KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hatálytalan jogszabályok listája

Kedves Olvasó!

Számos esetben előfordul, hogy egy tervezőnek vagy szakértőnek olyan jogszabályok alapján kell végeznie a munkáját, elkészítenie a tervdokumentációt vagy a szakvéleményt, amelyek az adott időpontban nem hatályosak (hatályon kívül helyezték őket, vagy módosították és mégis egy megelőző időállapotra van szükség). Úgy döntöttünk ezért, hogy új rovatba helyezzük, mindenki számára elérhető módon ezeket a jogszabályokat is. Egyúttal kiemelve őket a hatályos jogszabályok listájából, új menüpontban összegyűjtve fogjuk megjeleníteni a jövőben. Igyekszünk az egyes jogszabályoknál rövidebb vagy hosszabb megjegyzést hozzáfűzni, mikor kerülhet még sor ezek alkalmazására. Szándékunk az, hogy a jogi praxis és a szakma gyakorló tapasztalatai alapján az elhúzódó perekben vagy engedélyezési eljárásokban, illetve a település tervezésben még alkalmazandó, korábbi jogszabályok köre bővüljön, azok hatálytalan szövege továbbra is elérhető maradjon a jogalkalmazók számára.

Üdvözlettel,

Dr. Gáts Andrea
Ügyvéd, jogalkotási szakjogászTípus Leírás Honlapon történt legutolsó frissítés
1. Alapvető előírások
Törvény 2014. évi XX. Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Hatályon kívül helyezte: 2018. V. törvény

2018.05.25
Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

felváltotta 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

2018.05.25
Törvény 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

2014 március 15-ét megelőzően létrejött szerződésekre, okozott károkra, stb.

2015.01.28
Korm. rendelet 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2017.01.11
Törvény 2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Figyelem: Közlönyállapot! Az új közigazgatási bírósági rendszer felállításának törvénye (2019.02.01. napján lép hatályba)

2018.12.28
2. Területrendezés és településfejlesztés
Korm. rendelet 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 2015.04.29
OGY határozat 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. 2015.01.28
3. Szakmagyakorlási tevékenység
3.1. Szakmai Kamara
Min. rendelet 3/2015. (I. 28.) MvM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről 2015.03.31
Min. rendelet 13/2013. (V. 2.) BM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről 2015.02.02
3.2. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
Korm. rendelet 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2017.01.04
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
Törvény A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 2015.11.03
Korm. rendelet 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 2015.01.28
Korm. rendelet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 2015.11.03
Korm. rendelet 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 2015.11.03
Korm. rendelet 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - A tervpályázati eljárások szabályairól 2015.11.03
Korm. rendelet 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 2015.11.03
Korm. rendelet 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 2015.11.03
Korm. rendelet 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2015.01.28
Korm. rendelet 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 2015.01.28
4. Építésügyi hatósági eljárások
Korm. rendelet 180/2005. (IX.9.) a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról 2018.05.10
Korm. rendelet 193/2009. (IX. 15.) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 2015.01.28
4.1. Általános eljárási szabályok
Törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

2018.02.28
Törvény 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (régi Pp.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

2018.02.28
4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
Korm. rendelet 161/2008 (VI.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről 2015.01.28
Min. rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 2015.01.28
Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 2015.01.28
Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 2015.01.28
Min. rendelet 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 2015.01.28
5. Építőipari kivitelezés
Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 2015.01.28
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
Min. rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 2015.01.28
Min. rendelet 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, szabályai az alábbi jogszabály rendelkezései közé épültek be:

2015.01.28
Min. rendelet 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról 2016.09.12
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
Korm. rendelet 199/2014. (VIII. 1.) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról 2017.01.11
Korm. rendelet 324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról (2011.01.01.) (hatályon kívül helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 2015.01.28
Korm. rendelet 393/2012.(XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 2015.03.13
Min. rendelet 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 2015.01.28
Min. rendelet 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról 2015.01.28
Min. rendelet 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról 2015.01.28
Min. rendelet 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 2015.01.28
Korm. rendelet 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 2017.01.04
Korm. rendelet 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 2015.03.13
Min. rendelet 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 2017.01.04
Korm. rendelet 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 2019.01.21
8. Földügyi szakigazgatás
Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 2017.01.04
Korm. rendelet 197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 2015.01.28
Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 2015.01.28
Korm. rendelet 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 2015.01.28
9. Lakásépítés
Korm. rendelet 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2016.07.07
Korm. rendelet 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról 2016.08.30
10. Vegyes rendelkezések
Törvény 1969. évi III. törvény a szerzői jogról

1999 szeptember 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyokban

2016.01.22
Korm. rendelet 100/2009 (V.8) Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról 2016.01.22