmény közzé tehető a MÉK honlapján.

 

20/2020. (05.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a hozzá érkezett észrevételt figyelembe véve, ahol nincs kerekítési szabály, ott a konkrét PGSZ szerinti összegre módosítja a díjtáblázat összegét, a kerekítéseknél fenntartja a korábban megállapított összegeket. Ezek szerint az alábbiakban korrigálja a 2020. évi díjtáblázatot azzal, hogy a módosított összegek 2020. május 10-ét követően alkalmazhatók és a már befizetett díjaknál nem alkalmazhatók.

Díjak, bírságok

Díjfajta

Mértékének meghatározója

Összege
2020. évben

Jogosultja

Befizetője

tagdíj

kettős kamarai tag kedvezményes tagdíja

PGSZ 4.2.3. (4)
Kamtv. 25. § (7)

52.500 Ft

területi kamara

a tag
(a nyilatkozat leadásának határideje tárgyév január 15.)

tagsági eljárásban fizetendő díjak

tagregisztrációs díj – első fok

PGSZ 4.3.1. (2)

37.500 Ft

területi kamara

a tagfelvételt kérő

 

tagregisztrációs díj – másodfok

PGSZ 4.3.1. (2)

37.500 Ft

MÉK

bankszámla szám:

10200892-31416047-00000000

 

 

helyreállítási díj – első fok

PGSZ 4.3.2. (2)

37.500 Ft

területi kamara

a tag

 

helyreállítási díj – másodfok

PGSZ 4.3.2. (2)

37.500 Ft

MÉK

bankszámla szám:

10200892-31416047-00000000

 

 

tagjelölt regisztrációs díja

PGSZ 4.2.3. (1a)

7.500 Ft

területi kamara

a kérelmező

szolgáltatási díjak

önkéntes éves szolgáltatási díj

PGSZ 4.7.2. (3)

37.500 Ft

területi kamara

a kamarai tagsággal nem rendelkező, névjegyzéken szereplő szakmagyakorló; nyilvántartásba felvett építészeti tevékenységet fő tevékenységként folytató cég

 

21/2020. (05.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet és az Elnöki szabályok alapján a 2019. évi MEK, és a MÉK Kft gazdálkodásáról szóló beszámolóit az erre az alkalomra összehívandó elnökségi ülésen megtárgyalja és elfogadja, míg a többi beszámolót (Elnökségi, Etikai-fegyelmi és Felügyelő bizottsági beszámolók) elkészíti, illetve elkészítteti, megtárgyalja és egyetértése esetén azokat a honlapon közzéteszi. A beszámolók jóváhagyása a vonatkozó előírások alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő küldöttgyűlésen történik.
 

22/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK 2019. évre vonatkozó „kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” c. anyagot.
 

23/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 20. § szerint a MÉK Elnöksége a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja. A beszámoló alapján a MÉK 2019. évi gazdálkodásának eredménye a tartalékkeret összegében növekedett, ennek megfelelően a 2020. évi költségvetés bevételi oldala nő a 2019. évről áthozott tartalékkeret összegének megfelelően, amely a kiadási oldalon a 2020. évi tartalékkeret összegét növeli.
 

24/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, azt küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja, a honlapján közzé teszi.
 

25/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az Etikai-fegyelmi Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolójával egyetért, azt küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja, a honlapján közzé teszi.
 

26/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót áttekintette, és a honlapján közzé teszi.
 

27/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tagozatok 2019. évi munkáját áttekintette, a honlapján közzé teszi.
 

28/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az Etikai-fegyelmi Bizottság által előterjesztett Etikai-fegyelmi szabályzat jogszabályváltozásból eredő, jogharmonizációs módosításait elfogadja. A szabályzat módosításai 2020. június 1. napjától lépnek hatályba.
 

29/2020. (05.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a Továbbképzési szakértői testület által előterjesztett MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat jogszabályváltozásból eredő, jogharmonizációs módosításait elfogadja. A szabályzat módosításai 2020. június 1. napjától lépnek hatályba.
 

30/2020. (06.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a Tanúsítási ügyrend tervezetét.
 

31/2020. (06.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2020. szeptember 11-én pénteken tartja a MÉK 2020. évi küldöttgyűlését.
 

32/2020. (06.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakrétői testület tagjai: Kovács Imre, elnök, dr. Hajnóczi Péter társelnök, dr. Gáts Andrea, dr. Illés Istvánné, Kovács Zsófia általános, dr. Medgyasszay Péter, Severnyák Krisztina, dr. Szalay Zsuzsa energetikai, dr. Takács Lajos tűzvédelmi szakterületi vizsgáztatók.

 

33/2020. (07.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat (elektronikus szavazás)

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:
A 18/2020. (04.15.) sz. MÉK Elnökségi határozattal elfogadott szakmai állásfoglalás alkalmazandó azon szakmagyakorlók esetében is, akiknek az 5 éves továbbképzési időszaka vagy a beszámoló vizsga kötelezettsége 2020. június 18. és 2020. augusztus 16. között jár le.
Azon szakmagyakorlók esetében, akik 2020. március 11-ig bezárólag a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni, fenti kedvezmény nem alkalmazható. Számukra az elérhető online kötelező és az online szakmai továbbképzéseket javasoljuk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai továbbképzés szerinti 20 továbbképzési pont teljesítése a továbbképzési időszak alatt folyamatos, a hiányzó pontok számos online szakmai továbbképzéssel megszerezhetők.

 

34/2020. (07.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja a MÉK Nonprofit Kft 2019. évi beszámolóját.

 

35/2020. (07.17.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a „Magyar építészet 2010-20” munkacímű kamarai kiadvány főszerkesztői feladatainak ellátására Dénes Esztert kéri fel, a szerkesztő bizottság az elnök és az alelnökök, a „megvalósításért felelős” szerkesztő Dér Andrea.

 

36/2020. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazattal felhatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt, hogy a Magyar Építész Kamara Alapító törvényes képviseletében, a MÉK Nonprofit Kft Alapító Okiratának IV.3. pontja alapján, a Társaság veszteségének (jegyzett tőke pótlása) fedezésére pótbefizetés teljesítését írja elő az alábbi tartalommal: Teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás.
A pótbefizetés összege: 1.350.000 Ft, azaz egymillió háromszázötvenezer forint.

A pótbefizetés teljesítésének határideje: 8 naptári nap, fizetésének módja: átutalás a Társaság 10201006-50203916-00000000 bankszámlájára

Visszafizetés határideje: 2020. december 31.

 

37/2020. (09.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a „Szakmai programok hozzájárulási alapja 2020” augusztus 31-i, második fordulójáról az alábbiak szerint dönt egyhangúlag:

pályázati sorszám

pályázó neve

tag / terkam

szakmai program rövid címe

teljes ktsg

igényelt összeg

Döntés (20200904)

3.

Dragonits Márta BÉK

tag

Szakrális Építészeti Konferencia Pálos 750

1 124 000

550 000

Támogatott
550.000 Ft

6.

Vas Megyei Építész Kamara

terkam

Vasi Építészeti Biennálé

1 750 000

875 000

Támogatott
875.000 Ft

10.

Fejérdy Péter BÉK

tag

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékén zajló megújuló képzés 2020 tavaszi eredményeit bemutató kiállítás

400 000

200 000

Támogatott
200.000 Ft

13.

Fáy Dániel BÉK

tag

Népi építészeti emlékek, ezek védelme és hasznosítása: Múlt és jövő

1 300 000

650 000

Támogatott
650.000 Ft

14.

Somogy Megyei Építész Kamara

terkam

Minősített passzívház tervező  konferencia

1 634 000

810 000

Támogatott
810.000 Ft

15.

Dobos Botond Zsolt DLA

tag

7. Budaörsi Építész Szüret

3 000 000

1 500 000

Támogatott
1.500.000 Ft

18.

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

terkam

Ismerjük meg az MMA építész tagjait

234200

117100

Támogatott
117.100 Ft

19.

Nógrád Megyei Építész Kamara

terkam

2020. október az Építészet Hónapja

600 000

300 000

Támogatott
300.000 Ft

20.

Laposa József

tag

Badacsonyi borvidék története

5 000 000

2 500 000

Támogatott, támogatási összeg 800.000 Ft

A MÉK Elnöksége egyúttal felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázat a kiírásnak megfelelően utófinanszírozású, és a MÉK szerződést kizárólag a pályázóval köt.

 

38/2020. (11.20.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége X.Y. által benyújtott beruházáslebonyolítói tanúsításra vonatkozó kérelmét áttekintette és egyhangúan úgy dönt, hogy a benyújtott iratok alapján részére a beruházáslebonyolítói tanúsítás kiállítható.


39/2020. (11.20.) sz. MÉK Elnökségi határoza
A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:
A MÉK Elnöksége megállapítja, hogy a tavaszi veszélyhelyzet megszűnte után megfelelő számú beszámoló vizsga és kötelező továbbképzési alkalom lett biztosítva, továbbá a kötelező továbbképzés online módon folyamatosan működött. A MÉK Titkársága nyár óta az őszi veszélyhelyzet kihirdetéséig folyamatosan szervezte a vizsgaidőpontokat: a 25 vizsgaalkalom során biztosított 875 vizsgahelyre, 317 fő jelentkezett és tett vizsgát.

Az (ismételt) veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt – méltányossági okokból – azon szakmagyakorlók esetében, akiknek a beszámoló vizsga kötelezettsége lejár, azok a veszélyhelyzet visszavonását követő 60. napig kapnak haladékot a kötelezettségük teljesítésére a jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazása nélkül.
A korlátozó intézkedések miatt a veszélyhelyzet alatt az 5 éves továbbképzési időszakhoz tartozó továbbképzés online teljesíthető.

 

40/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület tagjai közé általános területen Kurcz Juditot is kijelöli.

 

41/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

Dragonits Mártánál kialakult hozzájárulási szituációt az elnökség megtárgyalta. A kiírás a rendezvények támogatásának 50 %-áról szólt. Így a MÉK Elnöksége felhatalmazza Dér Andrea irodavezetőt az elszámolás további egyeztetésére.

 

42/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt a Magyar Építészet 2010-2020 kiadvány főszerkesztő feladataira vonatkozó szerződés aláírására.

 

43/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Bajnok Sándor kapja a Sándy Gyula-díjat 2020. évben.

 

44/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2021. évi díjtáblázatot.
Elírást, jogszabályi módosulást az elnök és a főtitkár együttesen korrigálhat a táblázatban.

 

45/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Hajnóczi Pétert, hogy a Greengoval kapcsolatban együttműködést kössön, ha probléma mentesnek ítéli az együttműködés tervezetét.

 

46/2020. (12.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy mivel a MÉK Elnöksége elé nem került a szakirányúság megállapításához szükséges új adat, ezért elfogadja a 61/2020. (X.19.) sz HBMÉK elnökségi határozatában foglaltakat azzal a megjegyzéssel, hogy ellentmondás van abban, hogy az „Elnökség szakértői véleménye” 18 hónapos gyakorlati idő mellett „nem maradéktalanul szakirányú” gyakorlatot állapít meg, míg az elnökségi határozat a gyakorlati idő említése nélkül „szakmai gyakorlata nem szakirányú” megállapítást teszi.