KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Közbeszerzési hirdetmények

Iktatószám Leírás Ajánlattételi határidő Eredményhirdetés
8665/2015. Megbízási szerződés - új MTK Hidegkuti Nándor Labdarúgó Stadion megvaló-sításához kapcsolódó lebo-nyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési és egyéb mér-nöki feladatok ellátására 2015-07-17
8704/2015. A Liget Budapest beruházás-hoz kapcsolódó "Magyar Mű-szaki és Közlekedési Múzeum (MMKM)" megvalósításához szükséges teljeskörű tervdo-kumentáció elkészítése 2015-06-11
8549/2015. Kisvárda, Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Prog-ram” című TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosítószámú projekt 2015-06-08
7696/2015. Derecske Város Önkormány-zata részére mérnöki, műszaki tanácsadói szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretmeg-állapodás megköté-se 2015-06-29
7261/2015. Rácalmás Gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó tervezési és szaktanácsadási feladatok 2015-06-29
7529/2015. Ajánlattételi felhívás 1 db új óvoda tervezési feladatainak ellátására 2015-05-28
6174/2015. Szigetszentmiklóson óvodák megépítéséhez tervezői fel-adatok ellátása 2015-05-26
7028/2015. Részvételi felhívás - Sziget-szentmiklóson Igazgatási Központ létrehozásának meg-valósításához szükséges át-alakítási és teljes külső-belső felújítási munkák tervezése és kivitelezése 2015-05-19
6947/2015. A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszol-gálat Ápoló- Gondozó Ott-honának kiváltása projekthez kapcsolódó építési beruházá-sok beszerzése. 2015-05-19
5849/2015. Agóra-„Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása”építési beruházás kivitelezése 2015-05-04
4923/2015. Ajánlati felhívás az új MTK Hidegkuti Nándor Labdarúgó Stadion megvalósításához lebonyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési stb. feladatok ellátására 2015-05-18
4374/2015. Ajánlattételi Felhívás 2015-04-21
5264/2015. A Mátai Ménes turisztikai célú fejlesztésének építési munkái, irodai funkció bizto-sítása építési munkái, és a munkák kiviteli terveinek el-készítése 2015-04-16 2015-05-11
4900/2015. Részvételi felhívás Megvalósíthatósági tanulmány készítése és tervezési feladatok elvégzé-se a KEOP 7.9.0/12/A pályázat keretében 2015-04-07
3753/2015. Törökbálint Új Városháza építészeti tervpályázat 2015-04-17