Aktuális

Magyar Építész Kamara Útmutatója az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről (2015)

Magyar Építész Kamara Útmutatója
Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről

A jogszabályalkotó az Építészeti-Műszaki Dokumentáció (ÉMD) tartalmi követelményei tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta a vonatkozó szakmai követelmények megállapítását a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet II. rész 8. pontjában:

8.    E rendelet keretei között az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító – a kamarai honlapokon és az ÉTDR-ben is rendelkezésre álló – Szabályzatait figyelembe kell venni.

A vonatkozó jogszabályban foglaltakat (későbbiekben R.8m.) mindig dőlt betűvel közöljük, az Útmutató szövege ezt követően található (álló betűvel). A jogszabályi tartalom kötelező, az Útmutató előírásai az épület / építmény illetve a tervezés tárgyának jellegétől függően értelemszerűen alkalmazandóak.

Az Útmutató célja

Jelen Útmutató célja az építészeti-műszaki dokumentációra vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények kiegészítése, országosan egységes és általánosan használható tartalmi és formai követelményrendszer felállítása.

Az építészeti-műszaki dokumentáció építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatásához szükséges dokumentáció, amely ismerteti a tervezett létesítményt, és bemutatja a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét.

Az Útmutató kizárólag az építészeti-műszaki dokumentáció Építészeti munkarészére állapít meg szabályokat, ideértve belsőépítészeti és a tájépítészeti feladatokat. A szakági munkarészek a MMK Szabályzata szerint készítendők. A külön jogszabályban előírt kötelező munkarészek követelményeire az Útmutató nem terjed ki.

Az építész koordinálja a szakági munkarészek elkészítését, a szükséges egyeztetések lefolytatását. A szakági munkarészek összehangolásáért a Tervezők együttesen felelősek.

Az Útmutatót a MÉK 2015.04.09-i Küldöttgyűlése a 28/2015. (04.19.) sz. MÉK kgy határozattal fogadta el.

Útmutató letöltése