KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
12618/2015. Tatabánya Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása, átkódolása. 2015-09-02
12586/2015. Tervezési szerződés keretén belül a Fekete István Mintaprogram biogáz kiserőművek és biomassza égetőmű tervezési munkáinak elvégzése 2 részben 2015-07-28
11560/2015. Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ épületére és környezetének rendezésére 2015-09-29
12025/2015. Szigetköz Agórája - a Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi köz-ponttá alakítása (eljárást meg-indító felhívás) 2015-07-20
11542/2015. A KEOP-7.13.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióra be-nyújtott „Váci Egyházmegye és a Don Bosco Szalézi Társa-sága energetikai előkészítő munkái” című pályázatához kapcsolódó tervezési munkák ellátása. 2015-07-23
10244/2015. Eljárást megindító felhívás "A NAV Szolnok, Pozsonyi u. 20. szám alatti ingatlan komp-lex felújításának tervezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárásban 2015-07-20
10879/2015. MMA Irodaház - tervezés 2015-07-06
10314/2015. Az IKK épületeinek, építmé-nyeinek, közműveinek va-gyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló módosított engedélyezési tervdokumen-tációinak elkészítése 2015-06-26 2015-07-03
10171/2015. Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF 2015-06-23
9853/2015. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához szüksé-ges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellá-tása vállalkozási szerződés keretében 2015-07-27
8665/2015. Megbízási szerződés - új MTK Hidegkuti Nándor Labdarúgó Stadion megvaló-sításához kapcsolódó lebo-nyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési és egyéb mér-nöki feladatok ellátására 2015-07-17
8704/2015. A Liget Budapest beruházás-hoz kapcsolódó "Magyar Mű-szaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)" megvalósításához szükséges teljeskörű tervdo-kumentáció elkészítése 2015-06-11
8549/2015. Kisvárda, Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Prog-ram” című TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosítószámú projekt 2015-06-08
7696/2015. Derecske Város Önkormány-zata részére mérnöki, műszaki tanácsadói szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretmeg-állapodás megköté-se 2015-06-29
7261/2015. Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási feladatok 2015-06-29