Aktuális

Táj- és Kertépítészeti Tagozat

1. A Tagozat elnöksége és tisztségviselői

Elnök: Andaházy László
Vezetőségi tagok: Grabner Balázs, Kovács Árpád, Szabó Gábor
Vezetőségi póttag: Gábor Péter, Szloszjár György
Tagozati küldött: Lipcsei Ágnes, Karádi Gábor, Sallay Ágnes, Schuchmann Péter
 

Ügyintéző: Kurcz Judit

Telefon: +36 1 318 2944 / 123 mellék
E-mail: kurcz.judit@mek.hu


2. A Tagozat céljai

A Táj- és Kertépítészeti Tagozat feladatai:
- A Tagozat tagjainak szakmai, anyagi, erkölcsi érdekképviselete és annak folyamatos egyeztetése a területi kamarák, illetve a társszakmák, szakmai társtagozatok érdekeivel,
- A saját szakmai területeket érintő ügyekben véleményalkotási jog- és feladatkör ellátása,
- A Tagozat ügyrendjének meghatározása. (Az ügyrendet a tagozati gyűlés hagyja jóvá).
- A hatályos jogszabályok, illetve az ügyrend alapján javaslatot tenni a MÉK elnökségének, a szakterületén működő szakmai bizottság/testület összetételére, illetve a működés szakmai irányelveire,
- A Tagozat tevékenységének összehangolása a MÉK egyéb tagozataival.

A Táj- és Kertépítészeti Tagozat tagjainak tevékenysége az alábbi szakmai feladatokra terjed ki:
Az építészeti tevékenység általános szakmai - és etikai szabályai mellett a táj- és kertépítészeti tagozat által képviselt - szakmák speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és képviselete.
A Tagozat saját szakmai területei kiemelten:

- táji-, természeti adottságok vizsgálata, értékelése,
- tájvizsgálat,
- táji értékvédelemi vizsgálatok,
- zöldfelületi rendszerek vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés;
- tájrendezési vizsgálatok és tervek készítése,
- integrált zöld- és kék infrastruktúra rendszerek és hálózatok fejlesztésének tervezése
- térségi és települési zöldfelületi rendszerek fejlesztésének tervezése,
- birtokrendezés, környezetrendezés,
- táji értékvédelmi javaslatok és tervek készítése
- környezeti hatásvizsgálatok és környezeti értékelések készítése,
- településrendezési tervezéshez kapcsolódó vizsgálati-, tervi és alátámasztó munkarészek készítése
- terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és burkolatrendszerrel együtt);
- kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.),
- kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok,
- telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése,
- a jogszabály által meghatározott táj- és természetvédelmi szakhatósági közreműködést megalapozó dokumentációk elkészítése.

3. A Tagozat ügyrendje

Magyar Építész Kamara Tájépítész Tagozata Ügyrendje 2022.02.03-tól hatályos

Magyar Építész Kamara Tájépítész Tagozata Ügyrendje 2013. június 07.-tól 2022.02.02-ig volt hatályos

4. A Tagozat hírei

Tagozat hírei

5. A Tagozat dokumentumai

- TAGOZATI GYŰLÉS 2015. november 13. - A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozatvezetőségének beszámolója a 2013. június és 2015. november közötti időszak munkájáról

- Beszámoló a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat 2019-es évéről
- Beszámoló a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat 2018-es évéről
- Beszámoló a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat 2017-es évéről