KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A továbbképzés rendszere

A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó – a korábbi szabályozással összhangban – továbbra is két részre osztotta:

 1. szakmai továbbképzés
 2. kötelező továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint, de a jogosultságok típusától függően eltérő módon.

 • A kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, ÉK és ÉKE jelű tervezői jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött energetikai tanúsítói jogosultságok esetében kizárólag kötelező továbbképzés teljesítését írja elő 2017. január 1-től a jogszabály.

A továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A kötelező továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak. A teljesítések igazolásának nyilvántartását a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval szolgálhatnak.

A továbbképzés teljesítése kötelező, elmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még tejesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: http://www.mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

A (szakmai és kötelező) továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

 • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény: amennyiben a szakmagyakorlónak a 70. életév betöltését követően jár le a továbbképzési időszaka akkor már ebben és az ezt követő időszakokban is csak legalább 5 pontot kell teljesíteni)
 • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)
 • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb.) A szabályzat innen érhető el: http://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

Kötelező továbbképzés

 • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
 • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesíti a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
 • Az oktatás során felhasználható tematikát és az oktatókat a minisztérium hagyja jóvá, a tananyagot az országos kamara dolgozza ki és bemutatja azt a minisztériumnak.

A 2014. január 1. előtt szervezett kötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat az adott továbbképzési időszak végéig a területi kamarák elfogadják.

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által előírt kötelező továbbképzések 2014 szeptemberében indultak el. Tematikája a miniszter által megadott tematika, tananyaga a miniszternek bemutatott – ám a MÉK és az MMK által elkészíttetett – tananyag.

A tematika és a tananyag a rendelet előírása szerint a MÉK honlapjáról az alábbi linkek segítségével letölthető:

A kötelező továbbképzés kétféle módon teljesíthető:

 • Távoktatás (tesztvizsga)
 • Tantermi oktatás (tanfolyami képzések)

A kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával) a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 10.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.

Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: http://epitesztovabbkepzo.hu/main/index/tavoktatas

A kötelező továbbképzés kontaktórás, tantermi formában 1 napos (6 tanóra). Szintén a miniszter által jóváhagyott fenti tananyagból az előadók által összeállított előadásokat kell meghallgatni, itt azonban nincs vizsga. A tantermi kötelező továbbképzési alkalmakat 2015 óta kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi. A helyszínek és az időpontok a területi építész kamarákkal egyeztetett módon kerülnek meghatározásra, amelyek folyamatosan közzétételre kerülnek mind a honlapon, mind a tako.mek.hu oldalon, mind az OTIR rendszerében. A tantermi formában tartott kötelező továbbképzés díját a MÉK 10.000 Ft + ÁFA -ban határozta meg.

Jelentkezni kizárólag a tako.mek.hu oldalon keresztül, a rendszer használatához szükséges előzetes regisztrációt követően lehet (kérjük az illetékes területi kamarát, a kamarai számot és a számlázási adatokat pontosan töltsék ki). A banki utaláson kívül hamarosan bankkártyás fizetéssel is rendezhető lesz a képzés díja. Néhány területi kamara kedvezményt adhat a képzés díjából (ez helyszínenként és kamaránként eltérő).

A kötelező továbbképzési alkalmak nyilvántartása továbbra is a MÉK Online Továbbképzési Információs Rendszerében (MÉK-OTIR) tekinthető meg, annak „Kötelező továbbképzések” menüpontja alatt.

Átjárhatóság a MMK és MÉK kötelező továbbképzése között:

A kötelező továbbképzést minden esetben ott kell teljesítenie a szakmagyakorlónak, amelyik kamaránál tag ill. nyilvántartott. A MÉK elnökség 16/2015. (03.06.) sz. határozata értelmében a „Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja”. Ezt az engedményt a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat kiterjesztette a mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóra is.

Az MMK tudomásunk szerint ilyen engedmény nem ad tagjainak, további átjárhatóságra nincs mód.

Kötelező továbbképzés (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) a miniszter által megadott tematikái:

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei

I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei

I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.

I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre

I./5. Az építési termékek

I./6. Az energetikai követelmények

I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

Megjegyzés:

A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:

II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:

II./1. Az atomenergia alkalmazása

II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások

II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások

II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások

II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások

II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások

II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

2014. január 1-től

 • a pénzügyi ismeretek, és a szabvány- minőségügyi ismeretek témakörök a kötelező továbbképzésben megszűnt témakörök, a rendeletben meghatalmazott miniszter által megadott tematikában nem szerepelnek
 • a kötelező témakörök és jóváhagyott tananyag kötött jellege miatt a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületnek nem áll módjában más, korábban a kamara által évente megadott kötelező továbbképzési tematikáknak megfeleltethető egyéb – akár lényegesen alaposabb – képzést (jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek, minőség- és szabványügyi ismeretek) elfogadni, megfeleltetni kötelező továbbképzésnek az új rendszerben
 • a teljesítendő kötelező továbbképzésként kizárólag a fenti, miniszter által megadott tematika, és miniszternek bemutatott tananyag kontaktórás tantermi meghallgatása, illetve távoktatásos formában történő teljesítése fogadható el kötelező továbbképzésként, felmentési lehetőséget a szakmagyakorlók számára a kötelező továbbképzés alól a jogszabály nem tartalmaz.

Budapest, 2017. február 23.


Létrehozás időpontja: 2015-11-04 09:53:25
Utolsó módosítás időpontja: 2017-03-01 06:59:28
Cimkék: szakmai, kötelező, továbbképzés, kamarai; Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 33272
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43119

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat