KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
12025/2015. Szigetköz Agórája - a Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi köz-ponttá alakítása (eljárást meg-indító felhívás) 2015-07-20
8665/2015. Megbízási szerződés - új MTK Hidegkuti Nándor Labdarúgó Stadion megvaló-sításához kapcsolódó lebo-nyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési és egyéb mér-nöki feladatok ellátására 2015-07-17
10879/2015. MMA Irodaház - tervezés 2015-07-06
7261/2015. Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási feladatok 2015-06-29
7696/2015. Derecske Város Önkormány-zata részére mérnöki, műszaki tanácsadói szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretmeg-állapodás megköté-se 2015-06-29
10314/2015. Az IKK épületeinek, építmé-nyeinek, közműveinek va-gyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló módosított engedélyezési tervdokumen-tációinak elkészítése 2015-06-26 2015-07-03
10171/2015. Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF 2015-06-23
8704/2015. A Liget Budapest beruházás-hoz kapcsolódó "Magyar Mű-szaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)" megvalósításához szükséges teljeskörű tervdo-kumentáció elkészítése 2015-06-11
8549/2015. Kisvárda, Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Prog-ram” című TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosítószámú projekt 2015-06-08
7529/2015. Ajánlattételi felhívás 1 db új óvoda tervezési feladatainak ellátására 2015-05-28
6174/2015. Szigetszentmiklóson óvodák megépítéséhez tervezői fel-adatok ellátása 2015-05-26
6947/2015. A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszol-gálat Ápoló- Gondozó Ott-honának kiváltása projekthez kapcsolódó építési beruházá-sok beszerzése. 2015-05-19
7028/2015. Részvételi felhívás - Sziget-szentmiklóson Igazgatási Központ létrehozásának meg-valósításához szükséges át-alakítási és teljes külső-belső felújítási munkák tervezése és kivitelezése 2015-05-19
4923/2015. Ajánlati felhívás az új MTK Hidegkuti Nándor Labdarúgó Stadion megvalósításához lebonyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési stb. feladatok ellátására 2015-05-18
5849/2015. Agóra-„Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása”építési beruházás kivitelezése 2015-05-04