Aktuális

SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése

Tisztelt Kamara, kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt kamarai tagtársakat az alábbiakról. A Szegedi Tudományegyetemmel irodám 2022. január 21. napján szerződést kötött az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése tárgyban.

A szerződés az alábbi épületekre terjed ki: - Kollégium – 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12. - Oktatási épületegyüttes – 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15-17. II. jelű Tornacsarnok III. jelű Oktatási és igazgatási épület IV. jelű Oktatási épület V. jelű Oktatási épület VIII. jelű Gregus Máté szakközépiskola IX. jelű Oktatási épület A felek között jogvita alakult ki a tervező által teljesített pótmunkák vonatkozásában, így tervezői jogviszonyom jelenleg lezáratlan. A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. §-a értelmében felhívom a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli tovább dolgozása, illetve felhasználása etikai vétségét valósít meg, amely fegyelmi eljárást von maga után. Felhívom továbbá tisztelt kamarai tagtársak figyelmét, hogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 17. § (1) pontja kimondja, hogy amíg egy tervezőnek lezáratlan jogviszonya áll fenn, addig a szerződésben megnevezett ingatlannal kapcsolatosan megbízást egyetlen egy építész sem vállalhat. Dr. Márkus Gábor (01-4000) markus.gabor@mgepitesz.hu

MG Építész Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/A)