Aktuális

Tűzvédelmi Tagozat

1. A Tagozat elnöksége és tisztségviselői

Elnök: Dr. Takács Lajos Gábor
Elnökségi tagok: Érces Ferenc, Reiner Róbert, Veresné Rauscher Judit.
Tagozati küldöttek: Dr. Takács Lajos és Reiner Róbert.

Ügyintéző: Ulrich Tamás
Telefon: +36 1 318 2944 / 123 mellék
E-mail: ulrich.tamas@mek.hu


2. A Tagozat céljai

- a tűzvédelmi szakmagyakorlás közérdekűségét szem előtt tartó fejlesztésének elősegítése;
- a tűzvédelmi tervezési tevékenység jogszerűségének biztosítása,
- a szakmai munkában a tagok szakmai szempontú érdekeinek érvényesítése,
- a szakmai tevékenység általános színvonalának emelése, a szakmai közvélemény alakítása,
- kapcsolattartás az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal,
- részvétel a tűzvédelmi tervezést szabályozó jogszabályok, szabványok, irányelvek kidolgozásában, véleményezésében,
- a szakmagyakorlást megalapozó képzésekkel szemben támasztott elvárások megfogalmazása; szakmai továbbképzéseken részt vétel,
- figyelemmel kísérni, és következetesen szankcionálni a jogosulatlan, illetve hibás tevékenység gyakorlását;
- kapcsolattartás a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatával.

3. A Tagozat ügyrendje

A Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata Ügyrendje - 2020.10.22

4. A Tagozat hírei

Tagozati hírek

5. A Tagozat dokumentumai

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV - 2021. október 7.