KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
14455/2015. Ajánlati felhívás - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése 2015-09-01
14091/2015. Energiahatékonysági fejlesz-téssel összefüggő koncepcio-nális fázis projekt-előkészítési és tervezési feladatok elvég-zése” a Honvédelmi Miniszté-rium Védelemgazdasági Hi-vatal KEOP 7.14.0/15 konst-rukció szerinti pályázata kere-tében 2015-08-24
13415/2015. DRV - NAP TERVEZÉS 2015-08-17
13192/2015. AF - Építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás beszerzése a Budapesti Gazdasági Főiskola részére 2015-08-10
13342/2015. NUK-tervezési szolgáltatás 2015-08-14
12618/2015. Tatabánya Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása, átkódolása. 2015-09-02
12586/2015. Tervezési szerződés keretén belül a Fekete István Mintaprogram biogáz kiserőművek és biomassza égetőmű tervezési munkáinak elvégzése 2 részben 2015-07-28
11560/2015. Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ épületére és környezetének rendezésére 2015-09-29
12025/2015. Szigetköz Agórája - a Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi köz-ponttá alakítása (eljárást meg-indító felhívás) 2015-07-20
11542/2015. A KEOP-7.13.0/15 kódszámú pályázati konstrukcióra be-nyújtott „Váci Egyházmegye és a Don Bosco Szalézi Társa-sága energetikai előkészítő munkái” című pályázatához kapcsolódó tervezési munkák ellátása. 2015-07-23
10244/2015. Eljárást megindító felhívás "A NAV Szolnok, Pozsonyi u. 20. szám alatti ingatlan komp-lex felújításának tervezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárásban 2015-07-20
10879/2015. MMA Irodaház - tervezés 2015-07-06
10314/2015. Az IKK épületeinek, építmé-nyeinek, közműveinek va-gyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló módosított engedélyezési tervdokumen-tációinak elkészítése 2015-06-26 2015-07-03
10171/2015. Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF 2015-06-23
9853/2015. A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához szüksé-ges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellá-tása vállalkozási szerződés keretében 2015-07-27